Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Seneca

prezi Latijn: Seneca (Lego H14)
by

C. de J.

on 18 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Seneca

Seneca Seneca's werken filosofische geschriften literaire werken Clementia Constantia Sapientis De stoa Stoa poikilè Zeno Hij richtte ca. 300 de Stoa op. Plaats in Athene waar aanhangers van de stoa lessen gaven Drie onderdelen van de stoa Logica Ethica Fysica 4 5 0 5 Epistulae morales voor Christus na Christus Twee principes Passieve beginsel Actieve beginsel Materie Geeft materie vorm 9 tragedies = natuur = ratio= God Geboorte Spiritus emoties Samengesteld uit vuur en lucht naar Rome 4 Seneca's Levensloop gericht aan Nero 10 20 30 40 50 70 80 Studie Retorica en Filosofie Fatum verbannen naar Corsica Opvoeder van Keizer Nero Providentia = noodlot = allesbeheersende voorzienigheid vergaarde enorme rijkdom 65 gedwongen zelfdoding Q: Maar waarom de briefvorm? In de mens makkelijk om je tot een breed publiek te wenden
bedoeld voor iedereen met belangstelling voor:
filosofie
stoïsche leer

persoonlijkere toon spreekt meer mensen aan
concrete situaties uit dagelijks leven
stoïsche filosofie is een praktische filosofie

filosofie is een geleidelijk en moeizaam proces
veel nadruk op de proficiens, die sapiens zal worden
zo beschouwt hij zichzelf en de mensen die de brieven lezen

brieven zijn gesprekken van Seneca met zichzelf
pleidooi om:
zich terug te trekken
ratio te omtwikkelen & perfectioneren

vorm & stijl:
vragen stellen aan lezers
reageren op denkbeeldige tegenwerpingen
-> discussie tussen Seneca & lezers
paradoxen
sententiae = scherpe, verrassend geformuleerde uitspraken

onderwerpen:
belang sobere levenswijze
beoefenen armoede
voorbereiding op de dood 49 Claudius laat vrouw terechtstellen, huwt nicht Agrippa 124 brieven
Aan: Lucilius,
stadhouder Sicilië * * * * * * A: het waren literaire brieven; bedoeld voor publicatie anni LXIII et LXIV clementia
(mildheid)
heerser crudelitas
(wreedheid)
tiran <-> waarschijnlijk bedoeld om voorgedragen te worden gemoedsrust geluk voorzienigheid THEMA'S dialoog
55 n.Chr. "onverstoorbaarheid van de wijze" onafhankelijk van andere zaken
onkwetsbaar voor onrecht THEMA Judith
Roxanne
Cecile

LATIJN Seneca had goede band met dochters van de Keizer 54 Claudius wordt vergiftigd door Agrippa,
Jonge Nero bestijgt troon, bijgestaan door Seneca en Brutus Brutus sterft plotseling,
Seneca dient ontslag in. 62 Nero beschuldigt Seneca van samenzwering om hem van de troon te stoten. Vonnis: Gedwongen Zelfmoord vanwege mogelijke verhouding met prinses Julia Livilla dus Seneca mag terugkomen Iedereen neemt deel aan goddelijke ratio
dus iedereen is gelijk:
man-vrouw
slaaf-vrij,
Grieken-niet Grieken "Sociale verantwoordelijkheid is de oorsprong van rechtvaardigheid" Geluk handelen volgens de Ratio = deugdzaam handelen
virtus (deugd) = summum bonum (hoogste goed)
in het summum bonum ligt het geluk voor de mens CONCLUSIE:
deugdzaam handelen = gelukkig zijn !
geluk is een natuurlijk gevolg van deugd 1. sapienta (wijsheid)
2. pietas (verantwoordelijkheidsbesef t.o.v. familie, goden & vaderland)
3. fortitudo (dapperheid)
4. temperantia (zelfbeheersing) } ook vormen van sapienta
want terug te brengen op kennis van goed/slecht
=> wie 1 deugd bezat, bezat ze alle 4 Hoofddeugden deugd
= kennis
summum bonum domheid
= gebrek aan kennis
malum (het enige slechte) <-> OF je hebt het wel
OF je hebt het niet is op weg om wijs te worden
is dus wel nog dom (want deugd is absoluut) is volkomen gelukkig
bezit alle deugden
faalt nooit in zijn oordeel
is volmaakt, onafhankelijk & onverschrokken
is meer een ideaal; weinig mensen bereikten het domme mensen handelen zonder te denken proficiens sapiens
(= de wijze) Indifferentia dingen in ons leven die er niet toe doen
alleen gaan sommige dingen boven hun tegendeel:
gezondheid VS. ziekte
rijkdom VS. armoede "vivere secundum naturam" (menselijk) ratio verstand (= leven volgens de natuur) motto Slechts 1 wet waarnaar een mens handelen moet: Ratio ! 4 de weg van domheid ... ... naar wijsheid pietas fortitudo temperantia De filosofie van de stoa geldigheid redeneringen processen in de natuur } God toestand van apatheia (gemoedsrust)
niet beinvloed door emoties Romeinse keizertijd:
veel keizers onbetrouwbaar en wreed
Stoa was een steun voor veel mensen
Full transcript