Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Habilitats socials

No description
by

herve ramirez

on 17 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Habilitats socials

DÈFICITS SOCIALS EN PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA: Components cognitius Components fisiològics Instruments d'avaluació de les habilitats socials Components de les habilitats socials Hi han 3 tipus de components:

conductuals ( verbals/ no verbals)

cognitius

fisiològics HABILITATS SOCIALS :són el conjunt de capacitats que te una persona per poder funcionar amb més eficàcia en les relacions interpersonals. és quan no disposa d’estratègies que li permetin relacionar-se del tot, amb altres persones i, en general, amb la comunitat. Valoració de la
competència social Podem agrupar els components cognitius en dos grans blocs:

La percepció de l’ambient de comunicació.

Les variables cognitives dels subjectes. són les reaccions físiques que apareixen en algunes situacions i que afecten la comunicacio i la relació.
Algunes de les respostes davant les situacions són per la falta d'habilitats socials.
Hi ha procediments per treure o disminuir la por o l'ansietat que seria fent tècniques de relaxació i tècniques de reestrucció cognitiva per disminuir l'ansietat. Tipus d'instruments d'avaluació:

Generals.

Específics o escàssos: autoadministrats/ administrats i analitzats per altres persones. Tipus d'habilitats: n'hi han de bàsiques i de més complexes. Sense les bàsiques no es poden adquirir les complexes

• Faciliten la integració plena en la societat.

• S'adquireixen a travès d'un aprenentatge.

• Tothom podem progressar aplicant tècniques d´entrenament social.

• Ens ajuden a disminuir l´ansietat i l´estrès .

• Milloren l' autoestima i incrementar la qualitat de vida. •Grup l. Primeres habilitats socials: escoltar, iniciar, manetir una conversa, presentar-se, etc.

•Grup ll. Habilitats socials avançades: demanar ajuda, participar, disculpar-se, etc.

•Grup lll. Habilitats socials relacionades amb els sentiments: expressar sentiments, etc.

•Grup lV. Habilitats socials alternatives a l´agressió: ajudar els altres, negociar, etc

•Grup v. Habilitats socials per fer front a l´estrès: fer una queixa, defensar un amic, etc

•Grup Vl. Habilitats socials de planificació: Prendre iniciatives, establir objectius, etc Dèficits socials en persones grans

És important mantenir bones relacions socials.
És cert, que moltes d’aquestes persones mostren una falta d’habilitats socials bàsiques per relacionar-se amb l’entorn, en aspectes com:

Defensar els seus drets.
Expressar els seus sentiments i desitjos.
Dir no a peticions que no volen
Sol·licitar serveis i ajuda.

les capacitats sensorials, fisiològiques i cognitives, s’accentuen amb l’envelliment ( pèrdua d'audició, de mobilitat, memòria) són exemples que poden limitar la capacitat per:

El manteniment de les relacions.
Noves amistats i companyies i que es participi en nous espais d’ oci. Dèficits socials en persones amb discapacitat

Característiques o dèficits :

Costa escollir correctament entre situacions diverses.
Desconeixement de l’ús de normes socials bàsiques,
Estils comunicatius inadequats.
Costa iniciar, mantenir o acabar una conversa.
Incapacitat per establir relacions noves.
Costa dir no o dir o que no li agrada alguna cosa, en diferents ocasions.

A vegades aquestes persones, poden sentir-se rebutjades i poden arribar a fer coses ridicules o rares per ser acceptades.

Components que poden mostrar :

Estereotips socials.
Comportament agressiu.
Baixa autoestima o indefensió.
Es pot presentar fòbia social, depressió i aïllament social. Dèficits social en persones malaltes

Els dèficits estan associats als canvis que la mateixa malaltia ocasiona
Del tipus de malaltia
De la capacitat d'afrontament de la persona

En què la repercussió de la malaltia sigui alta i la capacitat d'afrontament baixa (afectació)

•Sentiments de desvaloració
•Baixa autoestima
•Desconfiança MÉS AÏLLAMENT
•Ansietat= depressió IMPEDIMENT PER
•Comportament agressiu RELACIONAR-SE
•Conducta desadaptada per:
•Comportaments regressius o emocionalment inestables Dèficits socials amb persones amb malatia mental

Limitacions habituals :

Falta de competencia personal, per comportar-se d'una manera socialment aprovada.
Xarxa social restringida, reduida a l'entorn familiar.
Apatia o falta d'interes per la participació en la societat.
Estigmatització,que provoca que les altres persones no facilitin tindre una relació amb elles.
Raons asociades a la malaltia: no ser concient del transtorn, no buscar ajuda, desconèixer els serveis d'atenció.
Generen problemes per a l'execució normalitzada. Components conductuals COMPONENTS VERBALS: L'Utilitzem per pensar, descriure sentiments i comunicar idees Àrees en que es poden trobar dificultats:

Àrea d'aprenentatge
Àrea psicològica i cognitiva
Àrea fisica i sensorial
Àrea emocional COMPONENTS NO VERBALS: és el que transmet el cos ( moviments i sons) Funcions de la comunicació no verbal:

Refermar el que s’està dient verbalment, l’acompanyarem amb el gest.
Substituir el gest és autònom i suficient per expressar una idea (movent el cap)
Accentuar o emfatitzar una expressió que s’està verbalitzant (gest amb la cara a l’hora que diem una paraula)
Contradir : diem una cosa verbalment, diem el contrari per mitjà del llenguatge no verbal (sarcasme)
Regular la interacció entre interlocutors, aquesta comunicació es essencial a l’hora de relacionar-nos amb els nostres usuaris Els podem agrupar els diferents elements de la comunicació no verbal en:
paralingüístics
cinèsics,
proxèmics
relacionats amb l’aparença física. Els elements paralingüistics més comuns són:

Volum de la veu.

Entonació.

Fluïdesa del missatge

Velocitat del discurs adequada.

Claredat.

Temps de parla

Temps de latència ( per respondre o emetre un missatge) La cinèsia, és l'estudi dels moviments del cos, alguns d'ells són:

Mirada.

Expressió facial.

Somriure.

Gestos.

Postura. Proxèmia: és la percepció que tenen les persones referent al seu espai físic ( contacte físic), intimitat i com i amb qui la utilitza.

Hi han diferents formes de contacte amb la gent:

Contacte professional

Contacte cortès

Contacte amigable

Contacte íntim L'aparença personal: és l'aspecte exterior de la persona.

Components fonamentals:

L'atractiu físic

El vestit

La netedat i la polidesa La percepció de l’ambient de comunicació

Percepció de formalitat

Percepció d’ambient privat

Percepció de familiaritat

Percepció de restricció

Percepció d’ambient càlid

Percepció de la distància les variables cognitives de la persona, determina l'eficàcia o la ineficàcia de les habilitats socials d'aquestes.

Variables cognitives:

•Competències cognitives: utilitzar les capacitats per adquirir habilitats.

•Estratègies de codificació i constructes personals: manera que té cada persona de percebre les coses i interpretar-les.

•Expectatives personals: segons el que la persona espera es comportarà d'una manera o d'una altra.

•Valors subjectius dels estímuls: manera en què la persona es comporta davant els diferents estímuls.

•Plans d'autoregulació: manera de valorar l'autorecompensa o autocàstig.

•Locus de control: donar tota la culpa a un mateix (locus intern) o tota la culpa als altres
Full transcript