Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romananalys

No description
by

Fredrika Cöster

on 4 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romananalys

Personskildring
Personer, karaktärer, fiktiva gestalter:
människor, djur eller varelser i berättelsen

Huvudperson:
Har en vilja, ett mål som driver handlingen framåt

Biperson:
Framhäver huvudpersonens egenskaper och ambitioner

Runda karaktärer:
Flera olika egenskaper, påminner om verkliga personer

Platta karaktärer:
endimensionella, en starkt dominerande egenskap, tex glad, elak, girig

Dynamiska karaktärer:
Förändras

Statiska karaktärer:
Förändras ej

Direkt karakterisering:
Beskriver vad karaktären gör och säger och vad den tänker och känner (inifrånperspektiv)

Indirekt karakterisering:
Ser karaktären endast utifrån

Det var allt...
Analys av innehållet
Handling
Fabel:
En koncentrerad sammanfattning av handlingen, utan hänsyn till berättelsens specifika karaktärer eller miljöer.

Tid:
Berättas innehållet
kronologiskt
(i tidsordning) eller genom
tillbakablickar?
Finns det
parallella handlingar ?

Tema:
Textens huvudämne eller grundtanke.
Vad den handlar om på djupet.

Tex "kärlek med förhinder", "det godas kamp mot det onda", "hämnd", "rättvisa"

Motiv:
En text kan ha många olika
motiv som bygger upp textens tema. Typsituationer, handlingsmönster. Tex "hjälten räddar flickan" "den galne vetenskapsmannen", "uppbrott från hemmet".

Konflikt
: Det som driver handlingen framåt, ett problem som måste lösas. Leder fram till en
vändpunkt
där konflikten får sin lösning.

Svenska Impulser 3, s. 198-217

Romananalys-
Termer och begrepp

Genre
Ta reda på
vilken genre
din text tillhör

Hur förhåller sig
texten till sin
genres
förväntningar?
Miljöskildring


Den plats där romanen utspelar sig. I en roman kan det vara flera platser.

Fysisk miljö
: Var utspelar sig berättelsen? Hur ser det ut där?

Social miljö
: Hur är det att leva där? Hur är stämningen? Relationen mellan människorna? Vilka maktförhållanden finns?

Ofta finns ett samband mellan miljön och genren.
Berättarperspektiv

Jagform, förstapersonsperspektiv
:
Någon av karaktärerna har ordet och berättar utifrån sitt perspektiv. Det ger lätt en känsla av fiktiv självbiografi. Ofta har huvudpersonen ordet, men så måste det inte vara.

Tredjepersonsperspektiv (han, hon)
:
Ingen av karaktärerna har ordet. Det berättas om henne eller honom. Berättaren är mer eller mindre synlig.

Vi-perspektiv:
Kollektivberättelser. En grupp har ordet gemensamt. Berättas i vi-form. Ovanligt.

Du-perspektiv
: Berättar i du-form. Ovanligt.

Olika typer av berättare
Allvetande berättare:
Vet allt om karaktärerna, deras tankar, känslor, tidigare upplevelser. Kan ibland vända sig direkt till läsaren och kommentera handlingen (sk
läsartilltal
).

Begränsade allvetande perspektivet
:
Berättaren har bara tillgång till någon eller några karaktärers tankar, känslor. Det skildras ur deras perspektiv.

Objektiv berättare:
Saknar tillgång till personernas inre liv. Registrerar allt objektivt som en filmkamera.
Berättarperspektiv och tid

När berättas handlingen?

Sker berättandet samtidigt som handlingen utspelar sig eller senare?

Hur påverkar det berättarens roll
och trovärdighet?
Berättelsens uppbyggnad

Inledning:
De viktigaste karaktärerna, tid och miljö presenteras.

Konflikt och stegring:
Större inblick i handlingen. Berättelsens konflikt blir tydligare. Spänningen stegras.

Vändpunkt:
Konflikten når sin höjdpunkt.

Efterspel:
Berättelsens slut: vad händer, hur går det för karaktärerna? Slutet kan vara öppet eller ge alla svar.
Begränsad allvetande berättare på 90-tals TV....
Skildring av händelseförloppet

Kronologiskt
: i tidsordning

Tidshopp

Parallella handlingar

In medias res
: Börjar mitt i händelseförloppet, kastas rakt in i handlingen


Frågor kring språk och stil

Hur samspelar språk och innehåll? Vilken effekt skapar det?

Vilka ord andvänds?

Hur är meningsbyggnaden?

Används stilfigurer?
Dialog

Dialekt, slang, fackord
ger info om karaktärern, tex ålder, yrke, hemvist, social status

Direkt anföring
: "God morgon" säger han när han kommer in i köket

Indirekt anföring
: Han kommer in i köket och säger godmorgon

Anföringsverb
: Kan varieras för att framhäva olika nyanserMeningsbyggnad

Används korta, enkla meningar eller långa meningar med flera bisatser? Vilken effekt skapas?

Flera korta meningar efter varandra bromsar upp läsningen. Långa meningar ökar tempot.
På så sätt kan författarna skapa dynamik.

Stilfigurer

Läs mer på sidorna 32-33

Skapar stämning eller
förstärker vissa delar av texten

Tex, liknelse, metafor, stegringLYCKA TILL!

/Anna
Hur är berättarperspektivet och tidsskildringen här?
Full transcript