Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UEF:n laatutyö vv. 2015-2016

No description
by

Sirpa Suntioinen

on 25 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UEF:n laatutyö vv. 2015-2016

UEF:n laatutyö vv. 2015-2016
Ohjaavat säädökset

Kansallinen lainsäädäntö ja EHEA
EHEA = European Higher Education Area
Koulutuksen arviointikeskus, KARVI

Yliopistolaki 2009/558
Velvoittaa yliopistot osallistumaan ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin sekä arviointitulosten julkistamiseen joka kuudes vuosi.

Arvioinnin voi ostaa KARVIsta tai muulta EQAR:ään kuuluvalta organisaatiolta, kunhan arviointi täyttää kansalliset vaateet.

EQAR = European Quality Assurance Register
Korkeakoulujen arvioinnin yleiset periaatteet on kuvattu Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – julkaisussa (ESG, uudistuu v. 2015)


KARVI-auditkohteet
ESG
KARVI
UEF:n auditointiaikataulu
UEF:n sisäiset auditoinnit ja benchmarkaukset
Auditointikriteerit
Lähetettävä aineisto
KIITOS!
1. Korkeakoulun laatupolitiikka
2. Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus
3. Laatujärjestelmän kehittäminen
4. Perustehtävien laadunhallinta
a. Koulutus
b. Tutkimus
c. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
5. Valinnainen
6. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt (1+1+1)
7. Laatujärjestelmän kokonaisuus

Institutions should have formal mechanisms for the approval, periodic review and monitoring of their programmes and awards.
Programmes are thereby securing their continuing relevance and currency.
The quality assurance of programmes and awards are expected to include:

- learning outcomes;
- curriculum and programme design and content;
- specific needs of different modes of delivery (e.g. full time, part-time, distance-learning, e-learning)
- availability of appropriate learning resources;
- formal programme approval procedures by a body other than that teaching the programme;
- monitoring of the progress and achievements of students;
- regular periodic reviews of programmes (including external panel members);
- regular feedback from employers, labour market representatives and other relevant organisations;
- participation of students in quality assurance activities


Perusaineisto
Itsearviointiraportti (50-75 sivua) – reflektoiva!
Korkeakoulun laatupolitiikka
Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus
Laatujärjestelmän kehittäminen
Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta
Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt
Itsearvioinnin toteuttaminen

Alustava auditointisopimus KARVI:n kanssa on jo tehty.
”Tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöinä toimivien koulutusohjelmien ja vastaavien tutkintoon johtavien kokonaisuuksien osalta tarkastellaan ESG:tä soveltaen myös sitä, miten laadunhallinnan menettelyt ovat vaikuttaneet toiminnan tuloksiin.”

Auditointikäsikirja vuosille 2015-2018

KARVI:n eurooppalaiset laatuvaati-mukset täyttävä kehittävä auditointi.
Lähtökohtana on korkeakoulujen autonomia => korkeakoulu kehittää laatujärjestelmänsä omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan.
Tarkastelun kohteena ovat menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.
Laatujärjestelmän edellytetään tuottavan tietoa päätöksenteon pohjaksi.
Tukipalvelut arvioidaan osana ydinpalveluita
Itsearviointipohjainen


Neliportainen asteikko

puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt
Kaikkien auditointikohteiden ja alakohteiden kehitysvaihe arvioidaan erikseen
Myös kaikkien koulutuksen näyttöjen laadunhallinnan kehitysvaihe arvioidaan erikseen.
Läpäistäkseen yliopistolla ei saa olla yhtään ’puuttuvaa’ ja kokonaisuuden on oltava vähintään tasolla ’kehittyvä’.
Valinnaista kohdetta (5d) ei oteta huomioon kokonaisuutta arvioitaessa.

UEF:n seuraava KARVI-auditointi on joulukuussa 2016
Lopullinen sopimus allekirjoitettava helmikuussa 2016
Nimetään työryhmä keväällä 2015 tukemaan ja ohjaamaan auditointiin
valmistautumista ja valmistelemaan itsearviointeja
Nimetään koulutusohjelma-näytöt ja valinnainen kohde syksyllä 2015
Tuotetaan itsearvioinnit syksyllä 2015 – keväällä 2016
Lähetetään perusaineisto ja itsearviointiraportti syksyllä 2016
Kolmannen koulutusohjelman näytöt myöhemmin syksyllä 2016

Analysoidaan strategian koulutusta koskevat osat ja laaditaan tarvittavat määritelmät
Suoritetaan koulutuksen arviointi benchmarkaus-tyyppisesti itsearvioinnin kanssa samanaikaisesti.
Laatutyön ohjausryhmä suunnittelee ja toteuttaa
Kick-off tilaisuus kaikille tiedekunnille, aloitusseminaari jokaiselle tiedekunnalle erikseen
Itsearvioinnin tuottaminen tiedekunnissa
Benchmarkaus-päätösseminaarissa mukana myös ulkopuoliset ’laatukollegat’

Valitaan opiskelijakeskeinen opetus, tehokas oppiminen, modernit opiskelumenetelmät ja
korkeatasoinen opetus jne auditointikohteiksi tiedekuntien vv. 2015-2016 auditointeihin

(TT marraskuu 2015, FILO tammikuu 2016, YHKA kevät 2016, LUMET alkusyksy 2016)

Full transcript