Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etyka w zawodzie - na przykładzie pracownika Służby Celnej

No description
by

Oksana Lega

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etyka w zawodzie - na przykładzie pracownika Służby Celnej

Etyka w zawodzie
Pojęcie etyki zawodowej

Etyka zawodowa odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. Celnik – pracownik Służby Celnej).

W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pracy na Celnie.

W odniesieniu do każdego zawodu tworzy się profile:
- poznawczy
- osobowościowy
- moralny
Służba Celna
– służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów.

Służba Celna posiada także wydział celników do zadań specjalnych –
Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej
– w skład którego wchodzą grupy mobilne prowadzące kontrole m.in. na szlakach komunikacyjnych.

Grupy mobilne
dysponują specjalistycznym sprzętem do wykrywania przemytu, a także psami wyszkolonymi w wykrywaniu narkotyków i wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze grup mobilnych mogą używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. W dniu 21 września jest obchodzony Dzień Służby Celnej.
Kto nadaje się na celnika?
-
Jest komunikatywna
, potrafi rozmawiać z każdym takim językiem, by nie dochodziło do nieporozumień;

- Przydają się umiejętności detektywistyczne,
otwartość na zmiany, łatwość przyswajania wiedzy z różnych dziedzin;

- Silny charakter i odwagą;

Zadaniem jest zapewnienie płynności obrotu towarowego, dbanie o konkurencyjność firm, czyli pilnowanie, by wszyscy ponosili jednakowe obciążenia.
Etyka w zawodzie - na przykładzie pracownika Służby Celnej
Przygotowały:
Koretska Olha
Kupriianets Iryna
Lega Oksana
Mural Myroslawa
Seryvko Mariana
Dlaczego trudny?
Aby go dobrze wykonywać, trzeba mieć ogromną wiedzę z różnych dziedzin, m. in. z zakresu procedur celnych, towaroznawstwa, prawa, ekonomii, psychologii, geografii.

Celnik musi się liczyć ze zmianą stanowiska czy miejsca pracy.
Celnik niemal codziennie musi stawiać czoła wyzwaniom i często w zupełnie nowym dla siebie przypadku podejmować samodzielne decyzje. To także ogromne obciążenie psychiczne i odpowiedzialność.
Dlaczego odpowiedzialny?
Od rzetelności celnika zależy
wielkość wpływów do budżetu państwa.

Odpowiedzialność polega również na czuwaniu nad bezpieczeństwem publicznym.

Celnik nie może liczyć więc na sympatię ludzi kontrolowanych przez siebie, a uznanie społeczne jest małe, bo wiedza o specyfice zawodu ciągle jest niewielka.
Praca w tym zawodzie jest trudna, odpowiedzialna, pełna rozmaitych zagrożeń i dlatego w tym zawodzie panuje dość duża rotacja.


Praca celnika jak i dowolnego innego pracownika jest związana z dotrzymaniem całokształtu etycznych norm -
Etycznym kodeksem.
W kodeksie etycznym znajdziemy zazwyczaj:
1. obowiązek tolerancji,
2. zakaz dyskryminacji,
3. zakaz mobbingu,
4. obowiązek przestrzegania zasad dotyczących służbowego stroju,
5. zakaz molestowania,
6. obowiązek ochrony poufnych informacji,
7. zasady korzystania z mienia pracodawcy,
8. zakaz konkurencji,
9. zakaz korupcji,
10. zasady e-mailowej komunikacji między pracownikami.
Wynniki
Jeśli w późniejszej pracy nie popełni rażącego błędu, nie złamie zasad etyki zawodowej, nie wejdzie w konflikt z prawem, ma zapewnioną pracę do emerytury. Stabilizacja to atut tego zawodu.

Polscy celnicy mają takie same prawa, jak ich koledzy w Europie Zachodniej. Mają dokonywać odpraw towarów przewożonych np. z Ukrainy do Francji czy ze Szwecji do Włoch, jeśli tego zechcą importerzy i eksporterzy.

Sytuacji do omówienia
Każdy celnik musi dotrzymywać się pewnych norm, reguł, standardów pracy.

Przedstawcie sobie że wy celnik. Trzeba dotrzymać się norm czasu co do sprawdzeniaosób które przekraczają granicę, wasz czas jest ograniczony.
Trzeba sprawdzić samochód w jakim jest młoda rodzina, w których są dzieci, klasa maszyny średnia, rodzina jedzie na wakacje do Polski na weekendy.

Czy będziecie sprawdzać samochód i osobiste rzeczy ludzi, albo zrobicie powierzchowne sprawdzenie?
Przedstawcie sobie że wy celnik.


Wam potrzebne pieniądze w tym momencie. Przez granicę przewożą się zabronione towary. Wam zaproponowały łapówkę, za to żeby przepuściliście towar przez granicę.

Jak zrobicie, weźmiecie łapówkę czy zawiadomicie o prawdopodobnym naruszeniu?
W różnych krajach istnieją różne standardy co do lekarstw.

Przedstawcie sobie że wy celnik. Zatrzymujecie człowieka któryj przewozi partię zakazanych lekarstw. On objaśnia to tamtym że oni są konieczne dla śmiertelnie chorego krewnego.

Jakie wasze działania?
Dziękujemy
za uwagę
!
VIDEO-Time
VIDEO-Time
Full transcript