Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College 1 inleiding recht

Inleiding recht
by

Bart Wernaart

on 27 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College 1 inleiding recht

Inleiding Recht
Therese van Oosterhout
Bart Wernaart
www.facebook.com/drwernaart.com
Structuur college:

Oplossen casus betreffende de lesstof vorige week

College betreffende de lesstof deze week
College 1: Inleiding in het Nederlands recht, Wetteksten gebruik.
College 2: De overeenkomst
College 3: De arbeidsovereenkomst
College 4: Rechtsvormen 1
College 5: Rechtsvormen 2
College 6: Intellectueel eigendomsrecht
College 7: Aansprakelijkheidsrecht
College 8: Proeftentamen
Literatuur
Roest Basisboek Recht
Wetteksten
Roest Basisboek Recht (12e druk)

Wetteksten 2011-2012
Privaatrecht regelt de verhouding tussen burgers onderling
Privaatrecht en Publiekrecht
Publiekrecht regelt de verhouding tussen burger en overheid en tussen overheidsorganen
Subjectief
Objectief
Een recht of plicht voor een individu
Een recht of plicht voor iedereen
Materieel recht
Formeel recht
Materieel recht: het `inhoudelijke’ recht (de rechten en plichten zelf
de organisatiestructuur achter het materiele recht: regels om het materiele recht te handhaven
De Bronnen van het Recht
Verdragen
Wetten
Jurisprudentie
Gewoonterecht
Overeenkomst tussen 2 of meer staten
Soms ook voor burgers direct werkend (vb: weens koopverdrag; EU recht)
EU berust op bijzonder verdrag
Codificatie van regels
WIFZ (wet in formele zin)
WIMZ (wet in materiële zin)
Interpretatiemethoden:
Grammaticaal
Historisch (wet/ recht)
Teleologisch
Anticiperend
Systematisch
Redeneervormen:
Analogie
A-contrario
Herhaling
Normbesef
Afwijking norm wordt ervaren als zijnde onbehoorlijk
Rechter beslist in concreet geval hoe regels uitgelegd moeten worden
Rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad
Vergeet de casus niet te maken
www.facebook.com/drwernaart
@BFWWernaart
www.instagram.com/dr._wernaart
en volg me via...
Full transcript