Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Copy of SANAT KAVRAM VE KURAMLARI

SANAT AKIMLARI
by

Yağmur Demir

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of SANAT KAVRAM VE KURAMLARI

SANAT KAVRAMI SANAT AKIMLARI 1. Neoklasisizm
2.Romantizm
3.Realizm
4.Fovizm
5.Empresyonizm
6.Kübizm
7.Fütürizm
8.Eksprosyonizm
9.Dadaizm
10.Sürrealizm
11.Pop Art 18. yüzyılda Barok ve Rokoko'ya tepki olarak çıkmı olan Avrupa sanat akımıdır. Antik Yunan ve Roma eserlerinin konu ve stillerini kullanır. Klasik sanat yeniden canlanmıtır. Bu dönemde sanata bilimsel yaklasan egitim kurumları açılmıs, bu akım; mimari, resim ve heykel gibi sanat dallarında etkilerini göstermistir.

Neo-Klasik Akımının Öncüleri
Jacques Louis David (1748-1825) Fransız
Jean Pomuste Dominique Ingres (1780-1867) Fransız
Marie - Guillemine Benoist (1768-1826) Fransız
Anne Louis Girodet de Roucy Trioson (1767-1824) Fransız
Adélaide Labille - Guiard (1749-1803) Fransız
Antonio Cannova (1757-1822)
Andrea Appiani (1754-1817) Italyan
Johan Gottfri Schadow (1764-1860)
Anselm Feuerbach (1829-1880) Alman
Angelica Kaufman (1741-1807) Isviçre
Nicolai Abildgaard (1743-1809) Danimarka
Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) Danimarka
James Barry (1741-1806) Irlanda
Karl Briullov (1799-1852) Rus
1. Neoklasisizm 19. yy sanat akımı olan romantizm basta Almanya Fransa ve bütün Avrupa'yı etkilemistir. Antik dünyanın kültüründen etkilenen neoklasik akıma bir tepki olarak ortaya çıkan romantizm modern çağda sanat anlayıının baslangıcı, günümüzün sanat görüsünün ise öncüsü kabul edilir.
Tanzimat'ın ilanından sonra, 1850'lerin so­nunda balayan edebiyat hareketinde Türk okuru Fransız Romantizmi'nin örnekleriyle karılatı. Victor Hugo, Alphonse de Lamar­tine, Alexandre Dumas (Baba ve Oğul), Bernardin de Saint-Pierre gibi Fransız yazarların­dan, ngiliz oyun yazarı Shakespeare ve Al­man yazar Schiller'den yapılan çevirilerle Türk okuru Romantizm Akımı'nın ürünleriy­le tanıtı. Bata Ahmed Midhat olmak üzere Namık Kemal, emseddin Sami, Recaizade Mahmud Ekrem gibi Tanzimat dönemi yazar­ları Romantizm'in etkisinde kalarak ürünler verdiler. Abdülhak Hamid Tarhan, Halid Ziya Uakhgil, Yusuf Ziya Ortaç gibi yazar­larda da bu akımın etkisi görülür. 2.Romantizm Goya 3.Realizm Romantizmin hayal ve duyguya yaptıı vurguya bir tepki olarak doan realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra dünya edebiyatını geni ölçüde etkilemitir.18. ve 19. yüzyıl Avrupası’nda görülen toplumsal hareketlilik, toplumsal sınıfları, mücadele içinde yeni çalkantılara, aydınları da yeni arayılar içine itmitir. Bu arayılarda temel yönseme, toplum gerçekliinin tanınması olmustur. 1. Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır. Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamıslar, sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmislerdir.
2 .Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kisiliklerini gizlemiler, toplumu ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıtmılardır.
3. Realizm Konuları gerçek yaamdan alındığından, ola­ğanüstü oiay ve kisilere yer verilmez. Olay ve kisiler, günlük yaamda yaanma ya da görülme olası­lığı olan nitelikler taır. Bunlar yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır.
4. insanlar, yaadıkları çevreyle birlikte ele alınmıtır. insan kiiliğinin oluumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmitir. Doğa ve insan betim­lemeleri ölçülüdür. Süs olsun diye yapılmamıtır.
5. Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayıı­na sahiptir. Sanatı ve edebiyatı toplumu değitirme, eğitim ve mücadele aracı olarak görmediler.
6. Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sanatlarından uzak bir üslup kullanılmıtır. Sanatçılar biçim ve güzelliğine, kusursuzluğuna önem vermislerdir. H. de Balzac…………………. roman, öykü, tiyatro
Stendhal……………………….. roman
Gustave Flauberte………… roman
Dostoyevski………………….. roman
Tolstoy………………………….. roman
A. Çehov……………………….. öykü, tiyatro
M. Gorki…………………………. roman
Danielde Foe………………… roman
Charles Dickens…………… roman
Emest Hemingway……….. roman, öykü
Jack London…………………. roman
Mark Twain……………………. roman Milet
Basak Toplayanlar 4.Empresyonizm izlenimcilik veya empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen akım. Doadaki unsurların kiinin içinde oluturduu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doayı objektif bir gerçek olarak deil, kendilerinde yarattıı izlenimi resme (veya edebi esere) aktarırlar.
Monet Gauguin 5.Fovizm 19. yy. ın sonlarında resim sanatına bakıs acısı degismis, cizgiler yerine renge dayalı bir anlatım görülmüstür.1905 yılında Pariste Matisse'nin öncülügünde açılan sergiye katılan sanatçıların resimlerinde çig ve sert renkleri kullanarak çarpıcı ve hırçın anlatımlar yapmaları; vahsice bulunmustur. Bu sanatcılar vahsı hayvan anlamına gelen fov olarak tanımlanmıstır.
Resimde özgür kompozisyonlar olusturulmus, duyguların dısa vurulmasında ara renkler bir yana bırakılarak daha cok saf ve goze batan renkler kullanılmıstır.
Yüzeysel anlatım, renk ve konturler resmin asıl ögeleri olmus, derinlige yer verilmemistir.
Fovist resim sok etkisi yapan renklere özgürce olusturulan kompozisyonlara ve resme yüklenen dısa vurumcu anlatıma dayanır. Derain Matisse 6.Kübizm Kübizm, 20. yüzyılın baında Empresyonizme tepki olarak doan, önceleri resim ve heykel sanatlarında etkili olan, daha sonra edebiyata yansıyan bir akımdır.
Kübizm, dı dünyadaki nesnelerin yalnız görünen deil, görünmeyen taraflarını da göstermeye, anlatmaya çalıan bir akımdır. Sözgelimi “Ressam, balkonda bulunan bir adamın resmini yapmak istedii zaman, yalnızca adamın dı görünüünü çizmekle yetinmeyecek, balkondaki adamın sokaa ait bütün duyumlarını aynı tablonun içerisine yerletirecektir.”
Kübizm akımına göre yaam, çok boyutludur. nsan yaam denilen olay içinde birçok eyi hep birden görmektedir. Öyleyse insanı bütün düüncelerinden soyutlayarak anlatamayız. yi bir sanatçı, insanın hem dı görünüünü hem de düündüklerini eserine yansıtabilmelidir. Kübizmin sanatçıları, insanı dı görünüü ve duyumlarıyla birlikte anlatırken düüncelerini geometrik ekillerle dile getirir. Kübizmde insan, doa ve eya bambaka bir açıdan yorumlanır.
Kübizmin Önemli Temsilcileri:Picasso resim
G. Apollinaire iir
M. Jacop iir
Türk edebiyatında bütün iirleriyle Kübizmi temsil eden bir edebiyat sanatçısı yoktur. Bu akımın önemli temsilcileri
Bocioni
Carra
Balla
Severini
Russola
Leger picasso juan gris 7.Fütürizm italyada 20. yy. baslarında önce siirde sonra resimde ortaya çıkan bu sanat akımı 1. dünya savası sonrasında etkisini kaybeder.
Fütürizm gelenekselliği ve geçmis dönem sanatlarını tamamen reddeder.
Çağdas sanat uygarlığın en önemli öğeleri olan hareket, hız ve sürekli değiimi tuval üzerine aktarmayı amaç edinir. Balla Boccioni 8.Ekspresyonizm 20. yüzyılın basında Empresyonizme tepki olarak dogan Ekspresyonizm, insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya (dısa vurmaya) önem veren bir akımdır.Ekspresyonizm (dısavurumculuk) önce resim alanında ortaya çıkmı, daha sonra edebiyata yansımıtır. Almanya’da dogan bu akım, özellikle Naturalizmin doayı olduu gibi kopya eden tutumuna ve izlenimcilik‘in dıs dünyaya baglılıına bir tepkidir. Bir baka deyisle bu akım, sanayi çagının anlamsızlastırdıgı yasama karsı “ruhun isyanadır. Ekpresyonist sanatçılar öznel gerçekçilie ve iç gözleme büyük önem vermislerdir.
Ekspresyonizme göre sairin görevi dıs dünyanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna süretli bir atılıla anlam kazandırmaktır. yi bir sanatçı, bir nesneyi bütün somut ilikilerinden ayırmak, onu çıplak ve yalnız olarak, bireysel zihnin katııksız bir ürünü olarak incelemek durumundadır. van gogh Munch 9.Dadaizm
Öncüsü, Romen asıllı ozan Tristan Tzara’dır. Tzara, genç sanatçıların bir toplantısında “Larousse” sözlüünden rastgele bir sayfa açmı ve karısına çıkan ilk sözcük “Dada” bu edebi akımın adı olarak benimsemitir. Sözünü ettiimiz bu olayın da kanıtladıı gibi Dadaizm bir bunalım edebiyatıdır. Birinci Dünya Savaı’nın sonucu oluan çöküntü, güvensizlilk, insanların inanç ve deer yargılarının sarsılması, sanatçıları da umutsuzlua, dü kırıklıına sürükledi. nsanın yarattıı maddi ve manevi uygarlık deerlerinin, yine nsan tarafından acımasızca yıkılıp yok edilmesi sanatçıları, ikiyüzlü saydıkları düzeni sanat anlayılarının kuramlarını yıkmaya yöneltti.
Böyle bir ortamda dadaistler, sanatta her türlü gelenee karı çıktılar. Var olan dil ve estetik kurallarını kaldırmayı hedeflediler. Akla dayalı her eye sava açarak kuralsızlıı ve sürekli deimeyi savundular.
Bu akım sonradan yerini sürrealizme bıraktı. Tzara dıında Andre Breton, Luis Aragon ve Paul Eluard ilk ürünlerini sürrealizm akımının özelliklerine dayalı olarak vermilerdir. 10.Pop Art Pop art, 1950'lerde, özellikle ABD ve İngiltere'de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD'de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.
Marcel Duchamp'ın 20. yüzyıl başında hazıryapım nesneleri bağlamları nedeniyle sanat eseri olarak sunmuş olması, pop sanatçılarının popüler kültür imgelerini benzer bir motivasyonla sunmalarında etkili olmuştur. 11.Sürreailizm 1924'te Fransa'da ortaya çıkmıstır. Sürrealistler, Freud'un psikanaliz yönteminden yola çıkmılardır. Sanatçı bilinç altındakileri dıa vurarak eserini oluturur. Akıl ve mantık deersizdir. nsanı yönlendiren iç güdülerdir, bilinç altıdır. Bu akıma göre edebî eserde bir kiinin sevaplarının yanında günahlarının, ahlâka uygun davranılarının yanında uygun olmayanların da bulunması gerekir. Bu akımın kurucuları, sanat hayatlarının ilk yıllarında dadaizmin etkisinde kalmılardır.
Aklın, geleneklerin, alıkanlıkların denetiminden uzak, bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımıdır. Gerek söz, gerek yazı, gerek baka bir ekil ile düüncenin hakiki faaliyetini ifade eden saf ruhî bir otomatizmdir. Akıl ve mantığın kontrolünden bütün bed ve ahlaki endieden kurtulmu olan düüncenin tespitidir.
En önemli temsilcileri;
Salvador Dali, Paul Klee, Rene Margritte, Marc Chagall'dır. Dali Giorgio de Chirico HAZIRLAYANLAR Yağmur Demir
Fatma Akvardar
Öykü Disli
Full transcript