Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

21. maturitní otázka oběhová soustava a imunitní systém biologie

21. otázka z biologie pro Wichterlovo gymnázium
by

Robin Nemeth

on 5 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 21. maturitní otázka oběhová soustava a imunitní systém biologie


Fylogeneze oběhových soustav, tělní tekutiny
Tělní tekutiny člověka a homeostáza
Srdce – stavba, princip, funkce
Imunitní systém – lymfatický systém, specifická a nespecifická imunita, očkování,
První pomoc, kardiovaskulární choroby a prevence, infkeční choroby a léčba, dědičné dispocize Obsah Fylogeneze oběhových soustav Fylogeneze oběhových soustav Tělní tekutiny Tělní tekutiny člověka a homeostáza Krev, krevní složky, krevní skupiny Srdce, stavba, princip Typy cév, funkce, uspořádání krevního oběhu u člověka a jeho funkce Lymfatický systém, imunita, očkování První pomoc Kardiovaskulární, infekční a dědičné choroby, prevence a léčba Otevřená CS Uzavřená CS Žádná CS Houby, žahavci, ploštěnci
Transport látek difuzí měkkýši a členovci
hemolymfa (krvomíza) - volně se rozlévá do těla
krevní barvivo je hemocyanin
hemolymfa je uváděna do pohybu
hřbetní cévou - členovci
srdcem s 1 komorou a
1 předsíní - plži
2 předsíněmi - mlži
4 předsíněmi - hlavonožci Kroužkovci Obratlovci krev uvádí do pohybu hřbetní céva
jako první mají uzavřenou CS Ryby Ptáci Savci Venózní srdce 1+1
1 krevní oběh - tělní Plicní a krevní oběh
bez přepážky mezi komorami - míšení krve Plazi začíná se objevovat přepážka přepážka už je úplně vytvořena
nedochází k míšení krve Nejvyvinutější 2+2 srdce
Plicní a tělní oběh Bezobratlí Tělní tekutiny Funkce oběhové soustavy Přivádí Odvádí O2, hormony, živiny, Odpadní látky metabolismu Udržuje Osmotický tlak
Optimální teplotu Zajištuje optimální podmínky a stálost vnitřního prostředí = HOMEOSTÁZU Funkce oběhové soustavy Intracelulární tekutina - ICT Extracelulární tekutina - ECT = Mimobuněčná
45% celkové tělesné vody (~14 l)
Obsahuje: N
Na+, Cl-, Ca2+, (HCO3)-, glukózu, mastné kyseliny, CO2, O2... Mezibuněčná tekutina Tekutina v cévách tkáňový mok, který tvoří životní prostředí všech tkáňových buněk a není tak specializovanou tekutinou jako je krev, mimocévní tekutina, mozkomišní mok, komorová voda oční, tekutiny nitroušní Krev Lymfa Složena z plazmy a buněk (elementů) Jantarově nažloutlá, nejoběmnější část krve
90% voda
7% plazmatické bílkoviny
2% Hormony, enzymy, vitamíny, glukóza apod.
1% rozpuštěné anorg. l (pH, osmotický tlak = 0,9% NaCl Médium pro přenos látek (O2, CO2, metabolických produktů)
Látky pro hemokoagulaci Erytrocyty Funkce krve: Specifické Transportní Homeostáza
Obranná a ochranná fce
Hemokoagulace Přenos dýchacích plynů
Rozvod živin a odvod zplodin
Rozvod metabolitů
Rozvod tepla Ochraňuje Před vlivy vnějšího prostředí V 1mm3 krve je u mužů 5,5 mil erytrocytů
u žen 4,5 mil
60% vody, 40% sušiny
Hemoglobin - bílkovinná složká globin a "barevný" nebílkovinný hem. Uprostřed hemu je 4x Fe2+ Trombocyty Vazby hemoglobinu Oxyhemoglobin - s O2, vazba je reverzibilní Karboxyhemoglobin - c CO, ztrácí schopnost vazby O2 reverzibilní, ale strašně pomalu Karbaminohemoglobi- s CO2, vazba je plně reverzibilní Methemoglobin - s nitrosloučeninami, oxidace Fe2+ na Fe3+ - ztrácí schopnost vázat O2 Zralé nemají jádro (kromě velbloudů)
Tvorba v kostní dřeni - citlivé na radioaktivní záření
Zánik ve slezině a játrech - zachyceny fagocytujícími leukocyty a zrecyklovány - Hemoglobin je přeměněn v játrech na žlučová barviva - bilirubin a biliverdin
K tvorbě je třeba bílkoviny, Fe2+ a vit. B12 Podílí se na hemokoagulaci
Vznikají v kostní dřeni odškrcováním cytoplazmy obrovských buněk – megakaryocytů
Žijí několik dní
v 1mm3 je 200-300 trombocytů Při poranění cévy se trombocyty na vzduchu rozpadají a uvolňují enzym trombokinázu, která přeměňuje za přítomnosti Ca2+ iontů protrombin obsažený v krevní plazmě na trombin.
Jeho působením se mění v plazmě rozpustná bílkovina fibrinogen na nerozpustný fibrin. Ten vytváří sít vláken, ve které se zachytí krvinky a tím se céva uzavře. Zbývající nažloutlá tekutina je krevní sérum (krevní plazma bez fibronigenu). Po uzavření na cévy začnou působit protisrážlivé faktory nedostatek těchto inhibitorů může být příčinou trombóz (trombus je sražená krev v cévě). Jestliže je trombus zanesen na jiné místo a ucpe cévu zásobující určitý orgán, dochází k embolii. jaderné, proměnlivý tvar
V 1mm3 4,5-10k - kolísá v průběhu dne i stavu organismu
Schopnost fagocytózy, amébovitého pohybu a diapedézy
Životnost několik hodin, nebo 100-300 dnů Granulocyty Agranulocyty V cytoplazmě barvitelná zrníčka (granula)
Laločnatá/podkovovitá jádra
Vznik v kostní dřeni Neutrofilní granulocyty 54-62%
Barvitelné neutrálními barvivy
Fagocytující
První vlna obrany proti vniknuvším bakteriím a houbám Eosinofilní granulocyty 1-3%
Barvitelné kyselým eosinem
Taky fagocytují
Účastní se alergických reakcí a boje proti parazitům Bazofilní granulocyty Zásaditá barviva
Granula obsahují histamin a serotonin
Účast na alergických reakcích a proti parazitům
<1% Monocyty Lymfocyty bez barvitelných zrn největší
ledvinovité jádro
po výstupu z krve do tkání se mění na makrofágy a fagocytují T-lymfocyty dozrávají v brzlíku (thymus)
specifická imunita - rozpoznají a ničí cizorodé buňky B- lymfocyty NK buňky Natural Killer cell
Ničí nádorové, či virem napadené buňky Podobné T- lymfoctům
označkují cizorodou buňku a umožní ji ostatním složkám (monocyty, granulocyty) imunitního systému snáze najít a zničit Imunita Schopnost organismu bránit se proti cizorodým látkám a patogenům Co se podílí na imunitě? Lidská kůže - mechanická ochrana
- díky mírně kyselému pH(močovina, org. kyseliny, soli) bakteriocidní Sliny - bakteriocidní enzym lyzozym HCl v žaludku Interferony - bílkoviny produkované buňkami org. infikovaných virem. Tyto látky jsou uvolňovány do extracelulárního prostředí, kde se vážou na receptory v membránách zdravých buněk = rezistence Teplota - pyrogeny vyprodukované leukocyty působí na termoregulační centrum, zvýšená teplota nepříznivě působí na metabolismus patogenních organismů Zánět - ochranné a opravné reakce na mech./chem. dráždění či infekci. Do postiženého místa pronikají fagocytující buňky likvidující bakterie.
Zčervenání, zdruření a bolestivost postiženého místa, zvýšení teploty Druhy imunity Specifická/získaná/adaptivní imunita Nespecifická/vrozená imunita Až pokud nespecifická imunita nestačí
Hlavní roli hrajou lymfocyty = funkční jednotka IS
Antigen - látka, proti niž se vytváří protilátka. Velká molekula bílkoviny či polysacharidu. Při vniknutí antigenu do organismu vyvolá v lymfocytech tvorbu specifických protilátek, které vedou k zničení antigenu.
Protilátky - patří do skupiny globulinů. Pro jejich účast v imunitních procesech se nazývají také imunoglobuliny
Princip specifické imunity:
Vniknutím patogenů (nesoucí antigeny) dojde k aktivaci T a B- lymfocytů
aktivované B-lymfocyty rozpoznají antigeny na cytoplazmě patogenů a začnou se množit na 2 typy buněk 1. vnější obranná linie 2. vnitřní obranná linie 3. Obranná linie Chemické signály lákají Fagocytující leukocyty- (granulocyty, monocyty) k místu napadení Spuštěna současně s 2. linií Specifickým způsobem odpovídá na určité mikroorganismy, toxiny, cizí molekuly Lymfocyty Nespecifická imunita Nespecifická imunita Specifická imunita Stále ostražitý hlídáč v případě náhlého napadení
Buněčná i látková (humorální) imunita
Princip - antigeny na povrchu bakterií (např.) jsou rozpoznány fagocyty (makrofág a neutrofil) a jsou pohlceny a zneškodněny
Předchází specifické imunitě a mnohdy stačí k potlačení infekce plazmatické buňky na antigen odpovídají tvorbou protilátek vylučovaných volně do extracelulárního prostoru, kde likvidují patogeny pamětové buňky přetrvávají v organismu i po zničení infekce
jsou schopny znovu reagovat s antigeny rychleji a ve větším množství dojde-li k infikaci v budoucnosti Aktivované T-lymfocyty se diferencují na několik typů, z nichž některé přímo zneškodňují cizorodé buňky Látková - humorální imunita Očkování - imunizace Princip: schopnost specificky odpovídat na přítomnost antigenů a patogenů tvorbou protilátek Aktivní imunizace Pasivní imunizace do těla se vpravují usmrcené, nebo oslabené patogenní mikroorganismy, proti kterým chceme získat imunitu do těla se vpravují protilátky získané aktivní imunizací na zvířatech Uvnitř buněk = cytosol
55% celkové tělesné vody
Hodně K+, méně Mg2+ a PO4-3 Je čirá, mírně zkalená tekutina, obsahující stejně solí jako plazma, ale méně bílkovin. Jsou v ní lymfocyty.
Odvádí z tkání metabolity Význam lymfatického systému Odvod tkáňového moku z tkání ve formě lymfy
Obranný mech. - mízní uzliny
Odvod tukových kapének z TS do horní duté žíly
Podílí se na homeostáze Cévní soustava u člověka Krevní skupiny AB0 založeny na existenci antigenu a protilátky
Antigeny - aglutinogeny - bílkoviny na povrchu cytoplazmatické membrány. A a B
Protilátky - Aglutiny - látky v krevní plazmě. anti A a anti B při setkání aglutinu anti A a aglutinogenu A dojde ke hemaglutinaci - vytvoření sraženiny Dědičnost Alely pro aglutinogen A a aglutinogen B jsou vzájemně kodominantní
Gen pro jakýkoliv aglutinogen je úplně dominantní vůči genu pro nevytvoření žádného aglutinogenu (0) Fenotyp - krevní skupina A - Genotyp AA nebo A0
Fenotyp - krevní skupina B - Genotyp BB nebo B0
Fenotyp - krevní skupina AB - Genotyp AB
Fenotyp - krevní skupina 0 - Genotyp 00 Tepny/artérie Žíly - vény Vlásečnice Stavba: ddaf Největší, nejtlustší, elastické
Vedou krev ze srdce
Velmi pevné a pružné stěny
Uvnitř jsou tepny vystlány vrstvičkou endotelových buněk. Okolo nich je kruhovitě uspořádáno hladké svalstvo. Ve svalovině je přítomno vazivo s elastickými vlákny
Na povrchu mají tepny řidší vazivový obal, v němž se nachází jemná sí vegetativních nervů.
Postupným větvením se stěny tepen zeslabují, až se konečně větví do vlásečnic Mají stěny tvořené stejnými vrstvami jako tepny, avšak tenkými
Vedou krev do srdce
Na stěnách dolních končetin jsou chlopně (díky menšímu tlaku kvůli vzdálenosti), které umožňují jednosměrný průtok krve směrem k srdci. Pohybu krve v žilách napomáhají kontrakce kosterních svalů, podtlak v hrudní dutině při vdechu a v žilách nad úrovní srdce také gravitace Mají průměr 5 až 20 mikrometrů a jsou dlouhé asi 0,5 milimetrů
Jejich stěny tvoří vrstva endotelových buněk
Prostupují neobyčejně hustě většinu tkání, chybějí jen v pokožce a pokožkových útvarech – nehtech, vlasech, chlupech, oční rohovce a také v chrupavkách
Jejich stěnou prostupují kyslík a živné látky z krve do tkání (neprostupují bílkoviny, červené krvinky, krevní destičky) Srdce je dutý svalový nepárový orgán zajišující nepřetržitou cirkulaci krve v cévním řečišti
Je umístěno v dutině hrudní mezi pravou a levou plící za hrudní kostí a je uloženo ve vazivovém pouzdře – osrdečníku (perikard)
Je tvořeno svalovými buňkami, které obsahují myofibrily
Je to příčně pruhovaný sval Endokard (nitroblána srdeční) – vnitřní vazivová výstelka srdce
Myokard – srdeční svalovina
Epikard – vnější vazivový list na povrchu, který přechází i na začátek cév
Mezi osrdečníkem a epikardem je štěrbina, vyplněná tekutinou usnadňující pohyby srdce
Podélnou přepážkou je srdce rozděleno na pravou a levou polovinu
Každá polovina je dále brázdou věncovou rozdělena na tenkostěnnou horní předsíň (atrium) a silnostěnnou spodní komoru (ventriculus)
Svalovina komor je silnější než svalovina síní, svalovina levé komory je nejsilnější
Síně slouží jako rezervoár pro krev přicházející do srdce
Mezi pravou předsíní a pravou komorou je chlopeň trojcípá
Mezi levou předsíní a levou komorou je chlopeň dvojcípá
=> obě chlopně jsou blanité a brání zpětnému toku krve z komor do síní Dráždivost
Vodivost
Stažlivost
Automacie (samočinnost)
Rytmicita Vlastnosti srdečního svalu Činnost srdce Smrštění = systola
Ochabnutí = diastola
Smrštění srdeční svaloviny postupuje jako vlna z obou předsíní do komor, následuje diastola celého srdce
Centrum řízení je přímo v srdci Choroby a nemoci Srdeční vady Vrozené Získané vznikají v důsledku působení např. toxických látek nebo infekčních onemocnění v době těhotenství
Časté jsou defekty síňových a komorových přepážek (není oddělena okysličená a vznikají vlivem komplikací při infekčních onemocněních, zánětlivé změny postihují hlavně svalovinu a obaly srdce Chudokrevnost - Anémie Pokles počtu červených krvinek způsobený jejich nedostatečnou tvorbou nebo zvýšenými ztrátami Leukémie Nádorové bujení bílých krvinek, v kostní dřeni se hromadí velké množství nefunkčních bílých krvinek, což vede k potlačení normální tvorby červených i bílých krvinek Arteroskleróza Ukládání cholesterolu, lipidů a dalších látek ve stěnách cév, způsobuje jejich zúžení (zvyšuje se krevní tlak) až ucpání,
postižení věnčitých tepen aterosklerózou = ischemická chorobě srdeční Infarkt myokardu Odumření určitého úseku srdeční svaloviny způsobené úplným ucpáním (nebo naopak prasknutím) věnčité tepny, která ho vyživuje Mozková mrtvice Náhlé selhání funkce mozku způsobené uzávěrem mozkové tepny Žilní městky/varixy křečáky
Porucha pružnosti žilních stěn, dochází k jejich zužování a městnání krve, snadno vznikají záněty a otoky Oběhové soustavy Závažné, dnešní doby AIDS Smrtelné infekční onemocnění způsobené virem HIV, která napadá a ničí T-lymfocyty, napadený oragnismus ztrácí schopnost imunitní obrany i proti běžným onemocněním, je přenosný krví a spermatem
Prevence chráněný pohlavní styk
Léčba není možná, lze pouze zpomalit průběh Příčiny Genetické předpoklady
Nesprávná výživa a životospráva
Kouření
Hypovitaminóza
Nedostatek pohybové aktivity Virová hepatitida ABCD(EFG)
záněty jater
žloutenka je až možný projev
Prevence - sterilní jehly, chráněný pohlavní styk HPV Způsobuje rakovinu děložního čípku
Dá se proti němu očkovat Tuberkulóza Nejčastěji napadá plíce (zánět)
Kašel s krví, horečky, ztráta hmotnosti
léčba antibiotiky Obojživelníci Leukocyty
Full transcript