Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Influència de la coberta vegetal en la producció del sòl

No description
by

Rosa Camps

on 7 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Influència de la coberta vegetal en la producció del sòl

Influència de la coberta vegetal en la producció de raïm
Penso que la coberta vegetal afavoreix positivament la producció de raïm.
Hipòtesi
Objectius
Manal El Ajouri
2n Batx A
Introducció
• Adquirir uns coneixements previs sobre el sòl

• Conèixer els paràmetres del sòl que afecten a la producció dels ceps.

• Descobrir com es treballa el sòl al celler.

• Estudiar el percentatge d’aigua en el sòl de cada vinya d’estudi.

• Comparar les dades del sòl de cada vinya i valorar com afecten a la producció de raïm a cada vinya.

Estudi de l'Alt
Empordà (Cantallops)

Clima
Temperatura
Pluviometria
Mapa forestal de l'Alt Empordà
Vegetació
Coneixement del sòl
a l'Alt Empordà
En funció del material originari els materials el sòl de l'Alt Empordà es pot subdividir en tres tipus:
- Carbonatats
- Silicis àcids
- Desenvolupats sobre substrat no consolidat
Factors del sòl que influeixen en el
producte final del vi
- Quantitat de matèria orgànica

- Quantitat d'aigua

- Quantitat de sal i acidesa

- Composició del subsòl

- Coberta vegetal
Treball pràctic
Masia Serra
Es desglossa en tres parts clarament diferenciades:
1. TROBADA AMB L’ENÒLEG
2. PROCESSOS RELACIONATS AMB EL SÒL APLICATS A LA VINYA
El procés de plantació de les vinyes.
On plantar?

El Medi

Varietat de raïm

Passos a tenir en compte quan volem plantar una vinya
Abans de plantar una vinya cal fer una bona planificació i estudi previ:
· elecció de la parcel·la
· estudi de la parcel·la
· estudi del sòl
· estudi de l’efecte de la tramuntana
· estudi climàtic
· pluviositat
· anàlisi químic-físic

També caldrà una bona preparacio de terreny:
· subsolar
· escampament de fems i nutrients
· voltejar el sòl
· treure pedres
· allisament del sòl
· plantació
· elecció de varietat de vinya
3.ESTUDI COMPARATIU DE DUES VINYES EN FUNCIÓ DE LA COBERTA VEGETAL
Variables de l’experiment
Variable independent: coberta vegetal del sòl

• Variable depenent: Producció de raïms dels ceps de cada vinya

• Variables fixades:
• quantitat d'adob i tipus
• període de reg
• tipus de reg
• pluviometria
• vent
• ph i temperatura del sòl
• edat de les vinyes
• tipus de peu de la vinya
• varietat de raïm
• densitat de la vinya: nombre de ceps plantats.
• tipus de sòl
Mètode d’estudi
Per tal de realitzar el meu treball vaig seguir els següents passos :
Localització de les vinyes d’estudi
Recollida de mostres
Mesura de la temperatura i pH del sòl
Càlcul de la densitat aparent del sòl
Càlcul del percentatge d’aigua del sòl de la vinya
Per calcular la quantitat d’aigua de cada mostra:

Pes de la mostra inicial = Pi
Pes de la mostra en sec = Ps
Pes H O= Pi – Ps

Amb aquests valors puc calcular el percentatge d’aigua de cada mostra:

Pi ––– 100%
PH O ––– x %
Un cop obtingut el pes sec de cada mostra mesurré la densitat aparent amb la fòrmula següent:

Densitat aparent =

Recollida de dades de producció de raïm de cada vinya d’estudi
En la vinya A (sense coberta vegetal)
Cs dalt
1710 Kg raïm

En la vinya B (amb coberta vegetal)
Cs baix
1910 kg raïm
Volum cilindre
Pes sec de la mostra (Ps)
RESULTATS
Gràfics de pH i temperatura
Gràfics
Conclusions
2
2
Full transcript