Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4.2 Jobb og livskvalitet

haraldr.no
by

haraldr no

on 5 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4.2 Jobb og livskvalitet

Jobb og livskvalitet Strukturledighet:


Friksjonsledighet:
Konjunkturledighet Ulike typer arbeidsledighet Svart arbeid er ulovlig = økonomiske kriminaliteten og omtales som skatte- og avgiftskriminalitet. Svart arbeide Kaller vi det tyveri når noen tar med en liten ting fra lageret på jobben? Er dette tyveri, selv om vi helst prøver å finne et penere uttrykk? Hvis det ikke er tyveri, hvor går grensa?

Er det tyveri hvis en bruker utstyr på arbeidsplassen til egne formål, for eksempel et dataprogram til en ekstrajobb for et annet firma?
Og er det tyveri når en arbeidstaker stikker av for tidlig eller slurver med arbeidet? Tyveri eller svinn? God arbeidsmoral er å følge de spillereglene som er trukket opp for arbeidet, for eksempel punktlighet og pålitelighet.
En arbeidstaker skal møte fram presis og utføre arbeidet så godt han kan.
Både unnasluntring og unøyaktighet er eksempler på dårlig arbeidsmoral. Det er usolidarisk både mot kollegene og mot arbeidsgiveren.
Arbeidsgiverne skal sørge for gode arbeidsforhold og skal ikke hindrer fagorganisering Bedriftslederne har også et etisk ansvar overfor kundene sine. Produktet skal ikke presenteres som om det er bedre enn det i virkeligheten er. Reklame kan virke svært uskyldig, men grensa mellom sannhet og løgn kan være vanskelig å trekke. Etikk og moral i arbeidslivet Arbeidstilsynet: råd om arbeidsmiljøspørsmål og
passe på at arbeidsmiljøloven blir etterlevd.

Inspeksjoner i bedriftene og bøtelegging
Alle bedrifter skal ha internkontroll Det vil si at de må vise hva de gjør for å løse miljøproblemene sine. Arbeidstilsynet Ytringsfrihet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men arbeidsgivere har hevnet seg
Arbeidsmiljøloven: «arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten der dette ikke er i strid med annen lov». Forbud mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver Arbeidstakers rett til kritikk Det psykososiale miljøet Stress og vantrivsel. I de siste årene er det lagt mer og mer vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet, hvordan vi har det på jobben psykisk og sosialt.

Bekjempe mobbing og diskriminering Kampen mot mobbing og trakassering. Mobbing er en form for psykisk vold som kan ødelegge mennesker. Den nye arbeidsmiljøloven fra 2006 har med forbud mot diskriminering på grunn av politisk syn, fagforeningsmedlemskap, seksuell orientering, funksjonshemming og alder. Et godt arbeidsmiljø forts. Et godt fysisk arbeidsmiljø

Arbeidslover for hundre år siden, men det
store gjennombruddet var i 1977 med arbeidsmiljøloven

Nye næringer – nye problemer Hørselskader. Et godt arbeidsmiljø Helseproblemer = uføretrygdet

Høy arbeidsledighet = lettere å få uførepensjon = redusere ledighetstallene Uføretrygd og arbeidsledighet Registrert arbeidsledighet

Skjult arbeidsledighet: Arbeidsledighet 2 Store konsekvenser å miste jobben:

Ingen faste inntekt, noen å forsørge?
Miste pensjonspoeng og yrkesmessig erfaring

Langtidsledig?.

Arbeidsledighet En jobb har flere sider enn det å gi oss penger

Bruke det du har lært
drive med ting du er interessert i
utvikle evner og anlegg
få anerkjennelse for faglig dyktighet

Svært mange oppnår det vi kaller selvrealisering
I tillegg er arbeidsplassen et sosialt miljø
Arbeidet dekker også sosiale behov. Jobben – en verdi i seg selv? I dag har Norge en av de høyeste materielle levestandarder i verden.

Men det gode livet, den gode livskvaliteten, krever også noe mer. I tillegg til alt det vi kan kjøpe, trenger vi gode venner, god helse, trivsel

Kollektive sider ved levekårene:
et godt miljø og sunne omgivelser.
3 av 10 barn i Norge bor i trafikkfarlige områder. Mange får astma på grunn av forurensing.
Mobbing på skolen og arbeidsplassen kan ikke veies opp av penger, moteriktige klær og siste modell i mobiltelefon.

Livskvalitet kan også ha med personlige valg å gjøre.
Hvordan bruker vi pengene våre?
Lar vi oss styre av reklame og press fra omgivelsene?
Jobber vi for å tjene penger til forbruksvarer vi egentlig ikke trenger Levestandard og livskvalitet Ta bruttonasjonalproduktet og dele det på antall innbyggere.
Da finner vi ut at Norge har en mye høyere levestandard enn Tanzania

For å få et bedre bilde av den materielle levestandarden kan vi se på noen av de godene mange nordmenn deler.

8 av 10 bor i egen bolig
8 av 10 bor i småhus
99 % har dusj eller bad i boligen
4 av 10 har adgang til hytte
78 % har høyere utdanning enn grunnskole
2 av 3 barn i alderen 1–5 år har barnehageplass

Det fins mange måter å definere levestandard på. Et mål er HDI (human development index). Her lå Norge på topp i 2006. Høy levestandard? i statistikkene Ikke alle melder seg,
kvier seg, liten tro osv Gamle yrker forsvinner eller blir mindre viktige,
mens nye jobbtyper dukker opp. Ledig selv om stillinger egentlig finnes
Nettopp er ferdig med utdanningen
Flyttet fra en by til en annen Konjunkturene i Norge er ofte et resultat av svingninger på verdensmarkedet, et eksempel på globaliseringen. Kan man måle levestandarden? Ledig i minst 26 uker .....

Rammer særlig folk med lav utdanning, folk med innvandrerbakgrunn og eldre personer.

Fire av fem arbeidssøkere er over 60 år
Full transcript