Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Górskie parki narodowe w Polsce

No description
by

Ilona Szymecka

on 22 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Górskie parki narodowe w Polsce

Górskie parki narodowe w Polsce
Góry Świętokrzyskie
Sudety
Karpaty
Dziękuję za uwagę :)
Świętokrzyski Park Narodowy
Utworzony w 1950 roku w celu ochrony pozostałości po ogromnym obszarze leśnym.
Powierzchnia parku 7626,45ha.
Pięć obszarów ochrony ścisłej:
Chełmowa Góra
Utworzony w celu ochrony najstarszego w Polsce lasu modrzewiowego.
Święty Krzyż
Rozległe gołoborza, lasy grądowe, bory jodłowe i buczyny.
Łysica
Występują tu największe gołoborza
Czarny Las
Tworzą go lasy mieszane.
Mokry Bór
Obejmuje niewielkie tereny bagiennego boru trzcinnikowego, bagiennego i świeżego. Występują tu torfowiska wysokie i przejściowe.
Najwyższy szczyt 612m n.p.m.
Góry Świętokrzyskie są najstarszymi w Polsce, wypiętrzone w trzech różnych okresach górotwórczych.
W skład parku wchodzą:
Pasmo Łysogórskie z najwyższymi szczytami - Łysicą i Łysą Górą,
część Pasma Klonowskiego z górami: Psarską, Miejską i Bukową,
część Pasma Pokrzywiańskiego z Chełmową Górą,
część Doliny Wilkowskiej i Dębniańskiej.
Karkonoski Park Narodowy
Został założony w 1959 r. w celu ochrony urozmaiconej rzeźby górskiej i krajobrazu.
Jego powierzchnia wynosi 5548 ha.
Położony jest w Sudetach Zachodnich i obejmuje szczytowe partie Karkonoszy z głównym szczytem Śnieżką i dwie enklawy.
Park Narodowy Gór Stołowych
Tatrzański Park Narodowy
Babiogórski Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy
Magurski Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Chojnik
Śnieżka
Wodospad Szklarki
Muflony
Są to dzikie owce sprowadzone do Sudetów z południa Europy. Doskonale radzą sobie w górach.
samce
samica z młodym
Nazwa Góry Stołowe doskonale opisuje ich krajobraz, którego charakterystycznymi elementami są rozległe płaszczyzny zrównań i wznoszące się nad nimi, urwistymi ścianami, płaskie stoliwa skalnych bastionów.
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wykryto dotychczas 48 gatunków ssaków, m.in:
jeż
kret
sarna
wiewiórka
ryjówka górska
Obejmuje całe Tatry, utworzony w celu ochrony krajobrazu wysokogórskiego
Piętra roślinności Tatr
Formy skalne
granie
turnie
piargi
żleby
Występują tu wszystkie wielkie drapieżniki.
wilk
ryś
niedźwiedź
Charakterystyczne chronione zwierzęta parku:
kozice
Ptaki:
świstaki
orzeł przedni
orlik krzykliwy
sokół kobuz
puchacz
Zwierzęta
Największy z ssaków Babiej Góry to niedźwiedź brunatny
wilk
borsuk
tchórz
zając
Został utworzony w 1981 r.
Na pierwszym miejscu należy wymienić duże drapieżniki: wilka i rysia .
SSAKI
Obecność saren , jeleni i dzików jest z kolei bardzo istotna dla funkcjonowania leśnych ekosystemów.

Gorczański Park Narodowy zajmuje obecnie 7 029,85 ha.
Cały teren Parku leży w województwie małopolskim.
PTAKI
Głuszec
dzięcioł białogrzbiety
puszczyk uralski
sóweczka
Występują tu m.in. jeż wschodni, kret, ryjówka górska, królik, zając szarak.
Ssaki
1 traszka górska, 2 karpacka, 3 zwyczajna i
4 grzebieniasta, 5 salamandra plamista, 6 kumak górski,
7 ropucha szara i 8 zielona, żaby 9 trawna i 10 wodna
Płazy:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jego symbolem jest kwiatostan okrzynu jeleniego
Leży w zasięgu dwóch pięter roślinnych: pogórza i regla dolnego.
Symbolem tego parku jest Orlik Krzykliwy.
Pospolite zwierzęta :
kuna leśna
lis
sarna
dzik
jeleń
Rośliny chronione
zimowit jesienny
storczyk podkolan biały
orlik pospolity
języcznik zwyczajny
Jest to jedyny trójnarodowy park na świecie! (Polska, Słowacja i Ukraina)
Większość powierzchni parku porastają lasy jodłowo bukowe. Obok zbiorowisk leśnych spotyka się tu zbiorowiska naskalne i piargowe, a także półnaturalne (łąki, pastwiska).
Rosną tu dwa endemity (gatunki nigdzie indziej na świecie niespotykane): Mniszek Pieniński i Pszonak Pieniński.
Chryzantema Zawadzkiego
PTAKI
pomurnik
kruk
sokół wędrowny
bocian czarny
dzięcioł czarny
derkacz
zimorodek
krret-krret
Zajmuje najcenniejszą krajobrazowo część pasma Pienin.
Przełom Dunajca
Tak wygląda lecący
Tak wygląda stojący
Symbolem tego parku jest Ryś.
niedźwiedź
wilk
jeleń
żubr
Osobliwością parku jest piętro połonin (bieszczadzkich łąk) z interesującą wschodniokarpacką roślinnością oraz z centrami występowania rzadkich wysokogórskich gatunków zwierząt bezkręgowych.
Park obejmuje Babią Górę w Beskidzie Żywieckim.
Na koniec zagadka: W jakim parku narodowym i w jakim miejscu zostało zrobione to zdjęcie?
Oczywiście Karkonoski Park Narodowy i Mały Staw w pobliżu schroniska Samotnia :)
"Tajemnice przyrody" Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej, J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer, str.32-172
źródła:
www.bdpn.pl
www.bgpn.pl
www.gorczanskipark.pl
www.kpnmab.pl
www.magurskipn.pl
www.pieninypn.pl
www.pngs.com.pl
www.swietokrzyskipn.org.pl
www.tpn.pl
Elementy krajobrazu:
skałki o fantastycznych skałkach
Słonecznik
Pielgrzymy
Krucze skały
Kotki
rumowiska skalne - największe w Polsce
kotły i jeziora polodowcowe
wodospady
Szklarki
Kamieńczyka - największy w Sudetach
Podgórnej
Założony w 1993 roku w celu ochrony przyrody nieożywionej
W lasach dominuje
świerk
Full transcript