Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

No description
by

Metin Yadigaroğlu

on 25 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

62
ECG
bpm
Teşekkürler...
İLK YARDIM
DR. METİN YADİGAROĞLU
ACİL TIP ANABİLİM DALI

TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,
hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı
ile
olay yerinde
,

tıbbi araç gereç aranmaksızın
, mevcut araç ve gereçlerle yapılan
İLAÇSIZ
uygulamalardır.

ACİL MÜDAHALE
Olay yerinde/Ambulansta/Acil tedavi ünitelerinde
, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından ,
ilaç ve tıbbi malzeme kullanılarak
yapılan tıbbi müdahalelerdir.

ERKEN TANI VE YARDIM ÇAĞRISI
ERKEN CPR
ERKEN DEFİBRİLASYON
VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
RESÜSİTASYON SONRASI BAKIM
HAYAT KURTARMA ZİNCİRİ
Yaşam kurtarma zincirinin ilk iki halkası ilk yardım uygulamalarını içerir. Diğer ikisi de sağlık personelinin acil bakım uygulamalarını içerir.

İlk yardımcı, yaşam kurtarma zincirinin ilk 2 halkasını ne kadar doğru ve hızlı uygularsa sağlık personeli tarafından uygulanan acil bakımın başarısı da o derece artar.

KARDİYAK ARREST ( KALP DURMASI )
Kalp, yaşadığımız sürece sürekli kasılıp gevşeyerek çalışır.

Hayati fonksiyonların sürdürülebilmesi için vücüdun ihtiyaç duyduğu kaynakları kan aracılığı ile hücrelere ulaştırır.

Kalbin kasılmasına “sistol”, gevşemesine “diyastol” denir.
Kalbin bir sistol ve diyastolünden oluşan hareketine bir kalp atışı denir.

Yetişkin bir insanda kalp atışı 60-100/dk. arasındadır.

Kardiyak arrest, bilinci kapalı kişide büyük arterlerden nabız alınamaması durumudur.

KARDİYAK ARREST = 4 TANE ÖLÜMCÜL RİTİM
2. NABIZSIZ ELEKTRİKSEL AKTİVİTE
3. NABIZSIZ VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
4. VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
KARDİYAK RİTİMLER...
KARDİYAK ARREST NEDENLERİ
Kalp hastalıkları
Hipovolemi
Hipoksi ve/veya hiperkapni
Hipotermi
Ani hipotansiyon
Hava embolisi, yağ embolisi
Elektrik veya yıldırım çarpması
Boğulmalar
Metabolik bozukluklar ve elektrolit değişiklikleri
İlaçlar ve zehirler
Tüm hastalıkların terminal dönemi
Çocuklarda ve bebeklerde ani olarak kalp durması yetişkinlere göre daha nadir görülür.
Çocuklarda ve bebeklerde, genellikle solunum problemlerine bağlı olarak kalp durması meydana gelir.
1. ASİSTOLİ
Bilinç kaybı
Solunum durması
Nabız alınamaması
Kalp seslerinin duyulamaması
Pupilla dilatasyonu (midriyazis, göz bebeklerinin genişlemesi)
Ciltte solukluk, siyanoz

KARDİYAK ARREST BELİRTİLERİ
Solunum fizyolojik bir olaydır ve yaşam için gereklidir.
Oksijenin vücut hücrelerine ulaşmasını ve karbondioksitin hücrelerden uzaklaştırılmasını sağlar
Normal solunum, düzenli ve sessiz olup herhangi bir çaba gerektirmez.
Solunum, kendiliğinden gerçekleşir ancak kısmen kontrol edilebilir.
Her soluk alma ve verme arasında kısa bir dinlenme süresi vardır.
Herhangi bir nedenle solunumun yetersiz olmasına ve yaşamın devamı için gerekli olan oksijenin vücuda alınamamasına
solunum yetmezliği,
solunumun tamamen durmasına ise
solunum arresti
denir.

SOLUNUM ARRESTİ...
SOLUNUM ARRESTİNİN NEDENLERİ
ANATOMİK TIKANMA
MEKANİK TIKANMA
DİĞER...
Dilin geriye doğru kayması
Akut astım, pulmoner ödem vb. solunum sistemi hastalıkları
Larenks ödemi ve spazmı
Solunum yolu yanıkları, yaralanmaları
Solunum yolunun solid (içi dolu) cisimler, mukus, kusmuk, kan vb. ile tıkanmasıdır.
Mekanik tıkanmaya en çok mide içeriğinin akciğerlere aspirasyonu neden olur. Bu durumu önlemek için baş travması, mide kanaması vb. durumlarda hasta veya yaralıya uygun pozisyon verilmeli ve kusmuk ağız içinden temizlenmelidir. Nazogastrik sonda unutulmamalıdır...
Elektrik çarpması
Kalp hastalıkları ve dolaşım yetmezliği
Solunum merkezinin etkilenmesi
Dışarıdan soluk yolunun tıkanması (ağız ve burunun tıkanması, iple asılma vb.)
Uyuşturucu ilaçlar, alkol koması
Suda boğulma
Zehirlenmeler

Göğüs ve karın hareketleri gözlenmez.
Ağız ve burundan verilen nefesin sesi duyulmaz.
Solunum sırasında çıkarılan hava akışı hissedilmez.
Anoksiye bağlı olarak siyanoz gözlenir.
Solunumun durmasından 3- 5 dk. sonra nabız yavaşlar ya da alınamaz.
Müdahale edilmezse exitus (ölüm) gerçekleşir.

SOLUNUM ARRESTİ BELİRTİLERİ...
Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişide, hayatın devam edebilmesi için bir an önce solunumun ve dolaşımın yeniden sağlanması gerekir.

Solunumu ve dolaşımı yeniden sağlamaya yönelik yapılan uygulamaların tümüne “kardiyo pulmoner resüsitasyon” (KPR, cardiopulmoner resusitasyon, CPR, kalp akciğer canlandırması) denir.

Kardiyo pulmoner resüsitasyon iki aşamada gerçekleştirilir. Bunlar, temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteğidir.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Temel yaşam desteği uygulaması üç ana bölümden oluşmaktadır.
A (Airway): Hava yolu açıklığının sağlanması
B (Breathing): Solunumun sağlanması
C (Circulation): Dolaşımın sağlanması

Temel yaşam desteği uygulamalarına başlamadan önce kendi can güvenliği (eldiven giymek, maske takmak vb.) ve olay yeri güvenliği sağlanır.

Etrafta bulunan kişilerden, hasta veya yaralının yakınlarından hemen öykü alınır.

Olay yerinde önlenemeyecek ikincil kaza riski varsa hasta veya yaralı, güvenli bir yere taşınır.

nabız alınan
bölgeler....
DERLENME POZİSYONU...

BOYUN TRAVMASI VAR MI?
A
B
C
İNFANT
ÇOCUK
Kılavuz kesin sınırlarla fikrini açıklamış durumda; Defibrilatör getirilip, şarj edilip, uygulanabilir hale getiriline kadar Yüksek kalitede KPR… Defibrilasyon endikasyonu olup da, defibrilasyonu geciktirmek gibi bir yaklaşıma ise izin yok.
Hastane dışı kardiyak arrest olguda önceliğimiz KPR mi? Defibrilasyon mu?
Dirençli VF/nabızsızVT de amiodaronun uygulanmadığı hallerde Lidokain kullanımını öneren kılavuz; 3 şoka yanıt verilmediği tespit edildikten sonra 100 mg (1-1,5 mg/kg) dozunda başlanılmasını, gerektirdiği takdirde ek olarak 50 mg IV bolus daha yapılmasını önermekte. (ilk 1 saat içinde toplam doz 3 mg/kg’ ı aşmamalı)
İYD’ de lidokain tedavisi ne zaman ve hangi dozda önerilmekte?
İYD’ de Kalsiyum tedavisinin yeri?
Myokardiyal kontraksiyon altında yatan hücresel mekanizmalarda hayati rol oynasa da, kardiyak arrest durumunda kattığı yarar konusunda yeterli bilgi yok. Kılavuz, Kalsiyumun; hiperkaleminin, hipokalseminin ve kalsiyum kanal blokörleri dozaşımının neden olduğu nabızsız elektriksel aktivite gibi spesifik endikasyonlarda kullanılmasını önermekte. (Başlangıç ve gerektiğinde tekrar edilecek dozu 10 ml %10’luk kalsiyum klorid )
Kılavuz, kardiyak arrestli hastada gelişen asideminin en iyi tedavisinin KPR olduğunu bildirmekte. Kardiyak arrest durumda ya da SDGD gözlendikten sonra, rutin olarak Sodyum Bikarbonat verilmesini önermemekte. Bu tedavinin düşünüleceği durumlar;

Hayatı tehdit edici hiperkalemi
Hiperkalemi ilişkili Kardiyak arrest
Trisiklik dozaşımı

Kılavuz, gerektiği durumda Sodyum Bikarbonatın 50 mmol (50 ml %8.4 lük solusyon) ya da 1 mmol/kg IV dozunda verilmesini önermekte.
İYD’ de Tampon solusyon kullanımının yeri?
Fibrinoliz, kardiyak arrest hastada rutin kullanılan bir uygulama olmamalıdır. Ancak tanısı konulan ya da şüphe edilen akut pulmoner embolinin neden olduğu kardiyak arrest vakalarında düşünülür. Bu hastalarda fibrinoliz ile sağ kalım ve iyi nörolojik sonlanım rapor edilmiş olup, uygulandığı hastalarda sonlandırma kararı öncesi resusitasyonun en az 60-90 dk devam ettirilir. Devam eden KPR, fibrinoliz için kontrendikasyon yaratmaz.
KPR yapılan hastada Fibrinoliziz endike olabilir mi?
Kılavuz, KPR sırasında ileri havayolu (trakeal entübasyon veya SGA) ya da balon maske uygulamalarının ikisinden birinin kullanılabileceğini belirtiyor. Net bir öneri gibi gözükmeyen bu durumun sebebi olarak da, en iyi havayolu stratejisinin hangisi olacağı yönünde iyi kalitede datalara sahip olunmamasını gösteriyor.

Dolayısı ile, kurtarıcının bilgi-becerisi ölçüsünde havayolu yönetim stratejisi uygulanması doğru olacaktır.
ERC 2015, kardiyak arrest olgunun havayolu yönetiminde hangi tip yaklaşımı önermektedir?
End-tidal CO2 İYD sırasında hangi amaçlarla kullanılabilir?
Trakeal Tüp yerleştiriminde doğrulama
KPR esnasında Ventilasyon oranı takibi
KPR esnasında göğüs kompresyonlarının kalitesinin izlenimi
KPR sırasında SDGD’ nin takibi
KPR prognostik sürecinin takibi
KPR nin 20. dakikasından sonra 10 mmHg üstüne çıkılamayan End-tidal CO2 düzeyinde sağkalım oranı düşüktür. Bununla birlikte, tek başına KPR sonlandırılması kararını aldıramaz.
KPR eforu sonlanımında End-tidal CO2 ölçümünün rolü nedir?
Full transcript