Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

presentació curs 2016-17

Available at Prezzip.com
by

Your Prezis

on 22 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of presentació curs 2016-17

Benvinguts al nou curs!
Separate Elements
3D background
These 4 colored rectangles you can crop
anyway you like!
- Agenda
- Proves psicopedagògiques
- Educació viària
- Materials didàctics
- Relació família-escola: Plataforma EDUCAMOS

- Horari d'entrevistes:
Teresa: Dimecres de 11:30 a 12:30
Júlia: Divendres de 8,30 a 9,30
Altres informacions
Sortides
A concretar

-21 de juny de 2017: El Corredor, sortida de convivència de cicle superior
http://www.prezzip.com
This prezi template and more inspiration at:
HÀBITS
Projectes
del
Centre
Quadre docent
Objectiu tendència
Projectes del Centre
Metodologies de treball
Hàbits
Altres informacions
ORDRE DEL DIA:
QUADRE DOCENT

Matemàtiques:
Teresa Piqué, Júlia Garcia i Amor Nèriz
Ll. Catalana:
Teresa Piqué, Júlia Garcia i Montse Pujals
Ll. Castellana:
Teresa Piqué i Júlia Garcia
Llengua Anglesa i Plàstica:
Mònica Roca
Anglès oral:
Carmen G Serra
Coneixement del Medi (projectes):
Teresa Piqué i Júlia Garcia
Laboratori:
Teresa Piqué, Júlia Garcia i Francesc Martí
Tutoria i Educació en valors:

Teresa Piqué i Júlia Garcia
Physical education:
Jordi Tomey
Música:

Alfred Rodriguez
Informàtica:

Júlia Garcia
Tim Matemàtic:
Amo
r Nériz
Tim Artístic-musical:
Alfred Rodriguez

Tim Científic:
Teresa Piqué
Tim Cinestètic:
Raul Matito

Tim Literari:

Montse Pujals
Tim Tecnològic:
Júlia Garcia
Psicòloga del centre:
Alba Recuenco

OBJECTIU

TUTORES
ESPECIALISTES
5è A: Teresa Piqué: teresa.pique@escolajardi.org
5è B: Júlia Garcia: julia.garcia@escolajardi.org
Plans
personals
Pla
lector
TIM
Projecte
Compartim
El projecte d'acció tutorial té com a punt de partida la
tutoria individual
amb l'alumne.
És un espai per ajudar de manera continuada als nois i noies, per poder desenvolupar al màxim el seu potencial.


El projecte TIM pretén potenciar les intel·ligències dominants dels alumnes i millorar les que no estan tan desenvolupades.
Projecte interdisciplinari d'escola. Inclou l'English Week.

Tema d'aquest any:
LA MEDITERRÀNIA
L'objectiu del projecte és fomentar

el gust per la lectura
,

així com potenciar la comprensió lectora i l'adquisició progressiva d'estratègies per la lectura de diferents tipologies textuals.
Educat 2.0
Iniciativa
multilingüe
En una societat que camina cap al plurilingüisme és essencial
potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres
i incorporar-ne de noves.
Auxiliars de conversa
METODOLOGIES
Treball sistemàtic:
- Es pretén generar un sistema educatiu avançat.
- Formar nens i nenes amb una vida plena i amb valors de ciutadania.
- Viure l'aprenentatge com un procés de gaudi.
- Respondre
en el present, les necessitats
del futur.
- Fomentar l'aprendre a aprendre,
per tal que els alumnes
estiguin
preparats per enfrontar el què vindrà.

Educar per la societat del futur
Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor.

AUTONOMIA CONVIVÈNCIA


NOUS APRENENTATGES

Els hàbits s'han de treballar a casa i a l'escola. A mida que els nens/es els van assolint, se senten més segurs, tranquils, equilibrats i amb ganes d'aprendre. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells/es una motivació important i necessària per continuar avançant.
- Potenciar l'esforç i la dedicació.

- Ser responsable.

- No justificar el nostre fill/a quan no compleix amb les seves responsabilitats.

- Preguntar els dubtes.

- Col·laborar en les tasques de casa i l'escola.

- Fer un bon ús de les noves tecnologies.

- Practicar uns hàbits de vida saludable.
PERSONALS
ESCOLARS
SOCIALS
- Saber conviure amb respecte, tolerància i diàleg.

- Cultivar l'empatia.

-Saber demanar bé les coses, saludar, acomiadar-se, disculpar-se i perdonar.

- Respectar el torn de paraula i les opinions dels altres.

- Escoltar les aportacions que fan els companys/es,...
DEL LLIBRE A LA PANTALLA

Foment de l'adquisició i consolidació dels continguts necessaris per a la construcció de nous coneixements.
Activitats d'entrenament:

expressió oral i escrita, comprensió lectora, dictats, càlcul mental, resolució de problemes, raonament lògic, mapes mentals....
Projectes
Interdisciplinaris
- Mantenir l’atenció a l’escola, aprofitant el temps.

- Horari i espai fix per a estudiar.

- Tenir cura del material.

- Portar l'agenda al dia.

- Planificar la setmana.

- Preparar les avaluacions.

- Fer revisió de l’agenda.
Full transcript