Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PLAN

No description
by

Kama Wróbel

on 19 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PLAN

PLAN
WARSZTATY DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

RYNEK SZTUKI
AUKCJE SZTUKI
GALERIA KOMERCYJNA/PUBLICZNA
APLIKOWANIE DO GALERII
REZYDENCJA


Plan
Polski rynek sztuki
15/20 LAT ZAPÓŹNIENIA

WYCENA: 300 mln zł.

OBROTY W SKALI ŚWIATA: 0,2 %

ROCZNY OBRÓT KRAJOWY: ok. 70/80 mln zł

ok.70 % AUKCJI – AUKCJE SZTUKI MŁODEJ

WCZEŚNIEJ
1989
DZISIAJ
DESA
REMPEX, AGRA,
UNICUM

Aktualnie w Polsce jest 18 domów aukcyjnych + ich oddziały oraz pomniejsze instytucje
Kształt polskiego rynku sztuki
proces transformacji-> SZTUKA NA KOŃCU PIRAMIDY POTRZEB
WOLNOŚĆ OSOBISTA
POSIADANIE PRYWATNOŚCI
NABYWANIE DÓBR MATERIALNYCH
NIERUCHOMOŚCI, FIRMY
PODNOSZENIE STATUSU MATERIALNEGO
PODNOSZENIE PRESTIŻU, EDUKACJA
Uwarunkowania historyczne:
wojny
grabieże
wymordowanie inteligencji
brak poważnych kolekcji rodowych
komunizm
sztuka propagandowa / sztuka upaństwowiona
brak sensownej edukacji artystycznej
brak obycia ze sztuką

Wybrane problemy
polskiego rynku sztuki
bierność rodzimych galerii, domów aukcyjnych
przywiązanie do tradycji (rozwój sektora sztuki dawnej – pewność inwestycyjna)
brak poważnej / prestiżowej imprezy typu targi sztuki
kulejący system artysta-galeria / galeria-klient
brak sprawnych agentów
mała wiedza galerzystów i artystów
aukcje sztuki młodej
Aukcje młodej sztuki
Sztuka młoda = sztuka tania?
Aukcje młodych a współpraca galeryjna
500 zł
albo i mniej
przede wszystkim problem spójności cen


Przykład:


Artysta 4000 zł - Galeria 6000 zł - Aukcja: 1000 zł

Klient?

dąży do najniższej kwoty, najbliższej wartości aukcyjnej70% polskiego rynku sztuki to aukcje sztuki młodej
ale też:

1. przyzwyczajenie odbiorcy do taniej sztuki
2. znaczna różnica w cenach aukcyjnych i galeryjnych
3. łatka artysty aukcyjnego
4. brak realnych zarobków

PRZYKŁAD

CENA OBRAZU ZAROBEK ARTYSTY
500 zł 250 zł - 50%
(227,50 zł)

Zawód artysta
Co należy zrobić? Odpowiadmy na pytania:

w jakim kierunku zmierzam jako twórca?
dlaczego używam tego, a nie innego medium?
czy moje realizacje mówią o czymś szczególnym? Czy mam linię tematyczną w swojej twórczości?
co i dlaczego mnie inspiruje?
czy jestem artystą świadomym?
czy jestem na tyle dojrzały i dobry w tym co robię, że mogę sprzedawać? (obiektywna ocena)
czy chcę sprzedawać w galeriach komercyjnych? Czy wolę się jedynie wystawiać w galeriach miejskich?
czy mam wystarczającą wiedzę aby uczestniczyć w rynku sztuki
Co należy robić?

w obiektywny sposób ocenić poziom własnych prac
zastanowić się nad własną twórczością i stworzyć
artists statement
zrobić
research
wśród znajomych - zadać pytanie co jest fajne w mojej sztuce
stworzyć portfolio
on-line
(na wykupionej autorskiej domenie) oraz
w wersji tradycyjnej
posiadać profesjonalny adres e-mail
fotografować, opisywać, katalogować oraz archiwizować prace
dbać o warsztat i przygotowanie prac
opisywać wykonane realizacje według klucza
dążyć do wyrobienia sobie własnego stylu
Dbaj o dzieło sztuki / wyrób właściwe przyzwyczajenia

nie narażać prac na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wilgoci
prawidłowo przechowywać w suchych magazynach zawsze min. 0,5–1m nad podłogą / podłożem – w przypadku obrazów lico do lica, dopasować formatami obrazów
w przypadku oprawiania grafik / rysunków / fotografii stosować
passe-partout
– praca będzie skutecznie oddzielona od szyby, do której z czasem mogłaby przylgnąć
prace powinny być zaopatrzone w certyfikat autentyczności (zazwyczaj dbają o to galerie, jednak certyfikat dodany przez artystę ma szczególne znaczenie)
wypadałoby upewnić się także, czy w skali roku temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu są stabilne, gdyż wszelkie zmiany oddziaływać będą także na przechowywane dzieła
Galeria sztuki
KOMERCYJNA VS MIEJSKA
Galeria prywatna
promocja w kontekście sprzedażowym
realny zarobek dla artysty
budowanie prestiżu przez działalnosć galerii
uczestnictwo w targach sztuki
Galeria miejska
promocja nazwiska
promocja ciekawych projektów
działalność wydawnicza

BUDOWANIE NAZWISKA
Jak wybierać właściwą galerię?

bez pośpiechu

dokładny 
research
– na bazie posiadanych informacji wybrać grupę tych, które poprzez własną markę będą dobrze wpływały na postrzeganie prac

zaprojektowanie procesu powolnego wchodzenia na rynek sztuki

karygodne jest chodzenie od galerii do galerii, co niestety jest praktyką powszechną

galeria, do której kierujemy swoje pierwsze kroki, powinna być tą konkretną i wybraną z wielu
Cena jako wartość
Niekontrolowane ceny aukcyjne źle działają na wiarygodność cen rynkowych

ZASADA NR 1
UJEDNOLICENIE CEN I ICH PILNOWANIE

UMOWA
DZIEŁO
KOMIS
DEPOZYT

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA?
wspólne zobowiązania i obowiązki – warto aby artysta zwrócił uwagę galerii, jeśli ta nie uwzględniła swoich zobowiązań, np:

kto za co płaci przy organizacji wystawy;
kto pokrywa koszty transportu prac;
ubezpieczenie prac (na jakie okoliczności?;
kto prowadzi skrupulatną dokumentację prac;
kto dba o relację z mediami i w jakim stopniu;
jakie są postępowania promocyjne;
na ile galeria jest w stanie działać w dobrym imieniu artysty, organizując mu także wystawy zewnętrze czy gwarantując jego udział w takowych.


NA POCZĄTKU NALEŻY USTALIĆ CO DAJE GALERIA I CZEGO OCZEKUJE ARTYSTA I NA ODWRÓT

NEW York Foundation for the Arts
Strony umowy
Czas trwania umowy (czas określony, opcje jej przedłużenia)
Zakres umowy (jakie prace – stare czy nowe; w jakim medium tworzone; marże; wyłączność; terytorium sprzedaży; sprzedaż z pracowni; aukcje charytatywne; aukcje młodej sztuki itp.)
Transport (kto za co płaci)
Magazynowanie prac (miejsce magazynowania, dostęp do artysty)
Ubezpieczenie (co jest ubezpieczone, w jakim stopniu)
Oprawa (kto płaci za oprawę)
Zdjęcia prac (kto płaci za dokumentację, prawa autorskie, kontrola dostępu)
Prawa autorskie (prawa do reprodukcji, używania prac, zdjęć artysty do promocji, prawo weta artysty do sprzedaży prac)
Wystawy w galerii (daty, ilość prac, wybór prac, katalog, wernisaż itp.)
Sprzedaż aukcyjna (prawo galerii do sprzedaży aukcyjnej prac, dbanie o ochronę prac sprzedawanych na aukcjach, prawo artysty do sprzedaży na aukcjach itp.)
Ceny i warunki sprzedaży prac (informacje na temat ceny sprzedaży, kupującego, możliwych opustów i zniżek, terminów płatności, zaliczek, rozliczeń, możliwość kupna prac na konto galerii)
Pozostałe ustalenia (przychody z innych źródeł, prawo pierwokupu prac artysty, inne ustalenia)


patrz też: http://www.antykwariusze.pl/dokumenty

Podatek?
24 października 2012 roku została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (Dz.U. z 2012r., poz. 1278) tzw. ustawa o PIT. Został w niej zawarty m.in. zapis:

9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

osoba rozliczająca się ulgą 50% kosztów uzyskania przychodów – np. twórca podpisujący umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – nie będzie mógł zastosować ulgi, w przypadku kiedy roczny dochód przekroczył kwotę 85 528 zł - docelowo połowę tej kwoty – 42 764 zł.

Narodziła się konieczność pilnowania swoich zarobków, gdyż przekraczając zaznaczony w Ustawie limit może być tak, że pojawi się konieczność dopłaty.

Np.
Kwota całkowita: 600 zł
Kwota do opodatkowania: 300zł
Podatek 18% (na poczet podatku dochodowego) (300 - 18%) 54zł
600 - 54zł = 546zł

najlepiej idąc do galerii mieć ustaloną,
lekko
zawyżoną cenę pracy do oddania i cenę dla siebie np. 60% - 40% – łatwiej w ten sposób kontrolować wartość rynkową własnych dzieł.

Posiadając określone ceny można negocjować
OŚWIADCZENIE
O REZYGNACJI ZE STOSOWANIA 50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW*

Niniejszym proszę płatnika ………………………………………………………… o niesto-
sowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361
ze zm.)
Ceny?
Obiektywna ocena wartości własnej sztuki, adekwatna do:
prezentowanego poziomu
dorobku artystycznego
dotychczasowej sprzedaży
aktualnie wyrobionego nazwiska – nigdy według wasnej oceny

Zbiór uwag:
cena musi być optymalna – ani zbyt wysoka, ani zbyt niska
dobre rozeznanie w cenach podobnych pod względem stylistycznym obiektów, umiejętne rozpoznanie kategorii cenowej, do której pasują prace
wartość ostateczna dzieła sztuki nie może być kwotą nieosadzoną w realiach
ujednolicenie cen na rynku
kolekcjoner robi szczegółowy 
research
sprawdzając realną wartość rynkową prac – dobrze trzymać ujednolicone ceny w każdej galerii (gwarancja realnej wartości)
zbyt duże utożsamianie pracy z późniejszą wartością,
a więc przekładanie  czynników psychologicznych na cenę nigdy nie jest dobre – w myśl Alana Bambergera

PODNOSZENIE CEN RYNKOWYCH

okres dużej sprzedaży, trwający przez min. sześć miesięcy
wzrost cen o 10-25% w skali roku
nie należy podnosić cen bez istnienia realnego popytu

Strategia pracy godzinowej – wycena obrazu na postawie przelicznika:

czas + praca + koszt materiałów

1. Etap – ustalenie rozsądnej godzinówki (czas + włożona praca)

2. Etap – dodanie do wartości uzyskanej kosztów materiałów –
najniższa cena za dzieło

(absolutne minimum, jako podstawa do dalszych rozważań)


Rezydencje artystyczne
(A-I-R)
e-artnow.org/deadline reminder

wooloo.org

callforentry.org

resartis.org/en/residencies/upcoming_deadlines
transartists.org

callforcurators.com
Dziękuję ;-)
Full transcript