Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MILENIJNE CELE ROZWOJU

No description
by

Sylwia Nakonieczna

on 7 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MILENIJNE CELE ROZWOJU

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli MILENIJNE CELE ROZWOJU Czy wiesz, że obecnie 1,2 miliarda ludzi żyje za mniej niż 1$ dziennie?
Czy wiesz, że na całym świecie jest 800 mln niedożywionych ludzi? CEL 1:
Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu poprzez zmiejszenie o połowe liczby ludzi, których dochód nie przekracza 1$ dziennie CEL 2:
Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym poprzez zapewnienie wszytkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie naukowym W ostatnich latach dostęp do edukacji dziewcząt stopniowo rośnie, problem dotyka jednak dalej aż 25 % państw świata, w których to, płeć żeńska ma problem z kształceniem się. W Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej aż w 18 krajach do szkół uczęszcza o ponad 20% więcej chłopców niż dziewcząt. Na całym świecie kobiety zajmują zaledwie 15 % miejsc w parlamentach krajowych. Priorytetem w doprowadzenia do równości płci jest umożliwienie dziewczętom jednakowego dostępu do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005r, a do 2015r na wszystkich szczeblach. CEL 3:
Promocja równości płci i awans społeczny kobiet poprzez wyeliminowanie nierównego dostępu płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wyższych szczeblach do 2015 roku Ograniczenie umieralności dzieci jest konieczne na bazie kilku sektorów. Przede wszystkim żywności, wody, edukacji, opieki zdrowotnej, środowisku. Krokiem pomocnym w tym jest utworzenie lepszej infrastruktury, dostarczanie potrzebnych lekarstw, jak i żywności na czas i przystosowanie terenu, jego zagospodarowanie. Znacznie umieralność dzieci zmniejszyłaby się, gdyby dostawały one potrzebne szczepionki.

Organizacja UNICEF wraz z władzami w Uzbekistanie starają się pomóc osiągnąć międzynarodowe standardy tamtejszym szpitalom. CEL 4:
Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmiejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do 5 lat Najważniejszymi założeniami tego celu są:
ograniczenie do 2015 roku umieralności matek o 3/4 w stosunku do stanu z 1990 roku oraz
osiągnięcie do tego czasu stanu powszechnego, dobrego zdrowia reprodukcyjnego. CEL 5:
Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami Ok. milion ludzi umiera rocznie na malarię i 1,6 miliona na gruźlicę.
Na całym świecie żyje ponad 40 mln ludzi z HIV, z czego 95 proc. w krajach rozwijających się i 70 proc. w regionie Afryki Sub-saharyjskiej.Choroby zakaźne to przekleństwo głównie afrykańskiego kontynentu.
Realizacja tego celu będzie kluczowym osiągnięciem przy wypełnianiu pozostałych założeń milenijnego rozwoju. Bowiem chore dzieci nie uczą się, chorzy pracownicy nie są tak produktywni i nie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, a chore matki najprawdopodobniej urodzą zarażone dzieci.
Ważne jest, aby grupa zakażonych otrzymywała leki. CEL 6:
Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych Założenie ma zapewnić zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Ma to bardzo duże znaczenie dla rozwoju rolnictwa, zmniejszanie skali ubóstwa , poprawę jakości życia. Obecnie notuje się stale rosnace ograniczenie dóbr naturalnych, wzrasta zanieczyszczenie wody i powietrza oraz zwiększa się liczba zagrożonych gatunków zwierzat i roślin. CEL 7:
Ochrona
środowiska
naturalnego CEL 8:
Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju poprzez wypracowanie dostępnego dla wszystkich systemu
handlowo-finansowego. Zobowiązanie ONZ do celu pierwszego:
-zmniejszenie do 2015 roku o połowę, w porównaniu z 1990r. , liczby ludzi, których dochód wynosi mniej niż 1$ dziennie.
- zmniejszenie do 2015 roku o połowę, w porównaniu z 1990r. , liczby ludzi cierpiących z powodu głodu. Do roku 2005 udało się globalnie zmniejszyć liczbę ludzi żyjących za mniej niż 1.25$ dziennie z 1.8 do 1.4 miliardów. Co więcej, udało się również ograniczyć na świecie, w regionach rozwijających procent
ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie z 46 do 27.
-stosowanie antykoncepcji=zmniejszenie liczby przypadkowych ciąży
-nauka dobrego zagospodarowania ziem i wykorzystania warunków
-wzmocnienie państwowej pomocy na rzecz rozwoju
-oddłużenie najbiedniejszych krajów
-sprawiedliwy podział żywności
-sprawiedliwy handel
- pomoc doraźna Jak zmniejszyć głód i ubóstwo? Cel ma być osiągnięty do 2015 roku. Potrzeba do tego zatrudnienia 3,8 mln nauczycieli oraz obniżenia lub likwidacji wysokiego czesnego za szkoły na poziomie podstawowym. Obecnie 115 mln dzieci nie uczęszcza do szkoly z czego 3/5 to dziewczęta. Wynika to z powszechnego występowania ubóstwa i głodu. Dzieci nie idą do szkoły, ponieważ nie stać na to ich rodziców, jak również nie pozwala im na to duża odległość szkół od domów. Wiele z nich opuszcza szkołę zanim nauczą się w pełni czytać i pisać. W mniej rozwiniętych krajach Afryki tylko połowa uczniów kończy pełny cykl edukacji.
Czy wiesz, że..?
…na całym świecie ponad 63 mln dziewczynek nie uczęszcza do szkoły podstawowej?
…średnio kobiety zarabiają o 1/3 mniej niż mężczyźni?…na całym świecie jest 575 mln kobiet nieumiejących czytać i pisać? 1. Co roku prawie 11 milionów dzieci, umiera na uleczalne choroby

2. 65 na 1000 narodzonych dzieci umiera przed ukończeniem piątego roku życia

3. Szczepienia przeciwko odrze dla ponad 5,5 mln dzieci poniżej jednego roku życia Największa umieralność dzieci do 5 roku życia występuje w Afryce subsaharyjskiej i południowej Azji. Jednak Sierra Leone wygląda tragicznie, gdyż przy małej ilości urodzeń to 185/1000 dzieci niedożywa swoich 5 urodzin. Zobowiązania:
• powstrzymać do 2015 roku rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć liczbę nowych zakażeń
• powstrzymać do 2015 roku rozprzestrzenianie się malarii i innych groźnych chorób i ograniczyć liczbę zachorowań

Czy wiesz, że w niektórych krajach afrykańskich ponad 30 proc. społeczeństwa jest nosicielem wirusa HIV? 1.Więcej niż połowa ludności świata czerpie korzyści z postępu technicznego.
2. 1/6 ludności nie postawiła nawet jednego kroku na drabinie rozwoju.
3. Wysoko rozwinięte państwa przeznaczaja :
- na rozwój biedniejszych krajów 68 mld dolarów rocznie.
- ok. 300 mld dolarów rocznie na dotacje dla rolnictwa. Zobowiazania:
- opracowanie systemu handlowo-finansowego
- zniesienie opłat celnych
- wspomaganie krajów rozwijajacych się
- rozstrzygnięcie kwestii zadłużenia krajów
- stworzenie miejsca godnej i produktywnej pracy dla młodzieży
- zapenienie dostępu do niedrogich, podstawowych lekow w krajach rozwijajacych się
- upowszechnienie dostępu do nowych technologii, zwłaszcza informacyjnych i komunikacyjnych Rocznie na świecie umiera ponad 350 000 kobiet z powodu powikłań okołoporodowych, 99% z nich w krajach rozwijających się. Jak Polska zmienia świat? W 2005 r. Polska przeznaczyła na wsparcie krajów mniej zaawansowanych kwotę 663 mln PLN. Milenijne Cele Rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi wymierne zobowiązanie społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji, jak i państwa wysoko rozwinięte. Czy wiesz, że codziennie 14 tys. osób zakaża się na całym świecie
wirusem HIV? Czy wiesz, że na całym świecie jest
575 mln kobiet nieumiejących czytać i pisać? Czy wiesz, że wysoko rozwinięte państwa przeznaczają na rozwój biedniejszych krajów 68 miliardów dolarów rocznie? Polska, wraz z 188 innymi państwami, przyjęła w 2000 roku zobowiązanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Instytucje wspierające MCR w Polsce:

• Caritas Polska

• Fundacja „Help Liberia Foundation”

• Fundacja „Partners” Polska

• Polska Akcja Humanitarna

• Moja Afryka Kampania Milenijne Cele Rozwoju: Czas pomóc innym

W latach 2004-2005 przeprowadzono pierwszą w Polsce kampanię na temat Milenijnych celów Rozwoju pt. „Milenijne cele rozwoju: czas pomóc innym”. W ramach kampanii prowadzono akcje promujące pomoc pod hasłem: „Polska jest rajem dla 1,2 mld najbiedniejszych mieszkańców świata”. Kampania została wpisana w ramy szerszej działalności informacyjnej, której celem było rozpowszechnienie problematyki rozwoju międzynarodowego oraz uzyskanie społecznego poparcia Milenijnych Celów Rozwoju. Ryzyko śmierci w Afryce Subsaharyjskiej wynosi szokujące 1:30 w porównaniu do 1:5600 w krajach rozwiniętych. Koniec.
Dziękujemy za obejrzenie prezentacji. Wykonały:
Paulina Wójtowicz
Dominika Mankiewicz
Karolina Woźniak
Nina Pawelec
Sylwia Pasternak
Sylwia Haba
Dominika Kot
Sylwia Nakonieczna z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.
Full transcript