Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verzekering: nodig, nuttig of overbodig

No description
by

Renaat Verbrugghe

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verzekering: nodig, nuttig of overbodig

nodig, nuttig of overbodig
Verzekering:
Wat is een verzekering?
Een kanscontract
: een risico wordt verzekerd m.a.w. de verzekeringsnemer dekt zich in tegen een schade die zich misschien zal voordoen.

Terminologie
De verzekeringsnemer:
Soorten verzekeringen
Persoonsverzekeringen:
Belangrijke verzekeringen
Slechts weinig verzekeringen zijn wettelijk verplicht.
De verzekeraar:

De verzekerde:
De premie:
Het risico:
De vrijstelling of franchise:
Schadeverzekeringen:
Familiale verzekering
Wie is verzekerd?
Enkel in België?
Wanneer zal de
verzekering niet tussenkomen
De verzekeringsnemer
De echtgenoot/echtgenote
Personen wonend bij verzekeringsnemer.
Huispersoneel in privédienst
Kinderen van derden
Inwonende familie
Huisdieren
Studenten tijdelijk in buitenland
Militairen
Personen die tijdelijk elders verblijven
Waarvoor ben je verzekerd?
Maar ook! :
Over de hele wereld
Schadegevallen ten gevolge van een ruzie met de verzekerde.
Boetes en de minnelijke schikkingen
De erelonen van advocaten en de expertisekosten
Huispersoneel
Een verzekering huispersoneel is nuttig wanneer een dame van uit de buurt regelmatig komt poetsen of iemand die je via via werd aanbevolen klusjes, tegen betaling in de tuin verricht zonder dat daarvoor een regulier arbeidscontract werd afgesloten. Ongevallen die hen op het woonwerktraject overkomen of tijdens de uitvoering van hun taken zijn immers voor je rekening. Het is een illusie dat je gezinsverzekering hiervoor dekking verleent of dat het volstaat hun een verklaring te laten ondertekenen dat jij hiervoor niet aansprakelijk kan gesteld worden. Zo een polis bevat wel een beperking m.b.t het aantal toegestane werkuren. Stapte je echter in het systeem van de dienstencheques dan is er automatisch een verzekering tegen arbeidsongevallen.
Wat is een
woningverzekering?
Te verzekeren
Risico's
Brandschade
Waterschade
Inbraak
Explosies
Een woningverzekering dekt schade aan uw huis en inboedel als gevolg van in de polis genoemde risico's. Wordt ook de brandverzekering genoemd
Inboedel woning
= alle huisraad
Inboedel is niet
standaard
verzekerd bij
schade aan het
huis.
catastrofeachtige oorzaken als oorlog, atoomkernreacties en overstromingen
Onverzekerbare risico's
Dekt ook :
kosten van het opruimen na schade, of het opsporen van de oorzaak van een lekkage.
Woningverzekering:
* Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar goed door om exact
te weten waarvoor u verzekerd bent!!
€ 100,000 en €225,000,-,
Verzekeringsbedrag tussen:
Verzekeringsbedrag afhankelijk van:
Type woning
uw (waardevolle) spullen
Stormschade
of
Natuurramp
locatie van uw woning
Premie afhankelijk van:
– waarde van spullen
– omvang van de dekking
– schadeverleden
– type woning
– locatie van de woning
– aanwezige inbraakpreventie?
Let op:

Verzekeraars concurreren op
prijs
én
polisvoorwaarden
. Vergelijk daarom inboedelverzekeringen op deze punten.
Stelt u zich eens voor: al uw spullen weg door brand...
Waarom inboedel verzekeren?
of
Stad
BA auto
beter gekend als de autoverzekering
De autoverzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid als bestuurder tegenover derden. De polis vergoedt lichamelijke letsels en hun gevolgen, morele schade en de materiële schade.
Hospitalisatieverzekering
= het evaluatierooster
op basis van de evenredigheidsregel
= Basis dekking
Er bestaan ook extra verzekeringen die van pas kunnen komen indien je zelf schade oploopt bij een ongeval.
Hoewel het geen wettelijk verplichte verzekering is beschikken de meeste gezinnen over deze verzekering, al was het maar omdat het hun contractueel opgelegd wordt door de financiële instelling waar ze een hypothecaire lening afsloten of door de verhuurder
tenzij de overstroming later erkend wordt als natuurramp
buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het kader van hun privéleven
dekt je hele gezin en je huisdieren tegen schade die zij aan derden (buren, vrienden, kennissen, voorbijgangers ...) toebrengen
is een verzekering welke de kosten terugbetaald bij eventuele ziekenhuisopname. (de kosten van de kamer, geneesmiddelen, honoraria, bijkomende medische kosten, gebruik en onderhoud van medisch materiaal.) De hospitalisatieverzekering dekt meestal ook de voor- en nabehandelingskosten.
De inhoud van elke hospitalisatieverzekering verschilt dan ook van maatschappij tot maatschappij. Het is bijgevolg belangrijk de verschillende verzekeringspolissen naast elkaar te leggen en te vergelijken.
Belangrijke vergelijkingspunten zijn o.m.:
de gedekte schadegevallen
de hoegrootheid van de dekking:
in veel gevallen wordt een franchise opgelegd
de procentuele terugbetaling wanneer er geen tussenkomst is van het ziekenfonds:
de duur van de nazorgperiode.
de verzekeringspremie:
Bijstand ongevallen: bijstand ongevallen is een verzekering die je helpt de passagiers naar huis te brengen en tussenkomt bij de wegtakeling ven de wagen. Deze verzekering kan ook gelden in het buitenland.
Verzekeringen die tussenkomen bij de herstelling en/of vervanging van de wagen bij een ongeval, ook als je zelf in de fout bent bij een ongeval.
Bestuurdersverzekering, komt tussen als je lichamelijke letsels hebt, zelfs als je aansprakelijk bent voor het ongeval.
Rechtsbijstandverzekering (komt tussen bij een juridisch geschil).
Verzekering medepassagiers
Een omniumverzekering dekt de materiële schade aan je voertuig ook als je zelf aansprakelijk bent voor het ongeval.
dit is de persoon die de verzekering aangaat, die het verzekeringscontract ondertekent.
de verzekeringsmaatschappij die, in geval het verzekerd risico zich voordoet, tot het verlenen van de contractuele waarborgen zal overgaan
dit is de persoon wiens schade, aansprakelijkheid door het verzekeringscontract gedekt wordt
dit is de prijs die door de verzekeringsnemer voor de verzekering aan de verzekeraar betaald wordt. De premie is afhankelijk van de grootte van het risico, zodat hoe groter de kans dat een schadegeval zich voordoet, hoe hoger de premie wordt.
dit is de onzekere gebeurtenis die door de verzekering gedekt wordt.
hiermee bedoeld men het eerste deel van de schade dat door de verzekerde zelf gedragen wordt.
dit zijn de verzekeringen waarbij de verzekeringsprestatie (het door de verzekeraar uit te betalen bedrag of te verstrekken dienst) of de premie afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysische integriteit of gezinstoestand aantast (art. 1 W. 25 juni 1992)
de verzekeringen waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk is van een onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan iemands vermogen (art. 1 W. 25 juni 1992).
Deze soort verzekeringen wordt nog eens onderverdeeld in:
zaakverzekeringen (vb brandverzekering, omnium, bedrijfsschade)
aansprakelijkheidsverzekeringen (vb. verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA-auto, BA-Privéleven), verzekering 10-jarige aansprakelijkheid aannemers en architecten)
rechtsbijstandverzekeringen.
Voor particulieren (niet-werkgevers) is er trouwens buiten de RSZ wetgeving slechts één wettelijk verplichte verzekering namelijk de verzekering BA-auto.
Platte land
Full transcript