Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Taller de Disseny Centrat en las Persones en un context educatiu

No description
by

Núria Ferran

on 12 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Taller de Disseny Centrat en las Persones en un context educatiu

6. DIFICULTADES
Comencem!
Taller de DIsseny
CentraT en las PersonEs
en un context educatiu

projecte HANDSON (ICT Program EU) & Estudis de Ciències de la informació i DE LA comunicació DE LA UOC
disseny Centrat
en les persones

Filosofia
o
enfocament
de disseny que situa l'usuari/context d'ús en el centre per assegurar l'èxit d'un diseny

Procés de desenvolupament
per planificar, gestionar i executar projectes de creació, millora i implementació de productes interactius
¿Per què una activitat pràctica en equip?
DCU- Design thinking- Learning design
Aquest taller és de caire pràctic.
Volem que passis de
professor
a
disenyador

i que et plantegis el disseny d'un
repte educatiu

o d'una
activitat d'aprenentatge
.

El focus no és la tecnologia, és l'estudiant
2. CONTEXT EDUCATIU
1. REPTE
LA TEVA MISSIÓ3. CARACTERÍSTIQUES ESTUDIANTS
FITXA PERSONA
Disenyar una activitat d'aprenentatge facilitada per les TIC seguint un enfocament de DCU

Ara ja no ets professor, ets dissenyador! Dissenyem processos d'aprenentatge!

El taller d'avui (AVISEM) té un ritme accelerat. No et preocupis si veus que no tens massa temps de reflexionar i et fem passar a l'acció. Volem que FACIS pensant

Comença compartint el teu REPTE/CANVI amb el/la company@ [per parelles]

TEMPS: 8 min (4+4)
Entrevisto a la parella, prenc notes breus i canviem rols

Design Thining
posa en acció el procés de disseny. En el marc educatiu es parla de
Learning Design


DESIGN THINKING
Immersió en el DCU
Procés exprés de disseny d'activitats
d'aprenentatge
Acció (Dissenyem FENT però PENSANT)
Prototipatge ràpid
EMPATIA-DESENVOLUPAMENT RÀPID-ITERACIÓ-REFLEXIÓ
Aprofitarem el SABER COL.LECTIU i
l'EXPERIÈNCIA d'altres professors per
MILLORAR ELS RESULTATS


http://www.handsonict.eu/
Quin somni t'agradaria que es fes realitat a l'aula?
Què vols aconseguir? Quins objectius d'aprenentatge et planteges aconseguir amb aquest repte?


Característiques materials i socials de l'entorn educatiu:
Xafardeja al màx sobre tots els elements que integren el context educatiu actual: assignatura, model d'AC, eines que utilitza, etc.
Descobreix les oportunitats i limitacions amb les que es toparà en el seu projecte


TEMPS: 8 min (4+4)
Prenc notes breus, clares
Intercanvio rols
Pensa en els estudiants
Crea una fitxa de presentació del model tipus d'estudiant (PERSONA) per al teu company@
Exemples:
Persones generals UOC
Dades graduats 2015
Per a qui dissenyem aquesta activitat o repte?
Características:
Educació i experiència
Rols i responsabilitats
Habilitats tècniques
Coneixements y habilitats matèria
Motivació i desitjos
Objetius i expectatives
Obstacles per al seu èxit
Punts favorables únics
TEMPS: 8 min (4+4)
Prenc notes clares i breus
Intercanvi rols i repeteix entrevista
4. FITXA
Amb la info recollida en l'entrevista,
defineix l'Usuari-Persona (arquetip) del teu company@


TEMPS: 8 min (4+4)
Idea una fitxa i l'exposes
5.FACTORS
Redefineix el repte/activitat considerant diversos factors que influeixen en el disseny, implementació i valoració de l'activitat
MATERIALS (eines)
SOCIALS (relacions, estructura org)
INTENCIONALS (desitjos, expectatives, barreres, mentals o emocionals)
TEMPS: 8 min (4+4)
Entrevisto, prenc notes i intercanvio rols

6. DIFICULTATS
Pregunta al teu company@ per les possibles dificultats tenint en compte:
FITXA PERSONA (3)
CONTEXT (2)
FACTORS RELACIONATS (5)
TEMPS: 8 min (4+4)


7.COMPETÈNCIES
ACTIVITAT INDIVIDUAL

Assenyala les competències i el tipus d'accions que vols potenciar/treballar a l'activitat d'aprenentatge.

Tingues en compte:
Fitxa Persona (comportament i motivacions)
Factors (materials, intencionals i socials)

8. OBJETIUS
Estableix els objetius d'aprenentatge relacionats amb l'activitat educativa.

Segueix els criteris SMART (específics/mesurables/a l'abast/realistes/tenint en compte el límit temporal)

Dialoga amb el teu company@
Modifica els teus objectius en funció comentaris
TEMPS: 4 min (inv)

9&10. MILLORES
Dóna i rep feedback dels company@s
Dialoga sobre l'activitat
Elabora i comparteix crítiques (constructives)
Reforça els punts dèbils
Pren nota
TEMPS: 10 min (5 min persona)

11. ESCENARI
TEMPS: 6 min
Activitat individual
Reflexió indiv. a partir del feedback rebut

Establir el disseny (beta) de l'activitat a partir dels diferents elements que configuren el teu escenari:
ESTUDIANTS
Objetius (desitjos)
CONTEXT educatiu
Recursos Físics i tecnològics
Tasques
Efectes en els estudiants
Resultats daprenentatge
Aportació de l'activitat
12. TIC
Escull les tecnologies que intervindran per facilitat l'activitat
Selecció de TICs
Associació de cada TIC amb tasques concretes
Opcional: aprofita per compartir i rebre feedback
TEMPS: 5 min
EINES UOC
http://aula.blogs.uoc.edu/

http://ec2-54-191-181-65.us-west-2.compute.amazonaws.com/exercicisHTML/html5/modul_4.html

http://open-apps.uoc.edu/index.php/ca/
Martina
Jordi

Professora: Núria Ferran-Ferrer,
nferranf@uoc.edu

Perquè DCU aplicat a l'educació?
Quan preparem
un nou semestre
nova assignatura
etc
Tendim a pensar primer en
les eines, les TIC
recursos i materials

En canvi el DCU ens fa pensar primer en l'estudiant, ens el posa al centre del procés d'aprenentatge que hem de dissenyar
TEMPS: 8 min (4+4)

Estàs a punt per implementar el teu disseny a l'aula?

Gràcies per participar!!
Núria Ferran nferranf@uoc.edu
Full transcript