Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brugerindflydelse

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 24 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brugerindflydelse

(nogle få) Dilemmaer og udfordringer
Ophævelse af institutionsbegrebet på voksenområdet
Loven om social service 1998: Fokus på individuel behovsvurdering med respekt for den enkeltes selvbestemmelse
BRugerindflydelse
Empowerment
Kært barn...
De pårørende ved bedst, hvad der er godt for Carl, og derfor er det OK, at de bestemmer, hvad hans arv skal bruges til
Carls ønske om et musikanlæg er vigtigst
- han skal selv bestemme, hvad arven skal bruges til
Personalets relation til Carls pårørende betyder meget for hans fremtid - derfor er det bedst at føje dem i sager, der ikke 'er så vigtige'
Carls arv...
Dilemmaer, viden og refleksion...
Selvbestemmelse
Demokrati
Hvad er en bruger?
En bruger af et socialt tilbud i Danmark...
...hvad er et socialt tilbud?
Et socialt tilbud:

- fx dagtilbud for mennesker med udviklings-hæmning, mentorordning for utilpassede unge; kontanthjælp; beskyttet værksted for mennesker med psykiske lidelser
Brugerindflydelse på de sociale tilbud, som man er modtager af.
Bruger
inddragelse
...handler om måden
Bruger
indflydelse
...handler om effekten
Hvad handler det egentlig om?
Nedbrydning af barrierer for deltagelse og indflydelse
Ligeværd og lige ret
Respekt og autonomi – at blive taget alvorligt
Fællesskab og delagtighed – mulighed for at deltage
Ansvar – mulighed for at tage ansvar
Hvorfor brugerindflydelse?
Bevidsthed om egne behov
Ansvar og ejerskab
Initiativ og spontanitet
Psykisk arbejdsmiljø
Sociale relationer og netværk
Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen
Anerkendelse af brugernes
ressourcer
Brugerindflydelse kan
foregå på flere niveauer:
- individuelt
- kollektivt
- organisatorisk niveau
- samfundsmæssigt
Brugerindflydelse er altid
kontekstafhængig
:
Afhængig af faktorer som fx
- magt: Hvem sætter dagsordenen?
- ressourcer
- individet/brugernes 'træning'
- metoder
- personale/ledelse - faglighed
- fysiske rammer
- jura
- ...hvad ellers?
Brugerindflydelse kan iværksættes formelt og uformelt...
Flere
målgrupper
, der har forskellige behov, kompetencer, ønsker osv. - man kan ikke skære alle målgrupper over én kam!
Brugere
Medarbejdere
Ledere
Pårørende
Brugerorganisationer
Samfundsniveau
Fx:
Loven om social service:
§ 16: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud [...] får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene

§ 141: ...handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Pædagogiske planer: Pædagogiske planer handler om det sociale tilbuds indsats [...] både borger og sagsbehandler sige god for indholdet af den pædagogiske plan

FN's Handicapkonvention
'Retten til at gå i hundene'
Omsorgspligt vs. omsorgssvigt og magtanvendelse samt motivation af brugerne
Arbejdsmiljø
Hjem vs. arbejdsplads - menneskerettigheder vs. arbejdsmiljølov
det fordrer...
- en tro på værdien af BI
- fleksibilitet
- kreativitet
- mod
- vedholdenhed
- fælles fodslag
- blik for motivationsfaktorer
- redskaber og metoder...
...at arbejde med brugerindflydelse
Karstens sygdom
Undersøg, hvilke interesser der er på spil.
Fordel i jeres grupper rollerne som pårørende, ansat og bruger.

Hvem hører I bedst?

Hvor er dilemmaerne?

Hvordan vil I navigere i de forskellige interesser?

Er der en løsning?
Fx: Social coaching, matadorpenge, drømmedag, bruger-journalistik, Bindeks etc.
...og lige om lidt et metodekatalog
Full transcript