Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mobiel 21 focusgroep 23 mei Leuven

No description
by

Marjan M

on 18 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mobiel 21 focusgroep 23 mei Leuven

'De overheid moet meer regels opleggen in functie van een duurzame mobiliteit' uit het onderzoek: 'De recreant stimuleren om zich duurzamer te
verplaatsen is geen verantwoordelijkheid
van de toeristische attracties. De overheid moeten hier inspanningen leveren.' Stelling: bv. opmaak van een mobiliteitsplan verplichten,
een maximaal aantal parkeerplaatsen toestaan i.f.v. bezoekersaantallen, enzovoort... Uit het onderzoek: De meningen zijn verdeeld over de sturende rol van de overheid. Ongeveer de helft (43%) van de bevraagden vindt dat de overheid meer regels moet opleggen i.v.m. mobiliteit en de andere helft gaat hiermee niet akkoord (44%) ... 'De lokale / provinciale / Vlaamse overheid moet toeristische attracties die werk maken van duurzame bereikbaarheid financieel ondersteunen.' Stelling: Stelling: Stelling: Stelling: Stelling: Stelling: 15 minuten Pauze Ongeveer de helft van de bevraagde toeristische attracties geeft aan dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de overheid, niet van de organisatie zelf, om duurzame mobiliteit te stimuleren. uit het onderzoek: ¾ van de toeristische attracties geeft aan dat de overheid financiële ondersteuning zou moeten bieden aan organisaties die werk maken van een duurzame bereikbaarheid

'Een groot deel van de oplossing ligt in het bekendmaken en promoten van het bestaande openbaar vervoersaanbod.' uit het onderzoek: 60% van de bevraagde toeristische attracties spreekt de stelling tegen dat het stimuleren van OV geen zin heeft omdat het aanbod onvoldoende is. 'Toeristische attracties hebben geen vat op hun eigen bereikbaarheid. In de meeste gevallen gaat het om infrastructurele ingrepen of oplossingen die meer knowhow, tijd en geld kosten dan voorhanden zijn.' uit het onderzoek: de grootste drempel om werk te maken van een duurzame bereikbaarheid is voor 35% van de uitbaters dat de toeristische attractie te weinig vat heeft op haar bereikbaarheid. uit het onderzoek: Alle attracties hebben er baat bij dat ze gemakkelijk en veilig te bereiken zijn met het openbaar vervoer, de fiets en te voet. De groep mensen zonder auto, zoals een grote groep kinderen en jongeren, vormt immers een interessant bijkomend publiek. 'Er zijn de laatste jaren al veel creatieve oplossingen bedacht. Wat ontbreekt is een inspirerende en zinvolle uitwisseling van goede voorbeelden en ideeën tussen collega's onderling waarmee men echt aan de slag kan. - 63% van de bevraagde toeristische attractie-uitbaters stelt dat een uitwisseling van goede voorbeelden met collega’s hen zou inspireren om werk te maken van een betere duurzame bereikbaarheid. last but not least!
Slechts 12% van de toeristische attracties geeft aan dat ze in de toekomst geen aandacht wil besteden aan mobiliteit en bereikbaarheid, 41% wel en 38% misschien. – uit het onderzoek 'Recreatief vervoer kan en zal in de toekomst duurzamer worden' welke regels? hoe pak je dat best aan? nog méér regels?! wat moet dan juist
ondersteund worden? is het mogelijk? zijn nog andere vormen
van ondersteuning zinvol? wat kan de overheid doen? welke stimulans heeft de recreant nodig? wat kan een attractie zelf doen? welke stimulans heeft de recreant nodig? wat kan de overheid doen? wat kan een attractie zelf doen? wat is de rol van de OV-aanbieders? DANKUWEL! Koffie in de zaal! Welkom op de focusgroep over
Oplossingen voor duurzamer
recreatief vervoer 1 2 3 4 5 7 8 hoe kunnen uitbaters meer vat krijgen op hun bereikbaarheid? hoe kan de bereikbaarheid
voor autoloze groepen worden
verbeterd? kunnen we de zorg om bereikbaarheid
koppelen aan duurzame mobiliteit? 6 Welke vorm? wat werkt? hoe doen we dat? Wat zijn de grootste drempels? Heeft u een idee over een oplossing? kent u drempels zonder oplossing? 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Full transcript