Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BASIS Wkkgz Tandartsen 2018

gemaakt door ShareAll
by

PreziAll

on 9 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BASIS Wkkgz Tandartsen 2018

Klachtafhandeling
Geschikte persoon aanwijzen

Aansluiten bij erkende instantie
Geschilleninstantie
Laagdrempelige regeling treffen
Klachtfunctionaris
kwz
01/07/16
wkkgz
01/01/2016
Doel
Versterking positie cliënten
Regels
voor kwaliteit

Klachten
en geschillen

01/01/17
01/01/16
Informatieplicht
naar cliënt
Melding IGJ
Beëindiging arbeidsrelatie

Belemmeringen om goede zorg te verlenen
op basis van functioneren in het verleden?
Vergewisplicht
en VOG
Interne incidentregistratie (VIM)

Schriftelijke procedure en register
01/01/17
Schriftelijke overeenkomst met andere zorgverleners
Met afspraken die kwaliteit van zorg borgen
01/01/16
01/01/16
01/07/16
01/01/17
wkcz
Zorgaanbieder centraal, niet de zorgverlener

instelling of solistisch werkend
ook alternatieve zorgaanbieders


Transparantie
Borgen ‘goede zorg’
veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, tijdig, obv reële behoefte
verantwoordelijkheid voortvloeiend vanuit professionele standaard


Goede zorg mogelijk obv eerder functioneren?
Alle zorgverleners binnen de zorginstelling
Via voormalig werkgevers, BIG, IGZ, gesprek…
Eigen oordeel vormen!
Vastleggen!

Vergewisplicht
VOG
Instelling
Zorgverleners en anderen met cliëntcontact
Wlz en intramurale ggz
Maximaal 3 maanden oud

Solistisch werkende zorgverlener
Zorgaanbieder zelf
Wlz
Maximaal 3 jaar oud


tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen, wachtlijst en evidence
incidenten en rechten
Informeren
Op verzoek cliënt (vertegenwoordiger, nabestaande)
Mogelijk maken overwogen keuze tussen zorgaanbieders
Aangeboden zorg, inclusief tarieven en kwaliteit
Cliëntervaringen
Wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van de zorg
Wachttijd
Aard, toedracht en beperking gevolgen van incidenten
Rechten voortvloeiend uit Wkkgz

Iedere calamiteit
Geweld in de zorgrelatie
Calamiteit
Wat?
Niet beoogde, onverwachte gebeurtenis
Ernstig schadelijk gevolg, dood cliënt

Melding
Omschrijving calamiteit
Omschrijving acties zorgaanbieder
Onderzoek, beperking gevolgen, inlichten cliënt (vertegenwoordiger/nabestaande)
OM op hoogte bij vermoeden strafbaar feit?


Geweld (nieuw)
Wat?
Geweld in de zorgrelatie
Ook seksueel, bijv. ontucht, binnendringen
Door iemand in dienst/opdrachtnemer, andere cliënt

Melding
Omschrijving geweld en betrokkenen
Omschrijving acties zorgaanbieder
Onderzoek, beperking gevolgen, inlichten cliënt (vertegenwoordiger/nabestaande)
OM op hoogte bij vermoeden strafbaar feit?Beëindiging bij disfunctioneren (nieuw)
Wat?
Ernstig tekortschieten in functioneren
Gevaar voor goede zorgverlening
Naar oordeel zorgaanbieder

Melding
Omschrijving tekortschieten
Omschrijving ondernomen acties om functioneren te bespreken, verbeteren etc.
Systematische beheersing van de zorg
Doel: intern leren
Procedure voor omgaan met signalen van incidenten
Bijdrage aan bescherming, maatregelen
Bescherming persoonsgegevens
Intern gemelde incidenten vastleggen
Persoonsgegevens zonder toestemming verwerken
Niet als juridisch bewijs, tenzij…
Niet openbaar

Beiden 'normadressant'
Laagdrempelige afhandeling
Laagdrempelige afhandeling
Voor cliënt (nabestaande, vertegenwoordiger)
Schriftelijke regeling treffen
betrokkenheid cliëntenorganisatie
en personeel
Laagdrempelig opvangen, afhandelen
Onder aandacht cliënten brengen

Klachtregeling
Voorwaarden
Zorgvuldig onderzoek
Gericht op bevredigende oplossing
Rapportage voortgang
Oordeel en termijnen
Schriftelijk oordeel uíterlijk binnen zes weken
Inhoudelijk én maatregelen (+planning) door zorgaanbieder
Evt. vier weken verlenging


Klachtbehandeling
Aanwijzen geschikte persoon/personen
Waarborgen onafhankelijkheid
Adviseren en bijstaan klager
desgevraagd
kosteloos
indiening, formulering, oplossingen

Klachtfunctionaris
Beslechten geschillen
Schriftelijke regeling
Ingesteld door representatieve organisaties van
cliënten
zorgaanbieders
Toekenning schadevergoeding tot in ieder geval € 25.000Geschilleninstantie
Schriftelijk voorleggen
Door
cliënt (nabestaande, vertegenwoordiger)
stichting of vereniging die belang behartigt
Indien
klachtafhandeling niet volgens regels
oordeel neemt klacht onvoldoende weg
termijn verstreken
eerst klachtroute ic niet mogelijk
vertegenwoordiging niet geaccepteerd
Uitspraak en termijnen
Schriftelijke uitspraak uíterlijk binnen zes maanden
Eerder afhankelijk van aard en belangen
Openbaar
alleen herleidbare gegevens van zorgaanbieder...
Geschillenbehandeling

Goede zorg leveren
wkkgz
Checkup: laat de Wkkgz voor u werken!
Meer ondersteuning:

PAOT Nijmegen 13 maart 2018

Rapporteren?
Ieder cliënt-
geweld melden?
Vaststellings-overeen-
komst
Wetgeving:
calamiteit of niet?
onderzoeken calamiteit (anders IGJ)

Maar hoe dan?
IGJ: richtlijn calamiteitenrapportage
IGJ-brief beschikbaar
Veel minder zware gevallen, bijv. spugen
Nut tegenover administratieve lasten?
Totaalregistratie /-analyse ipv melden
Ook 'setting'
bepalend
bijvoorbeeld:
de bedrijfsarts
Melden moet
bij ernstig te kort schieten
dan schending VSO?
Zzp'er
zorg-
aanbieder?
Ja (toch)!
Indien meerdere opdrachtgevers beoogd
Invulling Wkkgz-bepalingen dan gezamenlijk
Wie doet wat? schriftelijke vastleggen
Kijk op vvaa.nl/wkkgz
Beroeps-
organisatie
of zelf?
Zelf (obv...)
Tandartsen 59% heeft int. regeling
Vergelijk WKCZ-communicatie

Rolvastheid
KF
Klachtprofessional of beroepsgenoot?
verschil ANT, NVM, KNMT
Proces of inhoud?
Klacht of ook claim?
Termijn of oplossing primair?
Wanneer
naar de
GI?
Bijzondere situaties
niet voor ouders van 12-15 jr kind
samenloop met klachtencie Jeugdwet

Casus
GZ-psycholoog: KF-traject was niet af
Huisarts: claim niet persé via GI?
Geregeld in zzp-modelovk (Wet dba)
Overwegingen wijze van verdeling plichten:
gezondheidsrechtelijk
fiscaal
praktisch
Concreet als volgt ingevuld:
patiëntgerelateerd: door zzp'er zelf
organisatorisch: praktijk
klachten/geschillen: door zzp'er zelf
Van belang voor praktijkhouder en zzp'er...

Vraag fysiotherapeut bij Wkkgz-presentatie
kind slaat ander in kleedkamer: melden?
En als ontslag niet lukt?
Casus
Tandarts houdt jong kind 'in bedwang'
Een incident,
wat is dat eigenlijk?
Zelf de regie
in handen
Ook bij claims!

Borging leveren goede zorg
Wie?
Wat?
Vraag om de uitgebreide workshop.
Agatha Hielkema 06 22659519
Full transcript