Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wojska Lądowe RP

No description
by

M K

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wojska Lądowe RP

Wojska lądowe RP
Wojska lądowe stanowią zasadniczą część SZ RP. Współcześnie są całkowicie zmotoryzowane, szeroko wykorzystują nowoczesne techniki prowadzenia walki i współdziałają z siłami powietrznymi i marynarką wojenną. Charakteryzują się dużą siłą ognia, menewrowością, ruchliwością i odpornością na uderzenia przeciwnika.
Do głównych zadań wojsk lądowych należy

obrona suwerenności i intergralności terytorialnej kraju
prowadzenie działań obronnych o charakterze pozycyjnym, chroniących przed udarzeniamy lądowo-powietrznymi przeciwnika
współdziałanie z sojusznikami w obronie państw - członków NATO
udział w misjach pokojowych i humanitarnych (w ramach realizacji zadań wynikających z międzynarodowych zobowiązań Polski
utrzymanie części sił w gotowości do udziau w akcjach ratowniczych w celu usunięcia skutków klęsk żywiołowych (katostrof naturalnych i awarii technicznych
Wojska lądowe mogą być zorganizowane w
związki operacyjne (korpusy)
związki taktyczne (dywizje, brygady)
odziały i pododdziały (samodzielne bataliony, bataliony kompanie, plutony i drużyny)
W wojskach lądowych wyróżniamy następujące rodzaje wojsk
wojska pancerne i zmechanizowane - ich głównym zadaniem jest odpieranie uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, ale przygotowane są również do zwalczenia środków napadu powietrznego przeciwnika. Mają też prowadzić działania na rzecz wspierania pokoju, a w czasie wojny wykonywać działania zaczepne w celu odzyskania utraconego terenu.
Leopard 2A4
Wejście do służby: 2002
Jednostka: 10 Brygada Kawalerii Pancernej
Liczba: 128
PT-91 "Twardy"
Wejście do służby: 1995
Jednostka: 34 Brygada Kawalerii Pancernej, 1 Warszawska Brygada Pancerna, 2 Brygada Zmechanizowana Legionów
Liczba: 232
T-72M
Wejście do służby: 1986
Jednostka: 9 Brygada Kawalerii Pancernej, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Liczba: 351
Ponadto ponad 250 wozów tego typu jest zmagazynowanych
Opancerzone transportery piechoty (kołowe i gąsienicowe)
Wejście do służby: 1973

Formacja użytkująca dany sprzęt: 1 Warszawska Brygada Pancerna, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 10 Brygada Kawalerii Pancernej, 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 7 Brygada Obrony Wybrzeża, 9 Brygada Kawalerii Pancernej, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, 34 Brygada Kawalerii Pancernej, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, 2 Brygada Zmechanizowana Legionów, 18 Pułk Rozpoznawczy

Liczba: 1131
Wejście do służby: 2004

Formacja użytkująca dany sprzęt: 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, 12 Brygada Zmechanizowana

Liczba: 570
Wejście do służby: 2008

Jednostka: PKW Afganistan

Liczba: 40 sztuk wypożyczonych z armii USA
BWP-1
KTO Rosomak
Cougar
wojska aeromobilne - to połączaanie dotychczasowych wojsk powietrznno-desatowych, desantowo-szytmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych. Jendostki te m.in. wspierają operacje lądowe i morsie mające na celu opanoanie z powietrza ważnych obiektów przeciwnika oraz prowadzą działanai dywersyjne, zaczepne i obronne. Kawaleria powietrzna może prowadzić walę zarówno z powietrza, jak i na lądzie, przeprowadzać dywersyjne wypady przeciwpancerne oraz niszczyć środki ognioe przeciwnika
Formacja użytkująca dany sprzęt: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych

Liczba: 39
Formacja użytkująca dany sprzęt: 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych

Liczba: 15
Formacja użytkująca dany sprzęt: 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych

Liczba: 15
PZL W-3 Sokół
Mi-24D
Mi-24W
Wejście do służby: 2007

Formacja użytkująca dany sprzęt: 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych

Liczba: 15 zestawów (każdy po 3 bezzałogowce)
Aeronautics Orbiter
rakietowe i artylerii - ich zadaniem jest wsparcie ogniowe walczących wojsk przez rażenie ogniowe przeciwnika
Zestaw artyleryjski 2S12 Sani[
AHS Krab
WR-40 Langusta
Samobieżna wyrzutnia 9K113
Samobieżna wyrzutnia ppk Spike-LR Tumak-5
Żubr-P
ZSU-23-4 Szyłka
ZSU-23-4MP Biała
PZA Loara
9K33 Osa
9K35M Strzała-10M
wojska inżynieryjne - zajmują się m.in. rozpoznaniem przeciwnika i terenu oraz budową i pokonywaniem zapór inżynieryjnych, wykonywaniem przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowaniem i utrzymaniem dróg, urządzaniem i utrzymywaniem przepraw, rozminowaniem terenu i obiektów oraz maskowaniem wojsk
BWR-1S
BRDM-2/BRDM-2 M96/M97
WZT-3
Wóz techniczny Bergepanzer 2A2
Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego
Kuter holowniczy KH200
Maszyna inżynieryjno-drogowa (MID)
Spycharko-ładowarka SŁ-34
PP-64 Wstęga
Amfibia PTS-M
Most towarzyszący AVLB Biber
Most towarzyszący MS-20 Daglezja
Trał przeciwminowy Bożena 4
System minowania narzutowego ISM Kroton
Ponadto wsparcie wojsk lądowych zapewniają
wojska chemiczne
wojska łączności i informatyki
wojska rozpoznaia i walki elektronicznej
W strukturach SZ RP występują także wojska specjalne. Stanowią je samodzielne oddziały i pododdziały złożone ze spcjalnie wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy zawodowych. Przygotowani są oni do działań w niewielkich grupach w rejonach podwyższonego ryzyka w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Prowadzą rozpoznanie i dywersję, mogą też przeprowadzić trudne akcje ratownicze, jak np. odbijanie zakładników z rąk terrorystów na morzu i platformach wiertniczych. Wojska te są przeznaczne do działań, których nie są w stanie podjąć jednostki innych rodzajów SZ RP.
Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa Komandosów
Jednostka Wojskowa Formoza
Jednostka Wojskowa Nil
Wykonanie: Michał Krom
Full transcript