Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koude Oorlog (BB)

No description
by

Marieke Elske Prins

on 14 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koude Oorlog (BB)

Sovjet Unie
onder Stalin
1924: Lenin overlijdt - De 'vader' is niet meer
Koude Oorlog
S.U.
(Oost)

versus

V.S.
(West)

1947-1991
communisme

vs
.
kapitalisme

Geschiedenis van Rusland + Sovjet Unie
Rusland onder de Tsaren
Russische Revolutie(s)
Multi-etnische maatschappij
Absolutistisch regeren
1905:
Agrarische samenleving
en standenmaatschappij
Leger, politie en Geheime dienst
verbanningen naar Siberië
- verlies oorlog tegen Japan
- Revolutie (neergeslagen)
Tsarenfamilie Romanov
o.l.v. Nicolaas II
Russische Revolutionairen keerden terug uit ballingsschap
1917: Russische Revolutie(s)
Februari:
Tsaar afzetten voor een Voorlopige regering (Doema)
Oktober:
Voorlopige regering afgezet voor Communistische regering (Sovjet)
Lenin met hulp van Dui. teruggekeerd naar Rusl.
Trotski (oprichter blad Pravda - de Waarheid)
Sovjet Unie
onder Lenin
* Belofte Lenin:
"Land, brood en vrede"
Vrede van Brest Litovsk (1918)
Landverdeling voor Boeren
Voedselproductie
* Burgeroorlog 1919-1921:
Roden
vs. Witten
* Machtsstrijd Communisten:
Bolsjewieken (Lenin) vs. Mensjewieken
* Meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Doel Sovjets (Lenin):
Klassenstrijd oplossen:
* adel - bourgeoisie - geestelijken aanpakken
* bezit onteigenen en staatseigendom maken
* geplande economie: industrialisatie en boeren produceren voor de staat
Verzet
NEP:
Nieuw Economisch Plan (v.a. 1921)
op weg naar totalitair regime
meer vrijheid toestaan
Communistische Heilstaat
Machtsstrijd binnen de CPSU:
*
Komintern
(1919):
wereldrevolutie
bevorderen
* 1-partij staat:
Communistische Partij van de Sovjet Unie
(CPSU)
Stalin wint in 1928 door systematisch de tegenstanders letterlijk en figuurlijk uit te schakelen
Collectivisatie
5-jaren plan
Totalitair regime
enorme groei in zware industrie, energiewinning en bewapening
alles voor de staat:
Boeren bedrijven:
kolchozen
(gemeenschappelijk) en
sovchozen
(staatsbedrijven)
1928-1932 / 1932-1941
1929-1932
Goelagarchipel
werk/strafkampen in Siberie voor 'staatsvijanden'
"Kameraden"
Angstcultuur:
- Xenofobie
- Stalin is DE man
- DE Partij is je huis
- kapitalisme is slecht
"Kulakken" (grote boeren) worden aangepakt
Stalin tijdens WO II
Molotov- Von Ribbon pact: non-agressiepact (24 aug. 1939)
- elkaar niet aanvallen
- samen Polen verdelen
Operatie Barbarossa (v.a. 22 juni 1941): Sovjet Unie wordt aangevallen door Naz-Dui.
Stalin voegt zich bij de Geallieerden
Hitler en Stalin
2 mei 1945:
het Rode Leger trekt Berlijn binnen
Conferentie van Potsdam
(juli 1945)
Attlee (GB) + Truman (V.S.)
+ Stalin (S.U.)
De Balkan wordt 'bevrijd' door S.U.
2. Toekomstige grenzen van Europa
1. Denazificatie van Duitsland
Conferentie van Jalta
(jan-feb 1945)
1. Verklaring Wereldorganisatie
- Oprichting van de Verenigde Naties (VN).
- iedereen een geldige stem
2. Verklaring van een vrij Europa
- Landen economisch en politiek gezien te helpen na de naziperiode
- Er moeten democratische regeringen komen.
Het doel hiervan was zorgen voor internationale vrede en heropbouw van het dagelijkse leven.

3. Verdeling van Duitsland
- verdeling door de Grote Drie, maar hoe?:
economische eenheid

-
Bestuurlijk in tweeën
met vier zones:

West-Dui
(GB, FR, V.S.)

Oost-Dui
(S.U.)

- Hoofdstad
Ber
lijn

ligt Oost-Duitsland (S.U.), maar wordt ook nog verdeeld in tweeën (Oost- en West-Berlijn) met ieder afzonderlijk weer de vier zones.

4. Herstel na de naziperiode
- Duitsland krijgt geen herstelbetalingen opgelegd,
- Geallieerden mogen zich schadeloos stellen.
- Er moet in totaal 22 miljard dollar worden betaald, waarvan vijftig procent voor Rusland.
- Duitsland betaalt en levert arbeiders leveren voor de heropbouw.
- Verkleinde wapenvoorraad, productie van goederen annuleren en er mag gebruik worden gemaakt van Duitse arbeiders.
5. Oorlogsmisdadigers
- De grootste oorlogsmisdadigers moeten worden gestraft, maar daar zijn nog geen concrete afspraken over.
6. De kwestie Polen
- Polen krijgt na de bevrijding door het Rode Leger een nieuwe regering, waardoor het een democratische staat zal worden.
- Stalin krijgt ook controle over Polen blijven van buiten om er voor te zorgen dat het goed zal gaan. - Rusland krijgt op het oostelijke front acht kilometer extra grond, Polen krijgt extra Duitse gebieden in het Westen.
Conferentie van Jalta en Potsdam
Churchill - Roosevelt - Stalin
Historisch voorbeeld
De Koude Oorlog in begrippen
IJzeren
Gordijn

* Containmentpolitiek (1947)
* Marshallplan + hulp
Trumandoctrine (1947)
Warshaupact (1955)
Berlijnse
Blokkade

NAVO (1949)
-
(15 juni 1948 - 12 mei 1949)
* Comecon (v.a. 1949)
Cominform (okt. 1947)
(1947, v.a. 1948)
[Sovjet
vs.
De V.S.]

Machtsblokken
en
wapenwedloop
China:
communisme
en
de Koude Oorlog

China en communisme
Mao Zedong
1934:
start
Lange Mars
1911: Einde Keizerrijk
1927-1949: burgeroorlog
- machtsstrijd
communisten
(CCP: leider Mao Zedong)
nationalisten
(Kwomintang: leider Chiang Kai-Shek)
vs.
http://users.erols.com/mwhite28/chin-cw2.htm
China wordt communistisch
1946-1950
Communisten trekken terug op het platteland: organiseren een sterk leger
1937-1945:
2e Chinees-Japanse Oorlog
partijen zij aan zij
Sovjet Unie helpt v.a. 1945 de CCP
1931-34:
stichting
Communistische Sovjetrepubliek
binnen de Chinese staat
130.000 communisten nemen gebied in van Jiangxi naar Yan’an
1949: Volksrepubliek China gesticht
Mao = de San (de meester)
"Het Rode Boekje" (1964)
1957: Grote sprong voorwaarts
Communistische Partij +
Culturele Revolutie (1966-1969/71)
sociale revolutie die alle kapitalistische elementen uit de samenleving haalt
2e economische 5-jarenplan: landbouwproductie vergroten d.m.v. communes (collectief)
14-45 miljoen doden
hongersnood en uitputting
Sovjet-Unie en Oostblok terugbetalen in voedsel voor hun 'hulp' in Industrialisatie en wapenindustrie
Gevolgen:
http://www.onlinefootage.tv/stock-video-footage/1946/1934-mao-zedong-the-long-march
Filmpje (8 min): Geschiedenis China van 1911-1960

Koude oorlog in de jaren '50
McCarthyism

Joseph McCarthy beïnvloedde de publieke opinie door de gedachte te verspreiden dat de Sovjets in het offensief waren en ook mensen wierven binnen de Amerikaanse samenleving. Onder impuls van McCarthy werd een ware heksenjacht ontketend tegen echte en vooral vermeende communisten.

Kenmerkende aspecten
37: De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
45: De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapen- wedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

http://www.volkskrant.nl/recensies/amerikaanse-heksenjacht-mccarthy-speelde-in-op-heersende-angst-voor-communisten~a459024/
De film
Salt
over 'sleepers'
McCarthyism
Korea
Noord-Korea wordt communistisch
de V.S. is bang voor
Dominotheorie
Zorgen dat Zuid-Korea niet ook communistisch wordt, na aanval van Noord-Korea
http://3opreis.bnn.nl/bestemming/211/noord-korea
1950
communistische invloedssfeer beperken
Historisch voorbeeld:
redevoering van Senator McCarthy over communisten in de Verenigde Staten
"Red Scare"
'De eerste dooi'
*
rond 1955 iets beter:
- Stalin dood (1953)
-
Chroestjov
aan de macht:
destalinisatie
(beleid Stalin stopt en geen Stalin verering meer ) -> relatieve ontspanning!
1955-1961
Wapenwedloop
V.S. en S.U. willen elkaar overtreffen in wapentechnologie en/of het aantal wapens
sinds 1950 opgevoerd
dreiging oorlog
Einde mensheid
conclusie Chroestjov =
vreedzame coëxistentie
Politiek leider Sovjet-Unie na de dood van Stalin
Destalinisatie (Een periode in de S-U waarin de verheerlijking van Stalin afgesloten wordt)
Hervormingen en vrijheid
Opvliegend en ondoordacht
Ontspanning
Vreedzame co-existentie (In dit geval het vreedzaam naast elkaar laten leven van het kapitalisme, het Westen, en het communisme, het Oostblok)
Chroesjtjov
Chroesjtjov
(2)
geen volledige vrijheid
Hongaarse Opstand (okt-nov. 1956):
studenten en symphatisanten - spontane opstand tegen het Hongaarse parlement en de invloedssfeer van de S.U. (Stalinisme en Communisme)

Landen van het Warshaupact o.l.v. Sovjet Unie leider Chroesjtjov slaan de opstand neer

Tegenstand binnen de invloedssfeer wordt nog steeds niet getolereerd. Het 'vrije' van Chroesjtjov betekent minder strafkampen (Goelach) en minder gespannen verhoudingen met het Westen.
Opnieuw spanningen!
Cuba
een nieuwe bondgenoot voor de S.U.
1959:
Leider van Cuba, Batista, wordt afgezet door revolutionair
Fidel Castro

Fidel Castro zoekt toenadering tot de S.U.
eind jaren '50 begin '60
Bijna hete oorlog
Varkensbaai
Cuba crisis
Chroestjov & Castro
vs.
John F. Kennedy (JFK)
+
(v.a. 1962)
(1961)
eind 50's en begin 60's
VS: Truman (1945-1953) -> Trumandoctrine = containment = indammen!
SU: Stalin (1928-1953) -> Stalinisme = verspreiden communisme + creëren satellietstaten


VS: Eisenhower (1953-1961) -> Roll-back (terugdringen communisme = NIET gebeurd!, SU ook kernwapens!)
SU: Chroetsjov (1953-1964) -> destalinisatie + vreedzame co-existentie (rivaliteit is prima, maar geen oorlog!)


VS <-> SU:
van containment naar vreedzame co-existentie
Twee nieuwe conflicten beëindigen de vreedzame co-existentie:

Berlijnse Muur (1961)
Cuba-crisis (1962)

VS <-> SU
Van vreedzame co-existentie naar nieuwe conflicten

Chroetsjov wil stop op de ‘leegloop’ van de DDR
Oplossing: bouw van de Muur.

Berlijnse Muur (1961-1989)

Berlijnse Muur

Berlijnse Muur vs. IJzeren Gordijn

Op 26 juni 1963 hield John F. Kennedy, president van de VS, een rede tijdens een bezoek aan West-Berlijn. Het werd één van de beroemdste redevoeringen uit de geschiedenis. De redevoering betekende voor de West-Berlijners een enorme steun in de Koude Oorlog.
‘Ich bin ein Berliner’-toespraak van president Kennedy in Berlijn (1963)

Ich bin ein berliner

Cuba-crisis

Kennedy en Chroetsjov

Het wordt warmer....
president Eisenhower, 1954
Met deze uitspraak maakte Kennedy duidelijk dat Berlijn het symbool was van de tegenstelling tussen de vrije wereld en het communisme.
Zie pagina 121 voor een deel van deze zeer opmerkelijke en beroemde redevoering!
Full transcript