Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dossier Farmacie

No description
by

Anneloes Sonneveldt

on 3 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dossier Farmacie

Dossier Farmacie
Farmacie
Geneesmiddelen
inkooprol zorgverzekeraars
overheveling naar ziekenhuis
nieuwe - dure geneesmiddelen
Farmaceutische zorg
sinds 2012 5 prestaties in basispakket
verandering rol apotheker
Inkooprol zorgverzekeraar
* preferentiebeleid
* couvert-beleid
* IDEA-model
* LPG (laagste prijs garantie)
tegen
geneesmiddelbeleid zorgverzekeraars:

KNMP - apothekers
Verkenners Farmacie
aanbevelingen (feb 2013):
- erken/beloon apothekers als zorgverleners - in geïntegreerde 1ste lijn
- verbeter contracteerproces
- probeer oplossingen voor knelpunten van inkoopbeleid te vinden.
Zorgprestaties farmacie
5 prestaties zijn opgenomen in basispakket:
1) terhandstelling geneesmiddelen
2) instructie geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel
3) medicatiebeoordeling
4 + 5) begeleiding bij opname/ontslag in ziekenhuis
Beschikbaarheid
Claim: door inkoopbeleid van zorgverzekeraars zijn prijzen te laag geworden en is het aantal spelers op de markt te klein. Hierdoor treden tekorten op, met mogelijke risico's
Prijstransparantie
Claim: door de verschillende vormen van inkoop van geneesmiddelen is het voor de verzekerde niet meer duidelijk wat hij voor zijn geneesmiddelen betaalt/gaat betalen
Wisselen doosjes/
Medische noodzaak
Claim: door het preferentiebeleid moeten patiënten vaker wisselen van doosjes. Patiënten klagen hierover bij de huisarts, die zich genoodzaakt voelt om hierdoor onnodig 'medische noodzaak' op het recept te moeten schrijven (om van het gezeur af te zijn).
Beschikbaarheid
BG Pharma (groothandels)
Apothekers
Prijstransparantie
Consumentenbond
(NPCF)
Wisselende doosjes/medische noodzaak
LHV
Declaratie zorgprestaties:
* ong. 10% van verwachte zorg is in 2012 daadwerkelijk geleverd/gedeclareerd.
* onderzoek van CZ naar prestatie 'eerste uitgifte' laat zien dat patienten deze niet als zorg ervaren
* naar 'opbrengst' medicatiebeoordeling is geen onderzoek gedaan. Wel is gezien dat medicatie die bewust gestopt wordt, regelmatig binnen korte tijd weer gestart wordt.
Bestuurlijk overleg
Naar aanleiding van aanbevelingen verkenners.
Kwaliteitsagenda opgesteld met 11 agendapunten.
punt 1:
standaardiseren medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht
(trekker KNMP ism LHV, ZN)
punt 2
Vaststellen uitkomst indicatoren - vervolgtraject van Zizo
(ZN zit in stuurgroep, ZV in projectgroep)
punt 3
Therapietrouw
(trekker is nefarma, maar via 'stuurgroep therapietrouwmonitor' is ZN betrokken)
punt 4, 7 en 8
Oplossen beschikbaarheid (4),
Zorgplicht van zorgverzekeraars t.a.v. beschikbaarheid (8),
Prijstransparantie, patientervaringen in beeld brengen (7).
(informatietraject ism LHV, KNMP/Napco, VWS, NPCF, ZN/ZV's)
punt 10
Bekijken waar de good contracting practices van de NZa aangescherpt kunnen worden
(trekker Aska ism ZN en LHV)
punt 6
Nieuwe zorgprestaties nodig?
Apothekers willen graag medisch-dossierhoudersschap als zorgprestatie (gevolg: inschrijftarieven patienten)

Zorgverzekeraars zien dit als beperking voor patienten om apotheek te kiezen - dus vanuit ZN/ZV's geen draagvlak voor
punt 9
Borgen farmaceutische spoedzorg:
gesprekken hierover lopen sinds begin dit jaar met dienstapothekers. Vanaf 2014 regionale inkoop via representatiemodel, voor 2016 verder integreren in de basis spoedzorg.


punt 5
Verbeteren ICT-systemen van apotheekhoudenden met oog op medicatieoverdracht en declareren afzonderlijke prestaties
punt 11
Toekomstvisie op farmaceutischezorg in een geintegreerde eerste lijn: rol van de apotheker en eisen voor de opleiding.
Samenvatting
* nog veel tegenstrijdige belangen binnen dossier Farmacie
* bestuurlijk overleg gaat dit niet oplossen
* behoefte van duidelijke stelling name van Zorgverzekeraars/ZN (met betrekking tot inkoopbeleid)
* transparant maken wat knelpunten zijn van inkoopbeleid
* gezamenlijke communicatie boodschap (proactief) vaststellen en met leden afstemmen wat/wie uitdraagt.
Dossier Verspilling
Meer dan 17.000 meldingen
- ong . 20% van de meldingen gaan over geneesmiddelen
* niet terugnemen, te veel geleverde middelen
* teveel voorgeschreven/geleverd (bij bv. palliatieve patiënten)
* therapieontrouw
* medicatiecheck
* te grote verpakkingen

Actieplan VWS
voor alle signalen wil VWS actieplannen uitwerken om de gemelde verspilling terug te dringen.
Alle 'partijen' zitten hier om de tafel, dit geeft voedingsbodem voor beleid tegen inkoopbeleid van zorgverzekeraars
Nieuwe zorgprestatie
In juli heeft de NZa de farmaceutische zorgprestaties opnieuw vastgesteld. Daarbij is de 'eerste terhandstelling' apart benoemd als zorgprestatie (dus niet als onderdeel van de terhandstelling). Consequentie is dat deze apart gedeclareerd moet worden.
Full transcript