Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Energieopslagsysteem / WKO

Grondboorbedrijf Haitjema B.V.
by

Bianca Jonker

on 1 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Energieopslagsysteem / WKO

Grondboorbedrijf Haitjema B.V.
Wisseling 10
7701 GS Dedemsvaart
Postbus 109
7700 AC Dedemsvaart

Natuurlijke omstandigheden
Putbehuizing bovengronds
Niveau opnemer
Tel.: 0523-612061
info@haitjema.nl
Fax: 0523-615950
www.haitjema.nl
Grondboorbedrijf Haitjema is als onafhankelijk boorbedrijf, sinds de oprichting voor 1900, actief op het gebied van bodem en water.

Onze vakkennis en ervaring hebben geleid tot specialisatie op het gebied van verticale grondboringen, toegepast voor waterwinning, bodemonderzoek, energieopslag in de bodem en de bijbehorende installatietechniek, onderhouds- en servicewerkzaamheden.

Wij leveren alles uit één hand op het gebied van grondwater.

maps
details
Putbehuizing
Kwaliteit van het water:
Chloridegehalte
keuze materiaal
Chemische parameters van het grondwater
Metalen/zuurstof
verstopping bronnen
Toepassing metaal: RVS304 of RVS316, afhankelijk van locatie
Injectiemethoden:
Injectieleidingen
Medium gestuurde klep bovengronds
Medium gestuurde klep ondergronds
Medium gestuurde inlineklep
Debiet in stappen
Diameter en lengte voor stromingsweerstand
Uitstroomopening
- Boven onderwaterpomp
- Onder de ontgassingdruk
Onderhoud grondwaterspiegel
- In rust vacuüm afhankelijk
- In bedrijf injectiedruk
Praktijk
- Regeltechnisch complex (timing e.d.)
- Niet toepassen bij hoge gasdrukken
- Zeer robuust
Traploos bij bijna gelijkblijvende druk
Druk instelling d.m.v. hydraulisch circuit
Onderhoud:
- Controle ingestelde voordruk
- Werking en drukverloop
Praktijk:
- Toepassen bij lage gasdrukken en hoge grondwaterstand
- Gevoeliger voor deeltjes vervuiling in het water
- Eenvoudig demontabel
Traploos bij bijna gelijkblijvende druk
Drukinstelling d.m.v. hydraulisch circuit
Onderhoud:
- Controle ingestelde voordruk
- Werking en drukverloop
Praktijk:
- Gevoeliger voor vervuiling in het water
- Moeilijk demontabel
Traploos bij bijna gelijkblijvende druk
Drukinstelling d.m.v. hydraulisch circuit
Onderhoud:
- Controle ingestelde voordruk
- Werking en drukverloop
Praktijk:
- Minder inbouw/ kleinere pompkamer
- Moeilijk demontabel
Continue meting voor beveiliging
Bescherming bron, hoog/laag niveau
Bescherming pomp, laag niveau
Drukopnemer
Continue meting voor:
- Beveiliging minimum druk
- Beveiliging maximum druk
Voor controle doeleinde:
Verandering leiding- of warmtewisselaar- weerstand
Bronkop
Afsluiten bron
- Voorkomen bovengrondse wateruittreding
- Voorkomen bovengrondse waterintreding
- Voorkomen luchtintreding
Bronkop met injectieleidingen
Bronkop met bovengrondse injectieklep
Bronkop met inlineklep
Onderwaterpompcurve
Onderwaterpomp
Koeling door langsstromend water
Aandachtspunten:
- Voldoende debiet, koelmantel
- Snel aanloop i.v.m. smering lager
- Geen afname, dichte afsluiter
- Werkpunt
- Aantal schakelingen
- Ingangsignaal (frequentieregeling)
- Waterkwaliteit
- Vochtintreding kabel
Controle:
- Isolatieweerstand > 1M
- Nuldruk > 90%
Onderwaterpompen
Frequentieregelaar
Frequentieregelaar
Variabel debiet
Exacte afstemming op koude of warmte vraag
Energiebesparing
Drukstoten minimaliseren
Aandachtspunten:
Instellingen, Inom, Imax, Fmin, n, sample frequentie, etc.
Filter
- Direct achter regelaar
- Sample frequentie > eigen frequentie filter
Voorbeeld signaal
Putbehuizing:
Bescherming bron
Bescherming apparatuur
Koppeling terreinleiding met bron
Koppeling terreinkabel met apparatuur
Inspectie:
Doorvoeren
Wateroverlast
Werking verwarming/ventilatie
Putbehuizing ondergronds
(kunststoffen deksel)
Glazen putbehuizing
Voordelen:
Op te nemen in de straat
Nagenoeg onopvallend
Nadelen:
Weinig werkruimte
Graafwerk/bemaling
Waterdichte constructie
Mogelijke gasophoping
Vochtig door condens-vorming
Voordelen:
Goede werkruimte
Goede ventilatie
Weinig graafwerk
Eenvoudig te plaatsen
Geen besloten ruimte
Droog
Kantoor Dedemsvaart
Warmtewisselaar:
Materiaal keuze
Afstemming temperatuurtrajecten laden/ontladen
Log ΔT
Inspectie:
Drukverlies
Overdracht
Lekkage
Aanvullende eisen in vergunning
Flowmeter:
Elektromagnetisch
Inbouwvoorschrift leverancier
Pulssignaal (-----/puls) voor energiemeters
Variabel signaal (bijv. 4 .. 20 mA) voor GBS
Twee-richtingen
Display:
Actueel debiet
Totaal debiet
Totaal debiet per richting
Inspectie:
Actueel debiet controleren
Vergelijken met spuiwatermeter
Uitsturing onderwaterpomp versus druk
Variatie
Uitgangssignalen
Aanvullende eisen in vergunning, ijken
Temperatuurvoelers:

Actief sturen op temperatuur

Beveiliging min. en max. temperatuur
Energiemeter:

Via software
Via losse rekeneenheden
Registratie, cumulatief:
Energie per richting
Debiet per richting
Uitgang naar GBS

Aandachtspunten:
Juiste ingangssignalen
Juiste uitgangssignalen
Spuien:

Spuien op lozingspunt

Spuien via onderhoudsfilter

Spuien via mobiel onderhoudsfilter
Drukvat:

Instellen op 0.2 bar lager dan bedrijfsdruk

Kleine drukverschillen vereffenen

Compensatie van kleine lekkages:

Leiding diameter niet te klein kiezen i.v.m. responsetijd van het drukvat (min. 2”)
Regeling GBS
Regeling (Gebouw Beheer Systeem - GBS):

Aansturing proces

Beveiligen, bronnen, systeem, componenten

Storingen

Registratie
Regeling
Verschillende toestanden:

Rust, drukhandhaving (geen warmte of koude vraag)
Koude levering, koude bronpomp, injectieklep warme bron aansturen
Warmte levering, warme bronpomp, injectieklep koude bron aansturen
Storing bij overschrijding van grenzen
Handbediening
Spuien
Regeling
Aansturing:

Veel in te stellen parameters en vertaalslagen
bijvoorbeeld:
Uitgangssignaal flowmeter 4 … 20 mA = 0 tot 200 m3/uur
Drukopnemer 4 … 20 mA = 0 tot 10 bar
Vertragingen om pendelen tegen te gaan
Pomp aan, tijdvertragingen, klep open
Regeling
Beveiliging:

Min./max. druk

Min. Flow

Min./max. niveau in bron

Min./max. temperatuur
Regeling
Storingen:

Worden geregistreerd
Meldingen:
Afwijkend bron niveau
……….
Regeling
Registratie:

Energie laden/ontladen
Drukken
Debiet
Temperatuur
Regeling
Aandachtspunten:

Timing
Opvolgingsprocedure
Juiste vertaalslagen
Communicatie gebouwzijdig
Goede test bij in gebruik name
Regeling
Energiebalans
Gebouw goed in balans
Energiebalans
Gebouw niet in balans
Principe van een WKO / Energieopslagsysteem
Bedankt voor uw aandacht!
Mocht u nog vragen hebben,
dan horen wij dat graag van u.
Schematische voorstelling
Warmtelevering
Koudelevering
Onderhoudsfilter
Redox grens
Zoet - brak - zout
Gasdruk
Zuurstof / Nitraat
IJzer
Stikstof gas
Methaan gas
Putbehuizing ondergronds
Putbehuizing half-bovengronds
Putbehuizing half-bovengronds
Alternatief ventilatie
Nadelen:
Zichtbaar
Full transcript