Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Planon - Theorie&Conditie Gestuurd Onderhoud

Principe en Proces
by

Planon Building Management

on 23 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Planon - Theorie&Conditie Gestuurd Onderhoud

Elementen: bouwkundig en installaties
NEN2767: registreren gebreken -> condities
Onderhoudsactiviteiten gekoppeld aan elementen
Conditie gebaseerd: 1e uitvoering afhankelijk van de conditie
Tijdgebaseerd: periodieke uitvoering
Correctief herstel: eenmalige uitvoering
Methodiek: Conditie Gestuurd Onderhoud
wat is de visie op onderhoud
toepassing NEN2767
Welke elementen?
wat en hoe inspecteren?
onderhoudsactiviteiten?
serviceplan per element
projectorganisatie
Voorbereiding:
Model voor Inspectie
Inventarisatie
Elementen & hoeveelheden
Inspectie -> NEN2767
gebreken element -> conditie element
herstelactiviteiten?
kosten
uitvoeringsjaar
welke gebreken worden opgeheven?
Importeren in Planon ProCenter
clusteren gelijksoortige elementen
getotaliseerde hoeveelheden
'gewogen' condities per element
samenstellen Meerjaren Onderhoudsplan
Onderhoudsactiviteiten op basis van Serviceplannen
vertaling naar een logisch plan
Resultaat:
inzicht in €
onderhoudsbehoefte
van meerjarenplan naar uitvoering
budgettering
projecten -> projectmanagement
voorbereiding
(her)inspectie
inventarisatie & inspectie
verwerken data tot OHP
realisatie Werkorders
Proces: Conditie Gestuurd Onderhoud
MJOP met Conditie Gestuurd Onderhoud
Model voor Inspectie
uitwerken Inventarisatie en Inspectie Scenario naar een Model voor Inspectie:
Planon Condition Assessor - Data Management Tool
uitvoeren Inventarisatie en Inspectie en rapportage gegevens Inspectie (NEN2767)
Planon Condition Assessor - Inspectie
Meerjaren onderhoudsplanning en opstellen van de financiele rapportages:
Planon ProCenter - Enterprise Edition
Oplossing: software
software
Inventarisatie en Inspectie met het Model voor Inspectie
Basis Bibliotheek -> Model voor Inspectie
uitwerken
Inventarisatie en Inspectie Scenario naar Model voor Inspectie
Import inspectie
opstellen Onderhoudsplanning
met serviceplannen uit Basis Bibliotheek
Rapportage
Onderhoudsplanning
Planon Condition Assessor - Inspectie Rapport
Grafisch Planbord
Serviceplannen en geïnspecteerde elementen
Basis Bibliotheek
Uitvoering
Opzetten OHP:
Realisatie van het plan:
Behoud functionaliteit
Continuïteit van processen in gebouw
Behoud waarde
Veiligheid, gezondheid en welzijn gebruikers
Beperken TCO gebouw over levenscyclus
Verduurzaming gebouw en maatschappij
Imago eigenaar en gehuisveste organisatie
Waarom zou je je vastgoed onderhouden?
Beheer en onderhoud
Niveaus van Onderhoud
Objectieve kwalificatie vastgoed en installaties
Beperken van storingen
Goede onderbouwing budgetten
Borging van kwaliteit, functionaliteit en veiligheid
Optimum in planmatige en incidentele kosten
Waarom een MJOP?
Taskmasters; praktisch onderhoud en operationele services
Controllers; begrijpen van onderhoudskosten en minimaliseren daarvan
Dealmakers; waarde creëren door begrijpen van huisvestingsbehoefte en standaardiseren aanbod
Intrapreneurs; koppelen van huisvestingsvraag van de BU en aanbod in de markt
Business strategists; anticiperen op trends en koppelen van missie en aanbod in de markt
De MJOP versus niveau afdeling
Beleid op functionaliteit
Regie op functionaliteit
Contract 5-25 jaar
Beleid op CNO
Regie op onderhoud
Contract 3-5 jaar
Inzicht in CVO
Sturen op CNO
Begroting 5-10 jaar
Inzicht in condities
Inzicht in onderhoud
Begroting 5-10 jaar
Inzicht in cartotheek
Inzicht in storingsonderhoud
Inventarisatie elementen op hoofdlijnen
Inspecteren elementen op gebreken en verwachte levensduur
Plannen vervangingen en groot onderhoud
Rapporteren op activiteiten en begroting
Traditionele opzet van een MJOP
Meer geavanceerde opzet:
Inventarisatie elementen meer in detail
Inspecteren elementen CVO op basis van methode
Bepalen gewenste CNO
Plannen vervangingen, groot onderhoud, kortcyclisch onderhoud
Rapporteren op activiteiten en begroting
MJOP is onderdeel van onderhoudscyclus
Tegenwoordige opzetMJOP
Methode als basis. NL: NEN 2767
Inventarisatie op gebreken (intensiteit en omvang)
Toekenning van aspect (veiligheid en gezondheid, cultuurhistorische waarde, technische vervolgschade)
Toekenning van urgentie (1-9; hoog-laag)
Rekening houdend met specifieke aspect/urgentie matrix
Opzetten van een MJOP
Methode als basis. NL: NEN 2767
Rekening houdend met verouderingskromme
Berekent een conditie
Conditie 1 Uitstekende onderhoudstoestand (nieuwbouwkwaliteit)
Conditie 2 Goede onderhoudstoestand (net niet meer nieuw)
Conditie 3 Redelijke onderhoudstoestand (eerste fase verouderingsproces)
Conditie 4 Matige onderhoudstoestand (vergaand verouderingsproces)
Conditie 5 Slechte onderhoudstoestand (veroudering onomkeerbaar)
Conditie 6 Zeer slechte onderhoudstoestand (functievervulling is vervallen)
Opzetten van een MJOP
De onderhoudsplanning is niet statisch
Gebouwen en installaties verouderen
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw beïnvloedt de elementen
Het primaire proces ontwikkelt zich
De verwachting van gebouwgebruikers verandert
De MJOP is een
vliegwiel
in de vastgoedcyclus
Beheerorganisatie
Doel van de beheerorganisatie:
Bewaken inrichting en gebruik systeem
Bewaken kwaliteit van gegevens in systeem
Bewaken blijvende toegevoegde waarde MJOP
Beheerorganisatie
Vanuit de beheerorganisatie kunnen toekomstige aanvullingen worden ingezet:
Wettelijk verplichte keuringen (Legionellabeheer, liftkeuringen)
Inspectie op gezond binnenklimaat
Duurzaam MJOP
Energielabels
Toetsing van vergunningen (noodverlichting)
BOEI initiatief RGD
Wat is een Onderhoudsplanning?
Theorie......
Het proces
Historie
Reactief
2006
Conditiemeting NEN2767
Model voor Inspectie
2013
In beginsel lage kosten
Weinig voorbereiding
1990
Tijd gebaseerd
Controleerbare kosten
Voorkomen van calamiteiten
Planmatig
Knelpunten
Uitgaven te snel en te vaak (verspilling)
Planning volgens technische noodzaak
Geen eenduidige methodiek en dus:
Geen onderbouwing
Erg inspecteur afhankelijk
Uniforme meetmethode
Conditie bepalen door het registreren van gebreken met intensiteit&omvang
Verschil tussen gemeten en benodigde conditie bepaalt het onderhoud
Elimineren van variabiliteit inspecteur
Objectieve onderbouwing voor keuzes
Risico's inzichtelijk
Uitdagingen
Hoe kan ik eenvoudig kiezen tussen alternatieven?
Hoe raken de aspecten brandveiligheid, energie en wet- en regelgeving mijn onderhoud?
Hoe kan ik het moment van onderhoud nog nauwkeuriger bepalen?
Methodiek uit de NEN2767 optimaal ondersteund
Uitgangspunten en scope vooraf vastgelegd
Uw 'standaard' in een model
Echt vergelijkbare resultaten
Calamiteiten en onvrede
Hoge kosten door vervolgschade
Onvoorspelbare kosten
Knelpunten
Toch verschil in uitgangspunten en resultaten
Hoe gaan we om met verschil in detailniveau?
Welke elementen nemen we op?
Wat willen we weten, waar moeten we op sturen?
Knelpunten
Full transcript