Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hart4all

No description
by

Ruud Verhalle

on 26 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hart4all

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van
ervaringen
van burger(AED)hulpverleners met een
reanimatie
en het
contact
tussen burger(AED)hulpverleners en het slachtoffer, dat met hulp van Hart4all tot stand is gekomen.


Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om een inschatting te maken van een
eventuele meerwaarde
en mogelijk
onbedoelde neveneffecten
nadat deze twee partijen contact hebben gehad.
Inleiding
Ontstaan Hart4all
Samenwerking Hart4all - RAV Brabant MWN
Onderzoek
Resultaten en Conclusies
Toekomst; implementatie en landelijke uitrol
Ontstaan van
Samenwerking tussen
Onderzoek
en
Pilot Hart4all - RAV Brabant MWN
Is het mogelijk om slachtoffers van reanimaties en burger(AED)hulpverleners aan elkaar te koppelen?
Technische koppeling pols(klik)bandjes door de assisterende ambulance bij slachtoffer en burger(AED)hulpverleners
Pilot duur van 1 jaar bij 110 reanimaties zijn 27 daadwerkelijke (via Hart4all) koppelingen tot stand gekomen
Even een aantal cijfers:

15.000 reanimaties per jaar in NL

60-70% betrokken burger(AED)hulpverleners

Brabant MWN 2013: 1000 meldingen en 722 daadwerkelijke reanimaties

Bronnen: Hartstichting, 2014. Ambos-database RAV BrMWN
- Kwalitatief Onderzoek

- Narratieve interviews (inclusief membercheck van onderwerpen na het interview)

- Open coderingen en thematische analyse

- Artikel

“Het maakt de cirkel rond...” Onderzoek naar ervaringen van burger(AED)hulpverleners met een reanimatie en het contact met het slachtoffer via Hart4all (Verhalle, 2014 in press)
Artikel wordt eerst aangeboden aan "De Ambulance"

- Impact van de reanimatie bij burger(AED)-hulpverleners
“Ik stond te stuiteren van adrenaline.”

- Tekort aan informatie bij burger(AED)hulpverleners na een reanimatie
“We waren natuurlijk heel erg benieuwd, hoe het met die meneer is afgelopen, het was ook nog een vrij jonge meneer.”

- Afronding contact tussen burger(AED)hulpverlener en slachtoffer
“Het maakt de cirkel rond...”

- Aanwezige risico's voor burger(AED)hulpverleners
tijdens de reanimatie.
“Ik met volle gas in mijn autootje er
naar toe gescheurd.”


Resultaten (722 reanimaties 2013, 110 hart4all)
Conclusie
Na de reanimatie
in contact
komen met het slachtoffer wordt door de burger(AED)hulpverleners als
waardevol
gezien en helpt in een
snelle verwerking
van de beleving van de reanimatie. Om het
tekort aan informatie
over de reanimatie aan te vullen, hebben burger(AED)hulpverleners
behoefte aan contact
met het slachtoffer of diens familie. Burger(AED)hulpverleners kunnen op correcte wijze
contacten met slachtoffers of diens familie afsluiten
.

Het in contact zijn tussen beide partijen
lijkt daarmee een meerwaarde
te bieden in de verwerking van de reanimatie voor burger(AED)hulpverleners
Hoe nu verder (1) ?
(Landelijke)Implementatie Hart4all

Context
(ambulancezorg, pre-hospitaal, OHCA)

Onderzoek
(Verhalle, 2014
in press
)

Fascilitering
(sponsoring Hart4all, bijdrage RAV)

bron:

Evaluating the successful implementation of evidence into practice using the PARiHS framework: theoretical and practical challenges (2008)
Alison L Kitson, Jo Rycroft-Malone, Gill Harvey, Brendan McCormack, Kate Seers and Angie Titchen (
Fontys
)Hoe nu verder (2) ?

1 - Business-plan Hart4all, met doel project, financieel plan en concreet van aanpak

2 - Zorg-context-analyse: blijft het moment van de assisterende ambulance de juiste?

3 - Uitgebreide context-analyse voor implementatie; Bestuurders RAV (via AZN), directeuren alle RAV informeren, HartslagNu informeren, informatie in het teken van de huidige prehospitale zorg voor OHCA, bevorderende invloeden.

4 - In samenwerking met Hart4all, bepalen wat de juiste strategie is voor landelijke implementatie

5 - Het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan, in business-plan
met acties, taken en tijdspad.

6 - Evaluatie en bijstellen van het plan, plan-do-check-act.

MEER ONDERZOEK!


Bronnen:
Grol R, Wensing M. Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg. 3th ed. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2011.

PDSA Cirkel door Dr W. Edwards Deming (1900-1993)
Wat willen we nog meer weten?
Voor de eventuele meerwaarde voor de slachtoffers of diens familie, moeten ook hun ervaringen over de koppeling tussen burger(AED)hulpverleners en slachtoffers onderzocht worden.


Wat gebeurt met de burger(AED)hulpverleners die zich wel geregistreerd hebben en die geen contact hebben gehad met de slachtoffers, of diens familie en hoe verwerken zij de ervaringen?


Een andere belangrijke vraag blijft bestaan: creëren we behoefte of is het contact, via Hart4all, tussen burger(AED)hulpverleners en slachtoffers een antwoord op een langer bestaande behoefte?
Herziene nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013, peiler transparante zorg pag 28, "inzichtelijk zorgproces"
Nazorg
: indien de patiënt, zijn naasten of een
melder
hier behoefte aan hebben, verleent de centralist en/of de ambulancezorgverlener – of anderen namens hen – nazorg. Deze nazorg kan onder andere bestaan uit het verstrekken van informatie.
Full transcript