Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Иргэний эрх зүй

No description
by

Ganzorig Batorshikh

on 13 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Иргэний эрх зүй

Иргэний эрх зүй
нийгэмд буй эд хөрөнгийн бүхий л харилцааг зохицуулдаггүй бөгөөд энэ нь дийлэнхдээ оролцогчдоос үйлдвэрлэж бий болгосон бараа, ажил, үйлчилгээгээ борлуулахтай холбогдож үүссэн харилцаа байдаг. Эдийн баялаг гэдэгт материал баялаг өөрөөр хэлбэл эд юмс, зарим тохиолдолд ажил, үйлчилгээтэй холбогдон үүссэн харилцааг ойлгоно.
эдийн баялагт холбоотой харилцааны зэрэгцээ эдийн бус баялагтай холбоотой харилцаа зохицуулах зүйлд хамаарна.

Ø эдийн эрх

Ø эдийн бус эрх,

Ø шаардлага

Ø оюуны үнэт зүйл хамруулсан. Эдийн бус баялаг нь материалаг ба материалаг бус агуулгатай байна.
Эрх зүйн этгээдийн
хооронд үүссэн эдийн
болон эдийн бус баялагтай холбогдсон харилцааг
зохицуулахад
оршино.
Иргэний эрх зүйн зарчим
Эрх тэгш
Бие даасан байдал
Өмчийн халдашгүй байдал
Хувийн хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй байх
Гэрээний эрх чөлөө
Иргэний эрх, үүргийг ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр хэрэгжүүлэх
Зөрчигдсөн эрхийг сэргээлгэх
Шүүхээр хамгаалуулах

Эдийн баялаг:
Эдийн бус баялаг:
Иргэний эрх зүйн харилцааны объект

6.1.Хуульд заасан үндэслэл, журмаар иргэний гүйлгээнээс хасагдаагүй, мөнгөөр үнэлж болох, эдийн болон эдийн бус баялаг иргэний эрх зүйн харилцааны объект байна.

6.2.Эдийн болон эдийн бус эрх, үйлдэл, эс үйлдэхүй, мэдээлэл иргэний эрх зүйн харилцааны объект байж болно.
Иргэний эрх зүйн харилцаа үүсэх үндэслэл

8.1.Иргэний эрх зүйн харилцаа дараахь үндэслэлээр үүснэ:

8.1.1.хуульд заасан буюу заагаагүй боловч агуулгын хувьд хуульд үл

харшлах хэлцэл;

8.1.2.иргэний эрх зүйн харилцаа үүсгэхэд чиглэсэн шүүхийн шийдвэр;

8.1.3.хуульд заасан бол иргэний эрх зүйн харилцаа үүсгэхэд чиглэсэн

захиргааны шийдвэр;

8.1.4.оюуны үнэт зүйл бүтээх;

8.1.5.гэм хор учруулах;

8.1.6.үндэслэлгүйгээр эд юмс олж авах, эзэмших;

8.1.7.иргэний эрх зүйн харилцааг үүсгэсэн хууль зүйн үйл явдал бий болох;

8.1.8.иргэний эрх зүйн харилцаа үүсгэхээр хуульд заасан бусад үндэслэл.
Иргэний эрх зүйн чадвар

14.1.Иргэний эрх зүйн чадвар нь иргэнийг төрсөн үеэс эхэлж нас барснаар дуусгавар болно.

14.2. Иргэний эрх зүйн чадварыг хязгаарлахыг хориглоно.
Иргэний эрх зүйн бүрэн чадамж

15.1.Иргэний эрх зүйн бүрэн чадамж буюу иргэн өөрийн үйлдлээр өөртөө эрх олж авах, үүрэг бий болгох чадвар насанд хүрснээр буюу 18 наснаас бий болно.

15.2.Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүх 16-аас 18 хүртэлх насны иргэнийг, түүний хүсэлт, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрлөөр иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай гэж тооцож болно.

15.3. Иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай гэж тооцсон шүүхийн шийдвэрийг зохих үндэслэл байвал сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр шүүх хүчингүй болгож болно.
Иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамж

16.1.Насанд хүрээгүй буюу 14-өөс 18 хүртэлх насны этгээд иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай байн
Иргэний эрх зүйн зарим чадамж

17.1. 7-гоос 14 хүртэлх насны этгээд иргэний эрх зүйн зарим чадамжтай байна.

17.2. 7-гоос 14 хүртэлх насны этгээдийн хийсэн өөртөө хохиролгүй бөгөөд хиймэгц биелэх, ахуйн чанартай жижиг хэлцлээс бусад хэлцлийг тэдгээрийн нэрийн өмнөөс хууль ёсны төлөөлөгч /эцэг, эх, асран хамгаалагч/ хийнэ.
Иргэний эрх зүйн чадамжгүй иргэн

18.1. 7 хүртэлх насны этгээд иргэний эрх зүйн чадамжгүй байна.

18.2.Сэтгэцийн өвчний улмаас өөрийн үйлдлийн учир холбогдлыг ойлгохгүй, өөрийгөө зөв удирдаж чадахгүй болсон этгээдийг шүүх иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцож, түүнд асран хамгаалалт тогтооно.

18.3.Иргэний эрх зүйн чадамжгүй этгээдийн нэрийн өмнөөс түүний хууль ёсны төлөөлөгч /эцэг, эх, асран хамгаалагч/ хэлцэл хийнэ.
Full transcript