Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Andra världskriget

Orsaker, händelser och konsekvenser om världens största väpnade konflikt.
by

Rolf Fält

on 1 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Andra världskriget

Andra världskriget
Blixtkrig i Polen
1939
1941
Västeuropa kuvas
Kriget vidgas
1940
1942
Kriget vänder
1943
1944
Självmord och atombomber
1945
MAKTSTRUKTUR
Det totala kriget
De allierade avancerar
FÖRE
EFTER
KONSEKVENSER
ORSAKER
Blitzkreig
Den 1 September 1939
Efter Molotov-Ribbentrop försöker Hitler ta Polen
"Tyskarna i Östpreussen måste befrias!
Hitlers svepskäl blir en polsk "attack"
Frankrike & England förklarar krig
snabbt
mekaniserat
koordinerat
destruktivt
den nya krigföringen
Polen erövras på
5 veckor!
Jugoslavien
Grekland
1940
1941
Danmark
Norge
Belgien
Nederländerna
Luxenborg
Frankrike
April
Maj
Juni
September
December
Blitzen England
krav på tysk revansch

krav på tyskt lebensraum

hårdnande kolonial konkurrens

ökande rasism
V-day 8:e maj
Paris - sommaren 1940
Tyskland avancerar i rekordfart
Italien visar sig vara en svag allierad
England vägrar ge sig
Tyskland invaderar Sovjet
Japan anfaller Pearl Harbour
3,5 miljoner soldater
600 000 fordon
4 000 flygplan
3 000 stridsvagnar
"Europa kräv ditt välstånd!"
OPERATION BARBAROSSA
Världshistoriens största militära operation.
Leningrad
Moskva
Stalingrad
MÅL
Släng ut ryssen ur Europa!
Politiska mål
utrota kommunismen
rena Östeuropa
skapa lebensraum
öka det tyska välståndet
Söndagen den 7 december 1941
PEARL HARBOUR
Politiska mål
försäkra Japans självständighet
fördriv imperialisterna
upprätta en zone av Japanskt välstånd
garantera naturresurser åt inhemsk produktion
PEARL HARBOUR
MÅL
förstör USA:s stillhavsflotta
så att sydostasien kan erövras!
Överraskningsanfallet mot USA.
RYGGEN FRI
Befria kolonierna!
Den stora slakten sker i öst.
Judarna
Kommunisterna
GETTONA STÄNGS
RENSAS
LIKVIDERAS
JAGAS
Nazisterna
Japanerna
Amerikanerna
Kommunister & slaver
Slaver är en låg ras
naturligt att de ska dö.
Det enda partiet i öst är det kommunistiska partiet.
Alla kommunister ska dö.
I varje by.
Se till att raserna inte blandas.
Våldtäkt händer.
Motstånd?
1 mot 100.
FRED I EUROPA
FRED I ASIEN
V-day 14:e Augusti
Elbe 1945 april, de allierade möts
Sovjetunionen ska ta Berlin
Berlin erövras
Japanarna vägrar ge sig
dör hellre.
KAMIKAZE
Över 50 miljoner människor dör
Västeuropa förlorar sin världshegemoni
Nazismen blir en bannlyst idéologi
Sovjetunionen & USA blir världens supermakter
Sympati åt judarna resulterar i staten Israel
Sverige får starka konkurrensfördelar
FN bildas för att hindra krig i världen
Japaner och tyskar
misstänkliggörs och förföljs
Amerikanska japaner
tvingas bo i läger
Stark rasism och stigmatisering
av japaner
"Hämnden är ljuv"
Stalin är systematisk
Plockar bort alla hot.
Från generaler till korpraler.
Från journalister till författare.
Exempelvis Katyn massakern.
Polens officerarkår avrättas.
Vad tror ni händer med tyskar som ger sig?
Vad tror ni händer
med deras familjer?
Alla är soldater i ett världskrig.
Alla familjer är soldatfamiljer.
Ingen blir oberörda av tragedi.
Många vill ha hämnd.
Om styrka är heligt så är svaghet en synd.
UNIT 731
Biokemisk forskningsanstalt.
Avrättning av en australisk
krigsfånge.
Kineser i taggtråd.
STALINGRAD
1941
1941, December
1941
1942
1942
1942, Augusti
1944
1945
1945
1943
Amerikanskt flyg sänker japanska flottan.
JAPANS PROBLEM
Utan de ockuperade områdenas resurser riskerar imperiet att kollapsa.
Europa
Asien
TYSKLANDS PROBLEM
Landet dras in i ett
tvåfrontskrig som gör
Tyskland svårt att försvara.
Röda armén krossar tyskarna.
STALINGRAD
Moskva
STALINGRAD
stor industristad
kontrollpunkt vid floden Volga
bär generalsekreterarens namn
porten till Kaukasus oljafält
Landstigningen vid Normandie
Den 6:e juni 1944
FÖRINTELSEN
Den slutgiltiga lösningen
I början av 1942 beslöt Nazityskland att de europeiska judarna skulle utrotas.
1944 börar kriget se allt dystrare ut för nazisterna.
Hitler vägrar förlora kriget mot judarna.
6 miljoner judar dödas.
Även homosexuella och handikappade blir mål för nazistpartiet.
Kapitalistisk imperialism

Nationalism

Kommunistisk diktatur
Västeuropa & USA
Tyskland, Japan & Italien
Sovjetunionen
Kapitalistisk neoimperialism

Kommunistisk diktatur
USA
Sovjetunionen
STORMAKTER
SUPERMAKTER
De olika ideologierna har oförenliga värderingar och samhällssystem.

Därmed ses en konflikt som ofrånkomlig.
...spänningarna fortsätter mellan de nya supermakterna. Kalla kriget har börjat!
IDEOLOGIER
Västerländsk imperialism

Nationalsocialism

Kommunistisk diktatur
Nationalsocialism
Klasskamp och diktatur
Hörnpelaren är evolutionen
Som appliceras på människan.

Kategorisering sker i raser.
Darwinism
Socialdarwinism
Ariern är den starkaste rasen.

Den är evolutiones höjdpunkt.
Mänsklighetens blomma. Allt annat ogräs ska bort.
FOLKET
Nurnberglagarna
Lägra stående raser ska därför inte smutsa ner den ariska rasen.

Deras inflytande ska begränsas.

För mänsklighetens bästa.
Rasens överlevnad och välstånd.
Västerländsk imperialism
Den fria handens samarbete med nationens flotta.
Alla bör göra det som de gör bäst.
Kränkningar mot äganderätten accepteras inte.
Genom att öppna upp nya marknader skapas större välstånd.
Fri handel
Boxarupproret 1900
Kapitalism är orättvist och ohållbart med sin utsugning och girighet.
Lägg all politisk och ekonomisk makt i folkets händer,
folkkongressen
.
Folkkongressen representeras av en enskild person,
diktatorn
.
Politiska avvikelser mot folkviljan accepteras inte.
Slaget vid Midway
Allt kan och bör ägas.
Gulags
, Sovjetiska arbetsläger.
Dresden
Italien-kampanjen
Röda armén avancerar
Luftherraväldet är helt förlorat
Östfronten kollaps
Frankrike förloras
Italien krossas
Lufthärraväldet
Hitlers skräck om ett tvåfronts krig blir verklighet.
En ny front öppnas.
De allierade satsar på luftvapnet
Knäcker tyska luftvapnet
Terrorbombar för att knäcka Tyskland
ex Dresden
30 000 dör
De allierade landstiger i södra Italien och avancerar snabbt norrut.

Landet visar sig vara en svagare allierad än vad Hitler hoppats på.
Tyskarna vill krossa Sovjet och sluta fred med England och USA.

Röda armén avancerar.
Tyskarna krossas.
Planen misslyckas.
MOT BERLIN!
Goebbels tal:
Totalt krig
!
VILLKORSLÖS KAPITULATION
Full transcript