Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'educació artística, un element per potenciar a l'escola

Treball Final de Màster 04/06/2013
by

Elisabet Masó i Giralt

on 4 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'educació artística, un element per potenciar a l'escola

L'eduació artística, un element per potenciar a l'escola
La importància de l'art en el desenvolupament de les persones
"L'art no mostra l'exterior d'una persona, mostra la seva ànima"

ARISTÒTIL
Continguts...
Aproximació al concepte d'art i educació artística
Aportacions de l'educació artística en el desenvolupament personal
L'educació artística a l'etapa de primària
L'educació artística a l'Escola Elementària Salvo d'Acquisto de Macerata, Itàlia
Autora: Elisabet Masó i Giralt
Tutora: Margarida Prats Ripoll

4 de juliol del 2013


Universitat de Barcelona
Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

ART
Expressió de sentiments
Emisor-artístia
Receptor
Resultat del procès creatiu:

PRODUCTE
EDUCACIÓ ARTÍSTICA
A l'escola:

Arts plàstiques
Música i dansa
Literatura
Teatre
Cinema
Què volem?
Perquè ho volem?
Com ho farem?
Diversitat cultural

Diversitat de codis
Mitjà de comunicació
Neix de la necessitat d'expressar-se...

l'expressar els sentiments.
CREATIVITAT

DESENVOLUPAMENT GENERAL, ACADÈMIC I PERSONAL

"POSITIU en:
desenvolupament general, acadèmic i personal, inspira el potencial creatiu, enforteix l'adquisició de coneixements, estimula les capacitats d'imaginació, expressió oral, habilitat manual, concentració, memòria, interès personal pels altres... i dota d'instuments de comunicació i autoexpressió. "
UNESCO
Contribuions a l'educació integral
Contribueix a:
Ed. artística hauria de:
auto-identificació
desenvol. emocional
desenvol. intel·lctual
desenvol. físic
desenvol. perceptiu
desenvol. estètic
capacitat creadora
transversal
implicar múltiples agents
pensada a escala local
estructura flexible
pràctica reflexiva
projecció i prepercusió sobre l'entorn
sostingut en el temps
sostenible
avaluable
Font: UNESCO
Persona creativa:
inconformista
Oberta
Receptiva
Amb coratge per actuar
Pensament divergent
Capacitat d'introspecció
EDUCACIÓ ARTISTICA DINS ELS MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
aconseguir millores acadèmiques
element integrador
element de comunicació
interdisciplinari (tecnologies, llengües, matemàtiques....)
Exemple Escoles Waldorf
Exemple Escoles Montessori
Art com a principal mètode d'aprenentatge i d'expressió, gran atenció en el procés.
Importància del procés per sobre del treball acabat, ús adequat dels materials, deixar llibertat al nen per ser creatiu i expressar-se per si mateix.
CURRÍCULUM A CATALUNYA
-educació visual i plàstica-
CURRÍCULUM A ITÀLIA
-Arte e immagine-
Àrees-competències-cicles-continguts-objectius-
criteris avaluació
General, a criteri del mestre, llibertat de treball, objectius fi d'etapa primària i secundària
DIFERÈNCIES ENTRE EL CURRÍCULUM A CATALUNYA I A ITÀLIA
SINGULARITAT DE LES PRÀCTIQUES
Erasmus a Itàlia (Macerata)
Escola Elementària Pública
Interdisicplinarietat de l'art a l'escola
Propostes interdiciplinaries dutes a terme
Educació artística i llengua italiana
Educació artísitca i coneixement del medi social i natural
Educació artística i llengua italiana

Curtmetratges
Activitats contextualitzades amb el treball dut a classe (Diàlegs directes i indirectes) + coneixements nous (curtmetratge)
Treball de la percepció visual i auditiva, la comprensió
LA LUNA - IL BRUTTO ANATROCCOLO.
Educació artísitca i coneixement del medi social i natural
Treball manipulatiu
Activitats contextualitzades amb el treball dut a classe (el gravat al fang / els paisatges naturals i urbans) + coneixements nous el gravat i el collage)
Treball pràctic, de repàs de conceptes ja treballats i ampliació de tècniques noves
GRAVAT AMB PLASTILINA I COLLAGE
Reflexions de les pràctiques
Experiència Erasmus
Educació artística i mestres
Mestre element clau
Reflexió professional de la pràctica educativa
Conclusions
Objectiu: importància de l'educació artística dins l'educació formal
Relació currículum
Pràctiques. reflexió professional.
Educació artística transformadora, transversal i pluridisciplinar.
Moltes gràcies
Elisabet Masó i Giralt
04/06/2013
Full transcript