Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TUTORIAL 6 PERUBAHAN DALAM ORGANISASI –KEWUJUDAN KUMPULAN

No description
by

wan norkursiah zainol

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TUTORIAL 6 PERUBAHAN DALAM ORGANISASI –KEWUJUDAN KUMPULAN

TUTORIAL 8 PLG 525 (13.11.2013)
Start
TUTORIAL 6 PERUBAHAN DALAM ORGANISASI-KEWUJUDAN KUMPULAN

Jelaskan kumpulan-kumpulan yang wujud dalam sesebuah organisasi.

Huraikan bagaimana kumpulan ini dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan perubahan dalam organisasi pendidikan.

KEWUJUDAN KUMPULAN
Pengurusan ialah pencapaian matlamat organisasi secara efektif dan efisien melalui proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi.

(Richard L. Daft, 2006 m.s 8)

Gabungan dua atau lebih orang yang bekerja secara sistematik dan berstruktur untuk mencapai matlamat organisasi.
ORGANISASI
DEFINISI
Bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu organisasi secara menyeluruh.
Tumpuan kepada perancangan jangka panjang.
Menetap dan menggariskan visi, misi, dasar, polisi dan matlamat organisasi serta membimbing organisasi agar interaksinya dengan persekitaran adalah baik.
Di sekolah terdiri daripada pengetua, PKP, PKHem, PK Koku, PKT6, PK Petang dan GK.

RINGKASAN EKSEKUTIF

GELOMBANG 1 – (2013-2015)

GELOMBANG 2 – (2016-2020)

GELOMBANG 3 – (2021-2025)

KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
GELOMBANG 1
Penambahbaikan kurikulum sedia ada dan persediaan untuk perubahan struktur

INFRASTRUKTUR SEKOLAH

GELOMBANG 1
Memastikan infrastruktur asas mempunyai standard baik untuk semua sekolah.

FASA DAN TEMPOH PENDIDIKAN
GELOMBANG 1
Peluasan segera prasekolah dan meningkatka semua enrolmen pada semua peringkat sekolah.

LALUAN PENDIDIKAN
GELOMBANG 1
Pelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan yang pelbagai.

MERANCANG

MEMIMPIN

MENGAWAL

Proses di mana pengurus menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi.
Proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai matlamat organisasi.

Proses di mana pengurus memantau prestasi semasa dan mengambil tindakan pembaikan untuk memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang dijangkakan.

THE END

KATEGORI
PERUBAHAN
MENGORGANISASI

BAB 7
KD 848
PERUBAHAN
Cook,Hunsaker & Caffey (1997) medefinisikan perubahan sebagai:

"the coping process of moving from the present state to desired state that individuals, group, and organizations, undertake in response to dynamic internal and external"
"coping"-mengurus proses yang berubah dari keadaan semasa kepada yang lebih baik.
BENTUK ORGANISASI
Pertama: bahagian yang dapat dilihat mewakili aspek formal yang terdapat dalam organisasi
Kedua- bahagian tidak nampak tetapi kewujudannya dapat dirasai mewakili aspek informal yang terdapat dalam organisasi
Contoh: nilai, kepercayaan, sikap yang dipegang oleh pekerja atau majikan
BENTUK ORGANISASI
Bahagian informal dalam organisasi wujud dan boleh bertindak sebagai satu kuasa yang kuat untuk organisasi menangani perubahan
Salah satu aspek penting pada bahagian yang tidak dapat dilihat ialah aspek budaya atau sering dikenali budaya organisasi
Proses di mana pengurus
menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.
MERANCANG
CABARAN KE ARAH PERUBAHAN

Persekitaran tidak selamat

Murid mempunyai sikap ‘tak kisah’


Penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris kurang
kelas peralihan
kurang menguasai bahasa Melayu
kurang minat dalam pembelajaran
CABARAN KE ARAH PERUBAHAN
SOSIAL

FIZIKAL

.Menyebarkan matlamat KBSM

.Menganjurkan aktiviti peningkatan ilmu

.Melengkapkan bahan/ sumber rujukan

.Menjalankan pencerapan dan penyeliaan

.Mengadakan latihan dalaman

.Program Peningkatan Peperiksaan


.Menganjurkan aktiviti dengan penyertaan pelbagai kaum
.Menggubal dan melaksana peraturan sekolah dengan adil
.Pengagihan kuasa
.Pengintegrasian kebudayaan.


.Menanam pokok
.Melukis mural
.Mengadakan latihan kecemasan
4.Membaiki perabot yang rosak
.Memasang CCTV
6.Menyediakan kemudahan fizikal

SOLUSI KE ARAH BUDAYA DAN IKLIM SEKOLAH BERKUALITI

.Menganjurkan aktiviti galakan penggunaan Bahasa Malaysia
.Mengadakan peraturan :menghalang murid menggunakan bahasa dialek di kawasan sekolah
.Program NILAM
4.Pemantapan bahasa Melayu/ Inggeris .


PRESTASI ILMU

PRESTASI BAHASA

………….”INSAN YANG SEIMBANG DARI SEGI JASMANI, EMOSI,ROHANI DAN INTELEKTUAL ……”

KEMENJADIAN PELAJAR

Bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu organisasi secara menyeluruh.
Tumpuan kepada perancangan jangka panjang.
Menetap dan menggariskan visi, misi, dasar, polisi dan matlamat organisasi serta membimbing organisasi agar interaksinya dengan persekitaran adalah baik.
Di sekolah terdiri daripada pengetua, PKP, PKHem, PK Koku, PKT6, PK Petang dan GK.

RINGKASAN EKSEKUTIF
MERANCANG

MEMIMPIN

MENGAWAL

PERUBAHAN
MENGORGANISASI

2 orang @ > yg berinteraksi @ mempengaruhi antara 1 sam lain utk mencapai tujuan yg sama.
KUMPULAN
Kelompok yang agak besar
Beberapa orang yang dianggap sbg satu kelompok atau gabungan kerana mempunyai sifat yang serupa
Full transcript