Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mässa deluxe 2013

No description
by

Daniel Jakobsson

on 3 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mässa deluxe 2013

inledning
ordet
nattvard
test
avslutning
KYRIE
GLORIA*

Med varsamma steg skall vi vandra,
för orden kan såra och slå,
ifall vi dem brukar vårdslöst,
utan strävan att alls förstå.
Ibland skall vi tiga och lyssna,
ibland skall vi tala om Gud.
Så ge oss de rätta orden
när vår tanke får form och ljud.
O Herre, var med när vi talar,
Gud, ge oss din sanning, och tro.
Vi vill att du själv skall höras,
ty först då får vårt hjärta ro.
Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
 
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
DAGENS BÖN
PRÄST:
Vi firar den här Gudstjänsten tillsammans i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

ALLA:
Amen

PRÄST:
Herren vare med er

ALLA:
Herren välsigne dig
SYNDABEKÄNNELSE

Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt har syndat.
Med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
Och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
TACKBÖN


Gud, tack för att du alltid älskar oss.
Tack för att du förlåter oss.
Hjälp oss att vara goda mot Dig och varandra.
Amen.
INLEDNINGSPSALM
INLEDANDE VÄLSIGNELSE
PREDIKAN
CREDO
TEXTLÄSNING
DAGENS PSALM
Whatever happened
to the funky race?
A generation lost in pace,
-Wasn´t life supposed
to be more than this?
In this kiss I´ll change your
bore for my bliss
But let go of my hand
and it will slip out
in the sand
if you don´t
give me the chance
To break down
the walls of attitude,
I ask nothing of you
Not even your gratitude
And if you think
I´m corny
Then it will not
make me sorry
It´s your right
to laugh at me
And in turn,
that´s my
oppurtunity
To feel brave
it takes a fool
to remain sane
it takes a fool
to remain sane
Because ridicule is no shame
Oh it's just a way to eclipse hate
It's just a way to put my back straight
Oh it's just a way to remain sane
Every morning I would see her
getting off the bus
The picture never drops
it's like a multicoloured snapshot
Of becoming like the others
Who become unhappy mothers
And fathers of unhappy kids
And why is that?
'Cause they've forgotten how to play
Or maybe they're afraid to feel ashamed
To seem strange, to seem insane
To gain weight, to seem gay
I tell you this:
In this world
all covered up
in shame
So, take it to the stage in
a multicoloured jacket
Take it jackpot, crackpot,
strutting like a peacock
Nail Varnish, Arkansas,
shimmy-shammy feather boa
Crackpot haircut dye your hair
in glowing red and blue
Do, do, do, what you wanna do
Don't think twice, do, what you have to do
Do, do, do, do, let your heart decide
What you have to do,
that's all there is to find
'Cause it takes a
fool to remain sane
Oh, it takes a fool
to remain sane
Oh, it takes a fool to remain sane
Oh, it takes a fool to remain sane
it takes a fool
to remain sane
KYRKANS
FÖRBÖN

När vi dricker det vin som han oss ger,
när vi dricker det vin som han oss ger,
då förnyas vårt liv
av den kärlek som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss.
När vi lovsjunger dig och när vi ber,
när vi lovsjunger dig och när vi ber,
då förnyas vårt liv
av den kärlek som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss.
(FÖR)BEREDELSEPSALM
välkommen
högmässa i matteuskyrkan
Att lära känna dig är min längtan,
att lära känna dig.
Att komma nära, nära ditt hjärta,
se vem du verkligen är.
Du är min Far och jag är ditt barn,
jag vet att du älskar mig.
Att va’ i din närhet, höra dig tala,
det är det enda för mig.
Jag får va hos dig,
jag får be till dig,
jag får lovsjunga ditt namn.
Du har tid med mig
när jag söker dig,
min Herre, min Gud.
DAGENS TEMA
tredje söndagen efter påsk
GUDS FOLKS HEMLÄNGTAN
That it takes a fool to remain sane
it takes a fool
to remain sane
it takes a fool
to remain sane
e
NATTVARDEN
PRÄST
Herren är mitt ibland er

ALLA Vi vill be i hans namn

PRÄST
Lyft era hjärtan till Gud

ALLA Våra hjärtan är hos Herren

PRÄST
Låt oss tacka Gud, vår Herre

ALLA Han är värd vårt tack o lov
SANCTUS*
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen
HERRENS BÖN
PAX - HERRENS FRID
AGNUS DEI - O GUDS LAMM
Guds felfria lamm
Som dog
för oss
O Guds Lamm, som bär världens synder, förbarma dig över oss.
O Guds lamm, som bär världens synder, förbarma dig över oss.
O Guds lamm, som bär världens synder, giv oss din frid.

Herre, Herre
Jag vill se dig.
När jag söker dig:
Svara på mitt rop.
Herre, Herre
Visa mig vem jag är.
Säg mig vad jag ska
göra med mitt liv.
Jag söker svar.
När jag stiger ut i gryningen.
När jag vandrar hem i skymningen.
Går du framför mig,
och leder mina steg. :||

Jag söker nåt som gör mig trygg.
Jag söker tröst jag söker skydd.
Jag söker sanningen här och nu.
Jag söker dig Gud.

Ibland känns livet som en evighet, men
i varje prövning varje svårighet
tar du hand om mig,
jag söker skydd hos dig.

Herre, Herre
Jag vill se dig.
När jag söker dig:
Svara på mitt rop.
Herre, Herre
Visa mig vem jag är.
Säg mig vad jag ska
göra med mitt liv.
Jag söker svar.
1. Du ser mitt hjärta, du ser min längtan
att få lägga ner mitt liv inför dig.
Fri och förlåten,
jag sträcker mig framåt,
mot allt det som du har för mig.
Och jag vet, du är med mig
varje morgon när jag vaknar upp.
Och du står vid min sida
och jag tänker aldrig nånsin ge upp


2. Stormarna kommer
och regnet det faller,
men jag står här i din härlighet.
Jag står på en klippa,
jag står på ditt ord,
jag står på alla löften du gett.
Och jag vet, du är med mig
när jag faller reser du mig upp.
Och du står vid min sida
och jag tänker aldrig nånsin ge upp.


Så länge jag lever,
Så länge jag finns kvar på denna jord.
Så länge som mitt hjärta slår
vill jag leva, leva för dig.
TACKSÄGELSEPSALM
Måne och sol, vatten och vind
Och blommor och barn
skapade Gud
Himmel och jord
Allting är hans
Herren vår Gud vill vi tacka
Herre, vi tackar dig
Herre, vi prisar dig
Herre, vi sjunger ditt heliga namn
Jesus, Guds son
Levde och dog
För alla, för oss
Lever idag
Ja, han är här
Ja, han är här
Herren vår Gud vill vi tacka
Anden, vår tröst
Levande, varm
Och helig och stark
Talar om Gud
Stöder och bär
Dag efter dag
Herren vår Gud vill vi tacka
VÄLSIGNELSEN
Stuck in my brain it kept me sane
For a couple of years as it drenched my fears
ALLA:
Så lyder det heliga evangeliet.
KRISTUS
VI
VI LOVAR DIG
188
Det finns en plats i en kyrkobänk,
som är bara, bara min.
Där är jag i lärjungakedjan en länk,
glad går jag ditin.
Det finns en plats vid ett nattvardsbord,
som är bara, bara min.
Till den finaste festen som finns på vår jord
får jag komma in.
Det finns en plats i Guds paradis,
som är bara, bara min.
I kören av änglar som sjunger hans pris
skall jag stämma in.
Jesus sade till lärjungarna:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.
o
Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.”
och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”
PRÄST: Ära vare Gud i höjden.

ALLA:
Och frid på jorden bland
människorna som han älskar

(* = sjungs stående).
1. Gud, vår Gud, vi tackar dig,
lovar dig och tillber dig,
Fader, konung, allmakts Gud
i din himmel, här bland oss!
2 Jesus Kristus, Faderns Son,
du Guds Lamm som bär vår synd,
för vår talan, hör vår bön,
Herre, se till oss i nåd!
3 Ensam helig är Guds Son,
Kristus, lovad vare du,
i Guds Andes klara ljus,
i Guds Faderns härlighet.
IT`S MY LIFE
This ain't a song for the broken-hearted
No silent prayer for the faith-departed
I ain't gonna be just a face in the crowd
You're gonna hear my voice when I shout it out loud
IT`S MY LIFE
It's my life, it's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
My heart is like the open highway
Like Frankie said I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life

This is for the ones who stood their ground
It's for Tommy and Gina who never backed down
Better stand tall when they're calling you out
Don't bend, don't break, baby, don't back down
It's my life, it's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live
while I'm
alive
It's my life
My heart is like the open highway
Like Frankie said I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life
Tomorrow's getting harder, make no mistake
Luck, it ain't enough, you've got to make your own breaks
Full transcript