Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Historia - Tidslinje

No description
by

Maria Klemetz

on 30 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Historia - Tidslinje

2012 3 milj 0 Homo sapiens sapiens Forntid och flodkulturer
- är av vår storlek

- kan använda eld

- är den första arten som hittats utanför Afrika Ford Mondeo T-Ford Typologi; Att jämföra föremål (ett äldre föremål är mindre utvecklat än ett yngre)
Jämförelse med föremål från områden med skriftliga källor som hittas på samma plats
Kulturlager (varvat med geologiska daterbara lager)
Pollenanalys
C14-metoden (Kol 14 faller sönder till Kol 12) Att datera forntida föremål 9000 – 4000 f.Kr. ; Äldre stenålder (människan jägare-samlare)
4000 – 1800 f.Kr. ; Yngre stenålder (människan jordbrukare) Forntiden Light - Sverige 1800 – 500 f.Kr. ; Bronsålder (metallurgi, yllekläder, hällristningar) klimatförsämring
råg
byxor
bättre hus
fornborgar Norden: Världen: 150 000 Mer muskler och större hjärna än oss. 10 000 Antiken Medeltiden Upplysningen Revolutionerna Kolonialism
Imperialism Moderna historia Homo sapiens sapiens "Människan som vet att hon vet" Första varelsen i det biologiska släktet Homo är ca: 2,5 miljoner år gammal.

Homo habilis - "den händiga människan"

Tänkte ut och tillverkade verktyg för olika arbetsuppgifter. Forskarna ser detta som ett tecken på en planerad intelligens som människan är ensam om. Homo habilis hade även större hjärna än förmänniskorna. Homo habilis ca: 2,5 till 1,9 miljoner år sedan Förmänniskor Australopithecus afarensis Lucy slog världen med häpnad år 1974. Hennes väl bevarade skelett visar att förmänniskor av arten Australopithecus afarensis gick upprätt redan för 3,2 miljoner år sedan.
Ardi har tagit över titeln som det bäst bevarade fossilet av människans äldsta kända förfäder. Hon är klart olik dagens schimpanser. Ardi tar över efter Lucy Lucy Ardi Ardi levde bland fikonträd, palmer och papegojor i Afrika för mer än fyra miljoner år sedan. 3,2 miljoner år sedan Över 4 miljoner år sedan Alla fynd av förmänniskor och homo habilis har hittats i Afrika. Homo erectus ca 1,8 miljoner år sedan Homo sapiens neanderthalis 135 000 – 34 000 år sedan ca 130 000 år sedan Vi! Människan blir jordbrukare ca 10 000 f.kr Den tidigaste skriften ca 3500 f.Kr. Sedan åtminstone mitten av 4:e årtusendet spelade sumererna i Sydmesopotamien en avgörande roll för övergången till en högkultur, särskilt genom att omkring 3200 f.Kr. utveckla en skrift som kunde användas för ekonomi och förvaltning. Sumeriska är ett av de tidigaste språken för vilket en skrift tros ha uppfunnits; endast de äldsta egyptiska hieroglyferna når den sumeriska skriftens ålder och det debatteras fortfarande huruvida kilskriften var först. Om det fanns en förbindelse mellan kilskrift och hieroglyfer är en ouppklarad och hittills svårbevisad fråga. Homo Sapiens ca 500 000 år sedan "Den kloka människan" Vår art.

Äldsta fynd är ca 130 000 år gammal. Hittades i Sydamerika.

Rimligt att tro att även denna art uppstod i Afrika. Kom till Europa för ca 40 000 år sedan. "den upprättgående människan" "Upptäckte" elden! Jägar och samlarsamhälle Människan skaffade föda genom: -jakt av djur - samla in växer, nötter och bär ca 10 000 f.Kr Man levde i flockar som bestod av 3-6 familjer (ca 20-30 pers). Ovanligt med tätare kontakt från andra flockar.

Man flyttade runt för att hela tiden finna platser där det fanns mat. ca 300 miljoner människor på jorden 1800 ca 950 miljoner människor på jorden ca 3 miljoner människor på jorden Den kinesiska skriften ca 1600 f.Kr "Löfte" Järnålder 500 f.Kr. – 800 e.Kr – historisk tid börjar i Norden Runstenarna ca 400 e.Kr. 500 250 Flodkulturerna Egypten Mesopotamien Ca 3000 f.Kr. Västroms fall ca 476 e.Kr Statsstater i Grekland Ca 700 f.Kr Patricier: Ärftlig adelsgrupp som var både mäktiga och rika.
Mindre än en tiondel av invånarna.
Senaten = 300 främsta


Konsuler = Utsågs av senaten för ett år i sänder och behövde senatens stöd.
Fungerade både som regering i fred och generaler i krig.
Åren namngavs efter konsulerna.Folkförsamlingen = bestod av alla romerska medborgare, dvs. de fria vapenföra
männen. Folkförsamlingen sammanträdde ett par gånger
om året och bestod till majoriteten av plebejer.
Plebejer: Småbönder, köpmän, hantverkare och egendomslösa. Naturen skiljde människorna åt genom bergigt landskap med många öar.

Så utvecklades den Grekiska stadsstaten:
Polis – Politik
Flera hundra stadsstater.

Städerna bestod av:
Torg i centrum (Agora)
”Staden” , överklassen bosättning (aristokraterna)
”Omlandet”, jordbruksproduktion, gruvor
Efter de mörka århundradena ökade stadsstaterna i antal. (ca 1500 st)
Athen och Sparta störst.

Skrivkonsten kom tillbaka. "Antiken börjar"

Splittrat men ändå enat.
Politisk splittring men kände sig som ett folk:


Språket
Religionen - Zeus
776 f.Kr. Olympiska spelen i Olympia enade grek. Bidrog till fred, tävlade nakna män.
Litteraturen ”Arkaiska tiden” - 700-490 f.Kr Gemensamt: Antikens Grekland Aristokratin blev allt rikare och ägde allt mer jord.

Bönderna hade mycket lite att säga till om.
Järnet blir billigare och småbönderna kan beväpna sig.

Maktförhållandet förändras i stadsstaterna.
Viktigt för en stark stat att ha en stark militär.
Bondesoldater – Hopliter. Vem hade makten?
Ruggiga, regniga vintrar och torra somrar då marken bränns sönder och lite regn faller.
Idag turism men 700 f.Kr. lite charterturism.

Vad kunde man producera?

Oliver
Vin
Frukt

Bönor
Grönsaker

Får, getter

Tonfisk
Makrill
Sardiner
Bläckfisk

Svårt att föda en stor befolkning utan säd/spannmål. Klimatet i Grekland

Tusentals Greker började utvandra och anlade kolonier och nya stadsstater runt om i Medelhavet och svarta havets kuster. (Mest södra Italien – ”Storgrekland”)


I regel var relationerna goda mellan moderstäderna och kolonierna.
Spannmålsimport: Billigare att importera från kolonierna än att köpa hemlandets.
Många bönder övergav jordbruket.
Begav sig till städerna och blev hantverkare.

Greklands ”ansikte” vänder sig österut:
Ökad handel: Myntanvändandet
Slavar blir allt viktigare (gruvorna) Grekerna tvingades bli duktiga sjöfarare Grekiska kulturen sprids
Södra Grekland
Råkade liksom övriga Grekland ut för överbefolkningen.
Emigrerade inte.
Erövrade istället den omgivande landsbygden – gjorde befolkningen till statens slavar.
Heloter: jordbrukare, hantverkare
Spartanerna ville nämligen bara var krigare.
7 års ålder togs sönerna hemifrån och uppfostrades kollektivt.
Tonåren – militärutbildning
Duktiga idrottsmän – De flesta segrarna i olympiska spelen.

Kvinnorna – större frihet än i andra stadsstater
Fick inte bära smycken. Idrottade mycket – föda starka barn.

Sparta – monarki med två kungar.
Styrde under krig
Annars de äldstes råd – 28 män över 60 år.

Sparta – föredöme för diktaturer och militärstater. Sparta Athen Demokrati ”demos kratein” (folkstyra/makt)

Sista åren av 500-talet f.Kr införde Kleisthenes nytt styrelsesätt.
Alla fria män över 18 år – medborgare.
Plikt!
Av Athens 300 000 inv. fick bara ca 35 000 rösta.
Inte slavar (100 000 slavar), kvinnor, ”invandrare”.

Rådet – största makten. Vilka frågor som togs upp i folkförsamlingen.
Lottdragning, gudarna bestämde.

Delade meningar om demokratin. Diskuterade för och nackdelar.
Många beundrade diktaturer som Sparta och Perserriket

Filosofi och kultur från Athen: Sokrates, Platon, Aristoteles (ordet: spartansk) Romariket
-Förde vidare det grekisk
-Latin
-Ingenjörer (broar, vägar)
-Kristendomen
-Romerska rätten
-Enat Europa -Vad vet ni om Rom?
-Vad har Rom givit oss? -Tibern mynning (handel)
-Jordbruk
-Boskapsskötsel
-Kullarna var lätta att försvara


Var en pólis med kungar innan 500 f.Kr. -Rom hade ett bra läge, varför?

-Patricier
-Plebejer

Ej gifta sig med varandra.

Ständig kamp mellan de två.

Plebejerna lyckades steg för steg få del av makten.
Kunde utses till konsuler till konsuler till slut.

Plebejerna och Patricierna växte mer och mer ihop.
Förändrades inte så mycket.
Senaten hade makten. Rom blir republik i 500 år! Samhället uppbyggt kring familjen, inte individen
Något mer än vår lilla familj

Spetsen fadern (Obegränsad makt)


Sönerna (för sina egna hushåll)
-Hade inga sönder, vad gjorde man då?
Inga söner = adoption


Förnäma familjer – Klienter
-Finns kvar på många håll i Syditalien. Vad tänker jag på?

Saknade politiska och juridiska rättigheter.
Mer respekterad och friare ställning än Grekiska husmödrarna.

-Egendom
-Delta i religiösa ceremonier
-Sociala frihet

De kvinnor som ändå skaffade sig makt gjorde det genom sina män.
(Augustus dotter, Julia)

Gifta kvinnor arbeta ibland utanför hemmet, bl.a som servitriser, väverskor, sömmerskor och köpmän. Paterfamilias Materfamilias En gemensam europeisk kultur

Kristna kyrkan har ett starkt inflytande År 395 e Kr upplöses romarriket Medeltiden kallas tiden mellan Västroms fall 476 e Kr till ca 1500-talet Vikingatiden 800-1050

Västerled

Österled

Karta s 44 Norden under medeltiden Försörjningskris

100-års kriget England-Frankrike (1340)

Pesten kommer!!! (1347)

I Digerdödens fotspår Digerdöden Det första korståget Kyrkans ställning Jordbruket Islams grundande Arabiska folk förenas under en ny religion, Islam.

Profeten Muhammed (570-632 e Kr

Araberna startar ett erövringståg

Motsättningar mellan Islam & Kristendom Efter vikingatiden var Sverige kungadöme med oklara gränser = svag kungamakt
Drottning Margareta
Kalmarunionen 1397
Erik av Pommern
Engelbrektsupproret
Heliga Birgitta Norden under medeltiden Islam Kristendom Religionen växer sig starkare 750 1000 Digerdöden Feodalismen uppkommer på grund av att ett maktvakuum uppstår efter Romarikets fall.

Decentralisering sker. Alla godsherrar försöker återskapa ett Rom i miniatyr.

När vägarna och penningekonomi inte fungerar måste godsen bli självförsörjande. Byteshandel uppstår. Feodalism Jordbruksreform
Feodalism (Samspel kyrka & kung) Romarriket Medeltiden
Kejsarens ansvar:
Försvar  Vasaller tar över
Pengar  byteshandel
Vägar  underhålles runt
godset
Domstolar  godsherren dömer
(godtycklig rättvisa)
Skydd  innanför borgarna Ansvarsfördelning i Rom och under medeltiden – en jämförelse
Förmedlar all kontankt med allsmäktig och dömande Gud.

Splittring i katolsk i väst och ortodox i öst.

Kyrkans kontaktnät  bättre uppbyggt än det världsligas. Tankar och idéer sprids via kyrkan.

Arbetar i konservativ anda för "Gudsfreden".

Samhällsklasserna skall bli vid sin läst.

Äger stora landområden genom donationer och krig. Kyrkans roll

Kristendomen delas i en östlig och en västlig del (1054)

Kyrkomötet i Clermont 1095 e Kr

Korståg mot de ”otrogna” Klostrens roll:
Härbärgen
Kunskapscentra - skola
Mångfaldigande av böcker
Ekonomi  jordbruksförbättrande uppfinningar
Välgörenhet och vård Kyrkans roll Kyrkan stärker sin makt (900-talet) 1350 1450 1500 1600 1700 SPRIDNING Kyrkans yttre organisation är mänsklig och föränderlig och är inte identisk med den sanna kyrkan. Den sanna kyrkan är osynlig, ansåg Luther. 
Den medeltida kyrkan och den nuvarande katolska kyrkan har sju sakrament: dop, nattvard, avlösningen (boten), konfirmationen, vigsel, smörjelsen, och prästvigningen. Luther menar att sakrament är de kyrkliga handlingar, som är tecken på Guds omotiverade givande av sin kärlek, sin nåd. Dessa handlingar är dop och natt­vard. Men Luther satte också stort värde på den enskilda bikten.
, vissa utvalda
CALVINS IDÈER När?
1500-talet
Var?
Tyskland, Frankrike
Vilka?
Martin Luther, Jean Calvin REFORMATIONEN
Bibeln är grunden för kristen tro

Troende genom tro, ej handlingar

Inga helgon, reliker

Dop, nattvard sakrament

Gudstjänster på folkets språk

Inga kloster

Predikan viktig
LUTHERS IDÈER
(ekonomiska!)

SVERIGE Tryckpressen
individens frihet
inga auktoriteter Tron en äffarsverksamhet
- avlatsbrev Jan Hus Bristande
fromhet
hos
präster,
biskopar,
påvar 1600 1500 1400 1300 BAKGRUND Anglikanska kyrkan Calvin Luther 1054 Katolska
kyrkan Ortodoxa
kyrkan KYRKOSPLITTRING Reformationen
- Nya Testamenten 1526
- Gustav Vasas bibel 1541
 den första fullständiga bibeln på svenska Religiösa skäl Politiska skäl Humanismen Predestination

Enkla kyrkorum (predestination innebär att Gud i förväg har bestämt vilka människor som ska bli frälsta, alltså räddade från den eviga döden.) Bibeln en lagbok
Full transcript