Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Autisme

No description
by

Veerle Vandaele

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Autisme

Gespecialiseerde leerkracht uit het buitengewoon onderwijs

Begeleiding bij verwerken van leerstof

Begeleiding op praktisch vlak

Aangepaste evaluatievormen Autisme Klassiek Autisme Syndroom
van
Rett syndroom van Asperger PDD-NOS ontbreken of afwijken van de normale sociaal-cognitieve ontwikkeling

problemen met communicatie en taal
ontbreken van symbolisch spel

behoefte aan structuur, herhaling en vaste ritmen vertonen op latere leeftijd de kenmerken

zijn wel goed met leren en taalontwikkeling (vaak gemiddeld of bovengemiddeld niveau IQ)

hebben de neiging tot het leggen van contacten met anderen en komen tot fantasie

De communicatie heeft eigenaardige trekjes (professortaaltje)

Motorische ontwikkeling is trager + onhandige motoriek eerst normale ontwikkeling (6mdn tot 18 mdn), daarna stilstand in de ontwikkeling en daarna een periode van achteruitgang in de ontwikkeling.

komt vrijwel alleen voor bij meisjes

verlies van communicatieve vaardigheden en de handfunctie

stereotype handbewegingen en autistische gedragingen.
Voor kinderen die niet onder de voorgenoemde stoornis vallen (volgens DSM)

Aan autisme verwante (contact)stoornis

Wordt meestal na het 3de levensjaar herkend

Extreem aanklampgedrag

Vaak alleen klachten met sociale ontwikkeling en taalontwikkeling

Wanneer kunnen gespecialiseerde hulpverleners autisme bij kinderen betrouwbaar en valide vaststellen?

A Meteen bij de geboorte

B Na een half jaar

C Na anderhalf jaar

D Na drie jaarEr zijn vier hoofdkenmerken van autisme. Welke van de onderste vier hoort er niet bij?

A Problemen met communicatie en taal

B Onvoorspelbaar en/of agressief gedrag

C Ontbreken van symbolisch spel

D Behoefte aan structuur, herhaling en vaste ritmenHieronder worden twee stellingen gegeven, welke is/zijn waar of niet waar?

Stelling 1: Kinderen met autisme kunnen vreemd op zintuiglijke prikkels reageren.

Stelling 2: Kinderen met autisme ervaren nooit het gevaar van situaties.

A Stelling 1 is waar, stelling 2 is niet waar

B Stelling 2 is waar, stelling 1 is niet waar

C Beide stellingen zijn waar

D Beide stellingen zijn niet waar auQuizme Wat zijn Idiots savants?

A Een ander woord voor kinderen met autisme

B De term die vroeger gebruikt werd voor kinderen met autisme

C Kinderen met autisme die een speciale vaardigheid tot extreem niveau hebben ontwikkeld

D Kinderen met autisme die, tot het extreme toe, helemaal opgaan in een hobbyWat is PDD-NOS?

A Een stoornis naar aanleiding van een trauma

B Een gedragsstoornis

C Een autistische stoornis

D Een aan autisme verwante stoornis gemeenschappelijke kenmerken 1. " de triade" stoornissen in de sociale interactie,
communicatie en verbeelding 2. het autistisch denken 3. het disharmonische ontwikkelingsprofiel 1.ASS 2. begeleiding op school 1. begeleiding door leerkracht
2. begeleiding door Auti-personeel
3. aangepaste scholen begeleiding door leerkracht begeleiding door Auti-personeel Desintegratiestoornis Eerst normale ontwikkeling

tussen 2 en 10 jaar is er een terugval in de ontwikkeling van het kind met autistische kenmerken

soms besef van het kind van dit verlies.

voorbeelden van mogelijke verlies of verslechtering : taal, sociale vaardigheden, incontinentie, motoriek, spel, communicatie, repetitief gedrag 1. verduidelijking van de ruimte

2. verduidelijking van de tijd

3. verduidelijking van de werkactiviteiten en organisatie Ruimte Organisatie dagschema
weekschema
maandschema
trimesterschema
jaarschema pauze tijdens de les geef extra tijd aan de leerling afsprakenblad stappenplan

bv. onderwerp van de les en deelonderwerpen op bord checklist
bv. bij scheikundeproef aangepaste scholen 
visualiseren van alle communicatie

bv. klasuitstap met foto's van restaurant, plan van museum, busnummer, ... PowerPoint-presentatie overzichtelijke lay-out pas het tempo van
de
les
aan geef op tijd
schriftelijke informatie
door aan leerlingen Tijd begeleiding door de leerkracht 3. Bronnen Mindmap Bedankt


vanwege,
Tine en Veerle Wist je dat….

…. autisme tot 1980 onder de categorie kinderschizofrenie viel?

…. bijna 75% van de kinderen met autisme ook een verstandelijke handicap heeft?

…. autisme bijna vier keer zo vaak voor bij mannen (80%) als bij vrouwen (20%)?

…. veel kinderen met autisme ook aan epilepsie lijden?

…. er een groot verschil zit tussen autisme en het syndroom van Asperger?

…. één van die verschillen is dat mensen met Asperger wel een contactwens hebben? Autisme Centraal GON-team --> Individueel handelingsplan - Ouders
- GON-begeleider
- CLB
- Gastschool structureren
plannen
organisatie GON-begeleider persoonlijke rondleiding in een nieuwe school
een zelf te kiezen studieplaats
een zelf te kiezen plaats in de klas
een rustige plaats tijdens vrije momenten (Gedeeltelijk) mondelinge ondervraging

Sterk gestuurde groepswerken School voor buitengewoon
secundair onderwijs http://www.weblink.be/sen/sokaaut/search/school.asp 2011: Pascal Smet, minister van onderwijs, heeft aangekondigd dat er voor kinderen met autisme een nieuw type binnen het buitengewoon onderwijs wordt ingericht, namelijk type 9.

Volgens Smet is dat hoognodig: "Kinderen met autisme hebben nood aan een bijzondere omkadering. Nu zitten ze verspreid over de andere onderwijstypes.

planning: tegen september 2013 gerealiseerd (?) http://www.vzwhetanker.be/folders/Folder%20internaat%20AUTI%20adolescenten.pdf
Internaat voor adolescenten met autisme

http://connectability.ca/visuals-engine/ 1. autisme klas of autiklas

2. gespecialiseerd team

3. aangepast materiaal ondersteuningsaanbod in secundaire scholen autiklas gespecialiseerd team aangepast materiaal module OMA: onderwijs en maatschappij kanttekening = Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified lichtste vorm van autisme Het Syndroom van Heller of childhood disintegrative disorder (CDD) = = Autisme Spectrum Stoornis = Pervasieve ontwikkelingstoornis spectrum= verschillende uitingsvromen
pervasief = indringend / doordringend / levenslang + op alle domeinen
ontwikkelingstoornis = vanaf de geboorte kern autisme
Full transcript