Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Upravljanje inovacijama u Cloud tehnologiji

Šta su inovacije? Šta je Cloud tehnologija?
by

Vitomir Rasic

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Upravljanje inovacijama u Cloud tehnologiji

Upravljanje Inovacijama u Cloud tehnologiji
Inovacije
Cloud tehnologija
Šta su inovacije proizvoda?
Inovacije predstavljaju nove proizvode ili usluge koji imaju upotrebnu i komercijalnu vrednost, jer zadovoljavaju odredjene postojeće ili nastajuće potrebe.
Inovacija proizvoda se razlikuje od patenata i invencija jer one ne moraju imati komercijalnu vrednost.
Koji je njihov
Cilj inovacija je da identifikuju i zadovolje neku postojeću
ili nastajaću potrebu i da donesu
PROFIT
.
Koji oblici inovacija proizvoda postoje?
?
1.Inkrementalne inovacije

2.Radikalne inovacije
Inovacije u svetu i kod nas
• Upravljanje Inovacijama veliki trend prethodnih godina u svetu.
• Gotovo sve uspešne kompanije su se okrenule inovacijama kao sredstvu sopstvenog razvoja.
• Sistematsko Upravljanje inovacijama kod nas je još uvek nepoznanica.
Zašto su inovacije bitne danas?
• Zato što svaki proizvod ima svoj životni vek na tržištu (3-5 godina) nakon čega prodaja neizostavno opada.
• Da bi kompanije postigle održiv rast kroz svoje postojanje, one moraju ulagati u razvoj novih ili modifikaciju starih proizvoda.
Šta znači termin :
“Upravljanje inovacijama?”
• Upravljanje inovacijama znači preuzimanje kontrole nad inače haotičnim procesom, obuhvata optimizaciju i unapredjenje tog procesa i usmeravanje ka konkretnim unapred odredjenim ciljevima.
• Termin označava uvodjenje strukture, reda i strategije u proces inovacija upotrebom raznih metodologija (načina i tehnika upravljanja).
• Inovaciona strategija je u službi generalne biznis strategije i omogućuje ostvarenje generalnih ciljeva kompanije.
Šta je Cloud tehnologija?
• CT je sama po sebi inovacija virtualizacije i distributivnog computinga.
• Cloud tehnologija predstavlja model pružanja IT usluga preko koga se resursi i informacije prenose pomoću web pretraživača i aplikacija, a ne direktno preko servera.
• Virtuelni serveri i hardware serveri koji omogućavaju ovakvu uslugu se nazivaju Cloud, zato što su preko Interneta dostupni svima, bez obzira na lokaciju.
• Vremenom je Cloud tehnologija i computing zasnovan na njoj postao generalni termin za usluge hostinga preko Interneta.
• Ime derivira od Oblak simbola koji je često korišćen da predstavi Internet u dijagramima i prezentacijama.
Vrste Cloud usluga?
Postoje:
1.Javni Cloud – dostupan širokoj javnosti.
2.Privatni Cloud - dostupan samo korisnicima internih data centara

Usluge se generalno zovu Utility computing i ima ih 3 vrste:
1.IaaS (Infrastructure-as-a-Service)
2.Paas(Platform-as-a-Service)
3. SaaS (Software-as-a-service)
Cilj Cloud tehnologije?
• Da obezbedi stalan i konstantan pristup aplikacijama i uslugama sa bilo koje
lokacije.
• Da smanji IT troškove na minimum i prilagodi ih iskorišćenim kapacitetima.
• Da obezbedi efikasnu i brzu upotrebu usluga i gotovih rešenja, bez obzira na broj korisnika u datom momentu. (Fb 10 miliona korisnika po danu)
• Period implementacije je sa nekoliko nedelja sveden na nekoliko sati.
Razlika od tradicionalnog sistema hostinga u 3 osobine:
1.Prodaje se po potrebi – tipično po minutu, satu ili broju korisnika.
2.Elastična je – dozvoljava korisniku da koristi uslugu onoliko koliko mu je potrebno i koliko želi.
3.Provajder upravlja svime – sve sto je korisniku potrebno su računar i Internet veza.
Cloud Tehnologija u svetu i kod nas
• Cloud tehnologije se već nekoliko godina intenzivno koriste na svetskom tržištu.
(Amazon, Salesforce, Google apps, VMWare, Zoho, DataStation... )
• Na Balkanu su u ranoj fazi razvoja.
(EuNet, Intranea Rešenja... )
Rizici?
Sigurnost podataka

• stanovište skeptika
• garantovana sigurnost provajdera
Pristupnost i pouzdanost

• stanovište skeptika
• Sem cunamija i nuklearne katastrofe garantovana pristupnost i pouzdanost
Kako upravljati inovacijama u Cloudu?
• Spajajući lepo i korisno, mi smo danas pouzdan provajder usluge Upravljanja inovacijama preko našeg sopstvenog Privatnog Clouda i našim klijentima dajemo vrhunsku mogućnost pristupa podacima, alatu i metodologiji pomoću kojih oni razvijaju svoje nove proizvode od Ideje do Profita.
• Nasa platforma se zove DataStation i kombinuje elemente socijalne mreže sa konkretnim poslovnim rešenjima u oblasti upravljanja inovacijama.
• Intranea Rešenja koristi Cloud computing tehnologiju već 6 godina i pruža svoju uslugu upravljanja inovacijama velikim svetskim kompanijama.
• Cloud nam je pružio mogućnost usluživanja naših klijenata preko web pretraživača i oni mogu pristupiti našoj aplikaciji u bilo kom trenutku i sa bilo koje lokacije koja ima pristup internetu, čak i preko svojih mobilnih telefona.
• Zahvaljujući konstrukciji naše platforme, naši korisnici mogu izabrati uslugu koja im je potrebna i platiti onoliko koliko je koriste.
• U dve faze: Upravljanjem idejama i Razvojem novih proizvoda mi pružamo mogućnost prikupljanja, obrade, obogaćivanja, evaluacije i selekcije ideja koje se uklapaju u strategiju korisnika i potom razvijanja te ideje od koncepta to projekta i novog proizvoda kroz svetski priznatu metodologiju Stage-Gate.
• Te ideje mogu doći od samih korisnika interno, ili se mogu prikupljati iz spoljnih izvora principom Open innovation.
Hvala na Pažnji
Vitomir Rašić

Menadžer Inovacija
Intranea Rešenja D.O.O.


http://www.datastation.com
info@datastation.com
vitomir.rasic@datastation.com
Full transcript