Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгаль орчны хяналтын онцлогууд

No description
by

Batbayar Batmunkh

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгаль орчны хяналтын онцлогууд

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН ОНЦЛОГУУД Газрын харилцааны
хяналт Ойн хяналт Химийн бодисын
хяналт Усны хяналт Аливаа баялгийн эх булаг болсон газрын асуудал нь хүний нийгмийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд сүүлийн үед ихээхэн анхаарал татах болсон. Газрын харилцааны асуудал нь улсын тусгаар тогтнолын баталгаа, улс оршин тогтнохын үндэс, хүн байгальтайгаа харьцах харьцаа, хүний аюулгүй байдлыг хангах эрхийг ч нөхцөлдүүлдэг. Иймд газрын асуудал нь экологи, нийгэм эдийн засаг, оюун санааны олон асуудлыг хөнддөг зангилаа асуудал юм. Газрын харилцааны
хяналт Газрыг шинжлэх ухааны салбар бүр өөр өөрөөр ойлгох боловч аливаа шинжлэх ухаанд газрыг дараахь 3 янзаар ойлгодог. ГТ хууль: Газрын гадаргуу, түүний хөрс, ой, ус, ургамал бүхий орон зайн давхаргыг; Бүхий л нутаг
дэвсгэр Газар бол газрын хэвлий, дээд давхарга, ландшафт зэргийг багтаасан газрын бүрхэвч Ертөнцийн гадаргуу буюу хөрс гэсэн утгыг хадгалдаг. Химийн хортой ба аюултай бодисын тухай хууль 2006 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн УИХ-ын чуулганаар шинэчлэгдэн батлагдсан.
Хамрах хүрээ
Доор дурьдснаас бусад бүх төрлийн химийн бодис:
мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх зэрэг эмийн
бодис
цацраг идэвхт бодис
хүнсний зориулалттай химийн бодис Химийн бодисын хяналт Жагсаалт Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон буюу хязгаарлсан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт БОС-ын 1997 оны 75 дугаар тушаал
хориглосон 18
хязгаарласан 12
Засгийн газрын 2007 оны 95 дугаар тогтоол
хориглосон 84
хязгаарласан 28
Газарзүйч хүний хувьд газар бол геологийн процессийн явцад бүрэлдэн бий болсон ландшафтын нэг хэсэг юм.
Эрхзүйн талаас нь (хуульч хүний хувьд) газар гэдэг нь эзэмших, ашиглах талаар нь янз бүрийн эрх хэмжээ горим тогтоож болох орон зай гэж тодорхойлж болдог.
Газрын талаархи дараахь тодорхойлолтыг НҮБ-аас гишүүн орнууддаа зөвлөмж болгосон байдаг. Газар гэдэг нь дэлхийн гадаргуугын тодорхой хэсэг, түүнээс дэлхийн төв рүү болон тэнгэрийн уудам руу чиглэсэн хөрс шороо, ургамал амьтан, агаар ус, ашигт малтмал, газрын гүний карбоны хий бүхий дэлхийн гарал үүсэл хөгжил, хүний үйл ажиллагааны ул мөрийг хадгалсан орон зай юм Газар гэдэг нь... Иргэн хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдал болон газрын харилцаанд тавьж байгаа хяналт Газрын харилцаа: 1. Газар зохион байгуулалт
2.Газар өмчлөл
3.Газрын кадастр Газар зохион байгуулалт :
Газар зохион байгуулалт нь газрын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, газрын кадастр эрхлэх, газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, газрын эдийн засгийн чадавхи, нөөцийг нэмэгдүүлэх газар зүйн болон газрын харилцааны таатай орчин бүрдүүлэх зорилго бүхий цогцолбор арга хэмжээ мөн. Газар өмчлөл:
Тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг; Газрын кадастр:
Кадастрын мэдээлэл гэдэг нь ихэвчлэн тухайн газар нутгийн том масштабын (харьцангуй дэлгэрэнгүй агуулгатай) газрын мэдээлэл байдаг. Том масштабын зураглалд богино зай хэмжих шаардлагатай болдог. Ийм зориулалтаар сүүлийн үед зах зээлд өргөн нэвтэрсэн тоон теодолит, автомат нивелир, электорн тахеометр, богино болон урт зайн элетрон зай хэмжигч зэрэг багажууд нь том масштабын зураглалын шаардлагыг сайн хангадаг учир байнга хэрэглэдэг
Иргэн хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдал болон газрын харилцаанд тавьж байгаа хяналт: Холбогдох хууль тогтоомжид заасан зүйл заалтууд зөрчигдөж байгаа эсэх
Газрыг зориулалт бусаар ашиглаж буй эсэх
Газрын төлбөрийг хугацаанд нь төлсөн эсэх
Газрыг захирамжид заасан хэмжээгээр ашиглаж буй эсэх
Газрыг бусдад ашиглуулсан эсэх
Эзэмшил газраа барьцаалсан эсэх
Эзэмшил газраа түрээсэлсэн эсэх
Зураглалын үндэслэлийн цэгүүд устсан буюу байрлалаасаа өөрчлөгдсөн эсэх
Нэгж талбарын эргэлтийн цэгүүдийн байрлал өөрчлөгдсөн эсэх
Газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлсэн эсэх Газрын харилцаанд хяналт тавьдаг мэргэжилтнүүдийг МУИС, ШУТИС, ХААИС, Эко Ази дээд сургуулиуд бэлтгэж байна. Газрын нөөц баялгийг хуваарилан зохицуулах гэдэгт дараахь ажлууд багтаж байна. Үүнд: Газрын нөөцийг төрөөс мэдэж, засаг захиргааны нэгжүүдэд хуваарилж, хил заагийг тогтоох Төрийн өмчийн газраас аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд гэрээний үндсэн дээр эзмшүүлэх юмуу ашиглуулахаар газрыг тодорхой хугацаатай олгох
Нэгэнт ашиглалтанд байгаа газрыг ашиглагч этгээдэд зааж өгөх, хуваарилах, газар олгосон шийдвэрээ өөрчлөх, эргүүлж авах, дахин хуваарилах
Газар эзэмшигч ашиглагч субьектүүдийн хооронд газартай холбогдож гарсан маргааныг судлан шийдвэрлэх
Төр өөрийн хэрэгцээнд төрийн өмчийн газрын зарим хэсгийг ашиглах зайлшгүй шаардлага гарвал бусдын өмч эзэмшилд байгаа газрыг бүхэлд нь юмуу зарим хэсгийг бүрмөсөн эсвэл түр хугацаагаар эргүүлж авах. Энэ эргүүлж авах ажиллагаа хариу төлбөртэй юмуу төлбөргүй хийгддэг.
1. Монгол Улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байна.
2. Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн.
3. Бэлчээр, нийтийн эдэлбэрийн ба улсын тусгай хэрэгцээнийхээс бусад газрыг зөвхөн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлж болно. Энэ нь газрын хэвлийг өмчлөхөд хамаарахгүй. Иргэд хувийн өмчийнхөө газрыг худалдах, арилжих, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний өмчлөлд шилжүүлэх, түүнчлэн төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад эзэмшүүлэх, ашиглуулахыг хориглоно.
4. Төр газрын эзэнд газартай нь холбогдсон үүрэг хүлээлгэх, улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор газрыг солих буюу эргүүлэн авах, уг газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашиглавал хураан авч болно.
5. Төрөөс гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүнд газрыг төлбөр, хугацаатайгаар болон хуульд заасан бусад болзол, журмаар ашиглуулж болно.
Үндсэн хууль Ангилал Аюултай Шатамхай
Тэсрэмтгий
Исэлдүүлэгч
г.м 16 ангилал. Дэд
ангилалууд. Хортой Онцгой хортой
Арьс, салст түлдэг
Хорт хавдар үүсгэдэг
г.м 10 ангилал. Дэд
ангилалууд. Химийн
бодис Хяналтын обьектууд Усны хяналт нь байгаль дээр орших аливаа хэлбэрийн ус, түүний ашиглалт, хамгаалалтын зохист менежментийг хэрэгжүүлэх зорилгоор төрөөс баталсан бодлогийн бичиг баримт, аливаа хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлийг баримтална. Усны хяналт Монгол улсад усыг дараах зориулалтаар ашиглаж, хэрэглэж байгаа бөгөөд үүнд:
Ахуйн хэрэглээ.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэглээ
Аж үйлдвэрийн хэрэглээ
Усны эргэлтэнд зарцуулагдах
Унд ахуй Усны ашиглалт Гидросферийн бохирдолын эх үүсвэрүүд. Бохирдол гэж ямар нэг орчинд гаднаас орох физик хими, биологийн төлөөлөл байгалийн олон жилийн дундаж төвшнөөс их болохыг хэлдэг Хүн ам өсөж үйлдвэрлэл хөгжихийн хирээр гол, мөрөн, нуур, далай тэнгис ихээр бохирдож байна. Байгалийн усыг бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд: Усны бохирдолт,
түүний төрлүүд Химийн бохирдол Органик:
(фенол, нефть, пестицид…) Хор: (мишьяк, хар
тугалганы нэгдэл,
цахиру, кадми, хар
тугалга, цайр, ..) Органик биш:
(давс хүчил
шүлт…) Хоргүй Бактерийн
бохирдол Бактерийн бохирдол усанд өвчин үүсгэгч 700 гаруй төрлийн вирус, эгэл биетэн, мөөг гэх мэт байдаг. Физик бохирдол
(цацраг идэвхит бодис,
дулаан болон бусад) Механик бохирдол янз бүрийн механик хольц элс, хайрга, шавар, .хог хаягдал, мод бэлтгэлийн үлдэгдэл, аж үйлдвэрийн болон ахуйн хаягдал зэрэг Усны чанар,
үнэ өртөг,
цэвэршүүлэлт, хуваарлилт,
ус цэвэршүүлэх буюу хуваарлих систем,
тоног төрөөмж,
усны эрүүл ахуйн болон чанарын асуудàл Хяналтын обьект Усны хяналт тавьдаг дараах мэргэжилтнүүдийг МУИС, ШУТИС, ХААИС, ХУИС, Эко Ази дээд сургуулиуд бэлтгэж байна. Үүнд: Экологи, байгаль хамгаалал
Байгаль хамгаалал (экологи),
хяналт үнэлгээ
Ус судлал
Гидрогеологи
ОЙН ТУХАЙ 156,6 сая га ОЙН ЧИГЛЭЛҮҮД АШИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ Хортон шавжтай тэмцэх
Түймрээс урьдчилан сэргийлэх
ХАМГААЛАЛ ҮНДСЭН ОГТЛОЛТ
Ашиглалтын бүсэд огтлолтын насанд хүрсэн болон хөгшин модыг огтлож замаар залуу зулзгана модны өсөлт, болцыг хангах зорилгоор гүйцэтгэнэ.
АРЧИЛГААНЫ ОГТЛОЛТ
Ойн сайн чанартай модны өсөлт, хөгжилтийг бүрдүүлэх, үнэт чанарын мод зонхилсон ойг бий болгох, чанарыг нэмэгдүүлэх, ойн түймрын аюулыг багасгах зорилгоор гүйцэтгэнэ.
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ОГТЛОЛТ
Түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн, байгалийн нөлөөгөөр хугарч гэмтсэн, булгарсан, унасан, хөгширч өмхөрсөн ойг цэвэрлэж байгалийн аясаар нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэхэд оршино
АШИГЛАЛТ 2010 оны байдлаар ойн түймэрт нэрвэгдэж дахин сэргэн ургах чадваргүй болсон ойн талбай 1051,5 мян га ОЙН ТҮЙМЭР Forest fire (wild fire) ҮҮРГИЙН ШҮРШИГЧ БАГАЖ АШИГЛАН ТЭМЦЛИЙН АЖИЛ ХИЙЖ БАЙГАА НЬ
•1956, 1974 онд Оросын холбооны улсын судлаачидтай хамтран агаараас тандан судлах аргаар Монгол орны ойн санд анх удаа бүрэн хэмжээний тойм судалгаа хийсэн билээ.
• 1990 оноос эхлэн ойн газрын нарийвчилсан судалгааг аймаг, сум, бүс нутгийн хэмжээгээр хийж ойн менежментийн төсөл төлөвлөгөөг тухайн газар нутгийн хэмжээгээр боловсруулан гаргаж байна. Энэ хугацаанд бүх аймаг, сумдад ойн нөөцийг шинэчлэн тогтоох, ойн менежментийн төсөл төлөвлөгөө боловсруулах ажил хийгдээд байна.
ОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:
Full transcript