Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Borgruppen, grupp 13

No description
by

Clara Baumann

on 17 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Borgruppen, grupp 13

BOR-GRUPPEN GALLIUM (Ga), år 1863 ALLMÄNT - En mjuk silvrig metall

- Tillhör period 4 vilket innebär att den har fyra stycken elektronskal; ett K-skal, ett L-skal och ett -skal

- I rumstemperatur har ämnet aggregationstillståndet fast

- Har en smältpunkt på ca 30 grader och en kokpunkt på ca 2229 grader. INDIUM (In), år 1875 - Mjuk silvrig metall.

- Tillhör period nummer 5 vilket innebär att den har fem elektronskal; ett K-skal, ett L-skal, ett M-skal, ett N-skal och ett O-skal.

- I rumstemperatur har ämnet aggregationstillståndet fast. Ämnet har en smältpunkt på ca 157 grader och en kokpunkt på ca 2072 grader.
ALUMINIUM (Al), år 1825 BOR (B), år 1808 - Är ett icke-metalliskt grått puder med kovalent struktur.

- I period 2, vilket innebär att den har två stycken elektronskal, alltså ett K-skal och ett L-skal.

- I rumstemperatur har grundämnet aggregationstillståndet fast.
- Gruppen består av Bor, Aluminium, Gallium, Indium och Tallium.

- Alla i gruppen har metallkaraktär utom icke-metalliska Bor som helt saknar metallegenskaper.

- Metallkaraktären och densiteten ökar allt eftersom vi går nedåt i Bor-gruppen.

- Alla ämnen i grupp 13 har 3 valenselektroner.

- Ämnena finner man inte i naturen men förekommer i flertalet mineraler och malmer. - Det har en extremt hög smältpunkt på 2077 grader och en kokpunkt på 4000 grader.

- Bor-gruvorna finner man mest i Turkiet, Ryssland och USA och de mest aktiva producenterna i världen av Bor är Turkiet, Ryssland och Chile. - Är en mjuk silvrig metall med

- I period 3, vilket innebär att den har 3 stycken elektronskal, alltså ett K-skal, ett L-skal och ett M-skal.

- I rumstemperatur har grundämnet aggrerationstillståndet fast.

- Ämnet har en smältpunkt på ca 660 grader och en kokpunt på 2519 grader.

- Aluminium är en metall med hög kvantitet på vår jord. Den utnyttjas i ett flertal produkter (ex. köksredskap, byggnadsdekoration och flygplansdelar) på grund av dess egenskaper; Låg densitet, inte giftig, hög konduktivitet (lättupphettad), lättformad, icke-magnetisk.

- Aluminium-gruvorna finner man mest i Guinea och de mest aktiva producenterna i världen av Aluminium är Australien, Kina och Brasilien. TALLIUM (Tl), år 1861 - En mjuk silvrig metall som framtar en blå nyans genom oxidation.

- Tillhör period nummer 6 vilket innebär att den har 6 stycken elektronskal; ett K-skal, ett L-skal, ett M-skal, ett N-skal, ett O-skal och ett P-skal.

- I rumstemperatur har grundämnet aggregationstillståndet fast.

- Ämnet har en smältpunkt på ca 304 grader och en kokpunkt på ca 1473 grader. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - Amorft bor används i pyroteknik och fasta raketbränslen.
- En sammansättning av Bor används i glastillverkning, rengörningsmedel och agrikultur.
- Rent bor i halvledare och termistorer.
- På grund av dess hårdhet kan den tillsättas i specialmetaller för att göra dem hårdare. - Aluminium utnyttjas i ett flertal produkter(ex. köksredskap, byggnadsdekoration och flygplansdelar)

- På grund av dess bra egenskaper; Låg densitet, inte giftig, hög konduktivitet (lättupphettad), lättformad och icke-magnetisk. - Gallium används i tillverkningen av mikrovågsugnar.
- Gallium används även bland annat som beståndsdel i halvledare.
- Används även i atombomber. - Indiums användningsområden är bland annat att göra legering med låg smältpunkt.

- Används även i germaniumtransistorer, liksriktare och termistorer.

- Det kan pläteras på metaller och glas vilket ger bättre speglar än de med silver eftersom de är mer beständiga mot luftens korrosion.

- Idag finns det även ett väldigt litet ”Indium-batteri” som ger el till nya elektroniska klockor som har väldigt lång livslängd. - Tallium är mjukt och färgar av sig

- Giftig --> Råttgift & hårborttagningsmedel

- Idag är detta förbjudet.

- Luktfti och smakfri = farligt MILJÖPÅVERKAN - Bor är essentiellt för naturen

- Gömfröiga växter och vissa kiselalger

- Kan förekomma borbrist-sjukdommar

- Förebyggs genom borhaltig gödsling - Aluminium är både återvinningsbart och rostfritt

- Krävs mycket energi för att urvinna dock.

- Effekterna av aluminium har uppmärksammats främst på grund av dess försurande problem.

- Koncentrationerna av aluminium är störst i försurade sjöar

- Gallium används i kärnvapen för att hålla ihop atombombsgroparna

- Orsakar därmed indirekt förorening och miljöförstöring. - Indium är inte spritt i miljön

- Utgör inget hot mot land eller marint liv

- Miljöeffekter har därför inte undersökts. - Ökad användning av tallium för ny teknik inom elektronik

- Medicin leder det till stigande oro för hälsorisker och miljöeffekter för människor och vilda djur av detta mycket giftiga element SKILLNADER OCH LIKHETER - Både fysikaliska och kemikaliska egenskaper hos de olika ämnena varierar enormt i Borgruppen. - Bor urskiljer sig starkt då det är ett hårt icke-metalliskt ämne medan resterande ämnen är mjuka, formbara metaller.

-Bor har dessutom hög resistivitet vilket innebär att det inte leder el, ämnet har även låg kemisk reaktivitet. Övriga ämnen har mycket god elektrisk ledningsförmåga och hög kemisk reaktivitet. - Ju längre ned i Borgruppen man tittar desto fler elektronskal har de.

- Detta kommer leda till att ämnen längre ned i gruppen kommer att vara mer instabila, detta sker då elektronerna hamnar längre ifrån kärnan när antalet skal ökar.

- De blir då mer instabila än ämnen med färre elektronskal då ämnena reagerar bättre när elektronerna är nära kärnan. Smältpunkts ordning B>Al>Tl>In>Ga
Kokpunkts ordning B>Al>In>Ga>Tl
KÄLLOR NE.SE
WIKTIONARY
WIKIPEDIA
http://www.lenntech.com/periodic/elements/

http://www.rsc.org/periodic-table

http://www.ptable.com/
http://www.sakshieducation.com/EAMCET/QR/Chemistry/Jr%20Chem/9.Group-13-Elements_IIIA__175-186_.pdf
- I dessa sjöar har antalet fiskar och groddjur minskat på grund av reaktioner mellan aluminiumjoner och proteiner i fiskens gälar och embryot av grodor, som i sin tur påverkar djur som konsumerar den förorenade fisken.

- En annan negativ miljöpåverkan av aluminium är att när dess joner reagerar med fosfater blir fosfater mindre tillgängliga för vattenorganismer.

- Det finns starka indikationer på att aluminium kan skada rötterna av träd när det är placerat i grundvattnet.
Full transcript