Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МУ-ын даатгалын зах зээл өнөөгийн байдал цаашдын хандлага

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МУ-ын даатгалын зах зээл өнөөгийн байдал цаашдын хандлага

Агуулга
МУ-ын даатгалын үүсэл, хөгжил
Даатгалын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага
Нөхөн төлбөр
Нөөц сан
Урт хугацааны даатгалын хураамж, давхар даатгал
Давхар даатгал
Дүгнэлт

Image by Tom Mooring
МУ-ын даатгалын үүсэл
Монгол улсын анхны даатгалын байгууллага 1934 оны 12-р сарын 1-нд “Улсын аюулаас хамгаалах газар” нэртэйгээр байгуулагдаж байжээ.
1994 онд анхны хувийн даатгалын компаниуд байгуулагдаж эхэлсэн юм.
Бусад оронтой харьцуулахад монголчуудын хувьд даатгал шинэ зvйл юм.

Монголын даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал ямар байна вэ?
2013 оны байдлаар даатгалын хураамжийн орлого нөхөн олговор
Даатгагчийн ашигт ажиллагаа

МУ-ын даатгалын зах зээл өнөөгийн байдал цаашдын хандлага
Даатгалын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага
МУ-ын даатгалын хөгжил
1934он Улсын аюулаас хамгаалах газар байгуулагдсан
1980 он Улсын Даатгалын Ерөнхий Газар нэр өөрчилсөн
1990 он Даатгалын хувийн хэвшлийн компаниуд ажиллаж эхэлсэн
1995 он Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгож эхлэв. Монре Даатгал ХХК үүсгэн байгуулагдав.
1997 он Даатгалын тухай монгол улсын хууль батлагдсан.
1998 он Даатгалын хяналтын алба байгуулагдсан.
2004 он Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль батлагдсан.

Монголын даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал ямар байна вэ?
даатгалын салбар 2004, 2005 оноос хойш тасралтгүй өсөж эхэлсэн, зөвхөн хураамжийн орлого гэхэд жилд 15-20 хувийн өсөлттэй гарч байгаа
Санхүүгийн зохицуулан хорооноос даатгалын компанийн хөрөнгийн хэмжээг байнга өгөх бодлого баримталж байгаа
2013 оны гуравдугаар улирлын байдлаар
17 даатгалын компанийн 240 салбар
6н төлөөлөгчийн газар
3447 даатгалын төлөөлөгч
19 даатгалын зуулчлагч
даатгалын хохирол төлөгч 11
Хөрөнгийн хэмжээний хувьд 122 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна.


нөхөн төлбөр
хөрөнгийн зах зээл
Урт хугацааны даатгалын хураамж, давхар даатгал
Давхар даатгал
дүгнэлт
Эцэст нь дүгнэхэд даатгалын зах зээл ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байгаа.
ном зүй
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны тайлан
www.wikipedia.org
www.frc.mn
Хүмүүний амгалангаар хөглөж
Хүрэх ирээдүйг итгэлээр хөглөнө.
(монгол даатгалын уриа)
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Б.Буянхишиг
О.Цэрэнханд
М. Туул

даатгагчийн ашигт ажиллагаа
Даатгалын компанийн үйл ажиллагаа нь хоёр салбартай
Анхдагч : Харилцагчиддаа даатгалын баталгааг олгох явдал юм.
Давхар даатгал: Даатгалын компани өөрийн хүлээж авсан эрсдэлээ өөр нэгэн даатгалын компанид шилжүүлэх явдал юм
Full transcript