Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

APS, SCM

No description
by

Kateřina Hofrichterová

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of APS, SCM

Pokročilé plánování a řízení výroby. In: Systémy online [online]. 2012 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/pokrocile-planovani-a-rizeni-vyroby.htm

Supply Chain Management - SCM. In: Athena [online]. 2011 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://athena.zcu.cz/kurzy/ecmc/000/c02m04u06s01cz/
Vymezení pojmů
PREACTOR INTERNATIONAL
Preactor 12
APS, SCM
Marek Budka
Katka Hofrichterová
Martin Homola
Mayya Chirková
APS (Advanced planinng and Scheduling)
SCM (Supply Chain Management)
Principy APS
náhrada MRP II.
zefektivnění výroby

Metody APS
JIT (Just in time)
TOC/OPT (Theory of constraints/Optimized production technology)
DBR (Drum-Buffer-Rope)
řízení řetězce jako celek
Principy SCM
Cíle SCM
hlavním cílem je mít správný produkt na správném místě, za správnou cenu, ve správný čas a za správných podmínek (Roger D. Blackwell, Ph.D.)
SCM skladba
1. Plánování
2. Získavání
3. Výroba
4. Dodávka/expedice
5. Vrácení/reklamace
Principy APS/SCM
- rozdělení rolí v dodavatelském řetězci
- určení základních materiálových toků
- strategické plánování sítě
- předpovědi prodeje
- vybilancování poptávky zákazníka s nabídkou
- podpora konfigurace konečného produktu zákazníkem
- podpora řízení v dodavatelském řetězci
- plánování distribuce a distribuční sítě
- krátkodobé plánování prodeje
- stanovení termínu splnění požadavku zákazníka

Metody SCM
CRP (Continuous Replenishment Planning)
VMI (Vendor Managed Inventory)
ECR (Efficient Consumer response)
CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)
Metody v APS/SCM
ATP (Available To Promise)


CTP (Capable to Promise)
ATP = Sklad + Nabídka - Poptávka
Velká Británie
implementace a podpora po celém světě
více jak 4000 firem
75 krajin
Přehled produktů
malé/středné/velké firmy
funkčnost a cena
stejný kód jadra
Preactor EXPRESS
Preactor 200 FCS
Preactor 300 FCS
Preactor 400 APS


Preactor 500 APS
Preactor Viewers
Preactor Enterprise
Integrace Preactoru
ERP
MES
OEE aplikace

> 200
Výhody Preactoru
60% snížení plánovacího času
20% zvýšení produktivity
30% snížení délky výrobního cyklu
80% snížení zásob materiálu na skladě
2/3 snížení nedokončené výroby

Analýza trhu
Poptávka
Nabídka
Rozložení
Poptávka
SCM -pro podnik, který je součástí dodavatelského řetězce
APS - především výrobní podniky
krize nebyla špatným obdobím
podniky hledají kde a jak ušetřit
25 top řetězců (Gartner 5/2013)
Rank Company
1 Apple
2 McDonald's
3 Amazon.com
4 Unilever
5 Intel
6 P&G
7 Cisco Systems
8 Samsung Electronics
9 Coca Cola Company
10 Colgate-Palmolive
11 Dell
12 Inditex
13 Wal-Mart Stores
14 Nike
15 Starbucks
16 PepsiCo
17 H&M
18 Caterpillar
19 3M
20 Lenovo Group
21 Nestlé
22 Ford Motor
23 Cummins
24 Qualcomm
25 Johnson & Johnson
Nabídka
Plánovací tabule
SCP - Supply chain planning
o TMS - Transportation management system
o WMS - Warehouse management system
o MES - Manufacturing execution system
Magic Quadrant for Supply Chain Planning for Process Automation
Magic Quadrant for Warehouse Management Systems
Dodavatelé
SAP
Oracle
JDA Software
Ariba
Manhattan Associates
Český trh
ABRA Software s.r.o.
AIMTEC a.s.
K2 aimtec s.r.o.
Logio s.r.o.
KARAT Software a.s.
Top Five SCM Software Vendors by Total Software Revenue, Worldwide 2012 (Millions of Dollars)
Minerva Česká republika, a.s.
S&T CZ s.r.o.
Zdroje
Shrnutí
pojmy APS a SCM
souvislosti s ERP
situace na trhu
práce v APS Preactor
SCM.Логистика и дистрибуция,торговля,транспорт: SCM. [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:SCM
Теория и практика проектов автоматизации: APS. [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://1c-start-project.ru/pro.php#APS
Děkujeme za pozornost
Jak pracuje APS?
Are you new to Preactor?. In: Preactor Internetional Limited [online]. 2013 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.preactor.com/Landing-Pages/New-to-Preactor
1. shromažďování požadavků
2. Vyrovnávání požadavků
3. Optimalizace
1. Koordinace aktivit členů a optimalizace dodavatelského řetězce jako celku
2. Vyrovanání nabídky s poptávkou, lepší řízení produkce každého článku a řetězce jako celku
Analýza trhu s aplikacemi a technologiemi APS/SCM. Praha, 2009. Https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=166568683536718&eid=ASuN1yE2gjLL-40YY0WDdBXlHCVAct. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Pour, CSc.
systémy pro pokročilé plánování výroby s uvažováním všech možných druhů omezení výrobního systému
Full transcript