Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nonverbal kommunikasjon

No description
by

on 20 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon
Ulike former for nonverbal kommunikasjon
Kroppsbevegelser, gester, annsiktsutrykk og kroppsholdnig

Paraspråk

Fysisk utseende

Romforhold og estetikk

Tidsbruk


"Nonverbal kommunikasjon er kommunikasjon uten ord"
Film
Bekreftende og oppmuntrende

Trygghet og tillit

Relasjon og motivasjon

Åpen og vennlig kroppsholdning

God lytter

Berøring

Tempo

Eksempel 1
Lite mottakende og avisende kroppsholdning

Viser liten interesse og manglende tilstedeværelse

Ingen følelse av samhold og forståelse"Kan nonverbal kommunikasjon påvirke hvordan budskapet fra helsepersonell mottas hos pasienter?"
Problemstilling:
Store norske leksikon, 2014
Eksempel 2
Utfall
Utgjør 70% av kommunikasjonen

Tillit, trygghet og motivasjon

Må tilpasses person

Kan læres


Gruppeprosessen
Referanseliste
Burgoon, J., Guerrero, L., Floyd, K. 1988. "Nonverbal communication". London and New York, Routledge - Taylor & Francis group

Eide, T. & Eide, H. 2014. "Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid". Oslo, Gyldendal Akademsik.

Grenness, C. E. 2007. Hva er effektiv kommunikasjon? [Powerpoint].
Tilgjengelig fra: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AdlW81R6wltkJ%3Awww.uio.no%2Fstudier%2Femner%2Fsv%2Fpsykologi%2FPSY2400%2Fv07%2Fundervisningsmateriale%2Fkommunikasjon.ppt%20&cd=3&hl=no&ct=clnk&gl=no> [Lest: 20.10.2016]

Haugstvedt, K.T. og Stordal, S.M. 1994. "Omsorg som arbeid. Kommunikasjon". Oslo, NKS-Forlaget

Svartdal, F. 2014. "Nonverbal kommunikasjon" ved Store norske leksikon. Tilgjengelig fra https://snl.no/Nonverbal_kommunikasjon (lest 18/10/16)

Nonverbal kommunikasjon
Bevisst og ubevisst

Utgjør 70% av kommunikasjonen

Svært avgjørende


Førsteinntrykk
Primacy effect

Påvirker hvordan mottaker tolker situasjonen videre

Første sekundene i møtet med pasienter
Full transcript