Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KİŞİLİK VE DEĞERLER

Örgütsel Davranış
by

Ayca Kaya

on 8 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KİŞİLİK VE DEĞERLER

KİŞİLİK VE DEĞERLER
T.C.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI

KUŞAKLARA AİT DEĞERLER
İÇİNDEKİLER
KİŞİLİK NEDİR?
Kişiliğin Tanımı
Kişiliğin Ölçümü
Kişiliği Belirleyen Faktörler
Ayça BAĞMEN KAYA

Dersin Öğretim Üyesi
DOÇ.DR. Bahri AYDIN

KİŞİLİK
KİŞİLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
DEĞERLER SİSTEMİ
MYERS-BRİGGS TİPİ GÖSTERGE
BÜYÜK BEŞ KİŞİLİK MODELİ
ÖDD İLE İLGİLİ DİĞER
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

DEĞERLER
Değerlerin Önemi
Amaç ve Araç Değerler
KUŞAKLARA AİT DEĞERLER
KİŞİ-İŞ UYUMU
KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU
KÜRESEL ETKİLER
Bir bireyin diğer bireylere tepki göstermek veya onlarla etkileşime girmek için kullandığı yolların tamamıdır.
Genelde ölçülebilen özellikler olarak kişinin gösterdiği utangançlık, agresiflik, itaatkarlık, tembellik, hırslılık, sadakat ve ürkeklik gibi terimler anlatılır.

Öz-Değerlendirme
-En yaygın
-Hata eğilimli

Gözlemci-Değerlendirme
-Bağımsız değerlendirme
-Biraz daha kesin olma
KİŞİLİĞİ ÖLÇME
Kalıtım

Ana rahmine düşüş sırasında belirlenen etkenler; bir kişinin biyolojik, fizyolojik ve doğasında olan psikolojik yaratılışı.
İkiz çalışmaları: genetik anne-babasının kim olduğundan
etkilenir.

Çevre


Kişilik Özellikleri Ölçme: Myers-Briggs Tipi Gösterge
Dünyada en çok kullanılan kişilik değerlendirme aracıdır.

Kişilik Özellikleri:
-Dışadönük ya da İçedönük (D/İ)
-Algısal ya da Sezgisel (A/S)
-Düşünen ya da Hisseden (Ü/H)
-Yargılayan ya da Kabul eden (Y/K)
olarak sınıflandırılmışlar.
Sınıflandırmalar 16 kişilik türlerine birleştirilmiştir. Örn: İSÜY'ler vizyon sahibidirler.

BÜYÜK BEŞ KİŞİLİK MODELİ
dışadönüklük
Sosyal, girişken ve kendini ifade edebilen bireyleri tanımlayan bir kişilik boyutu.
uyumluluk
İyi huylu, işbirlikçi ve güvenilir bireyleri tanımlayan bir kişilik boyutu.
SORUMLULUK
Sorumlu, güvenilir, sebatkar ve düzenli bireyleri tanımlayan bir kişilik boyutu.
duygusal
kararlılık
(olumlu) Sakin, kendine güvenen, kendini güvende hisseden ya da (olumsuz) sinirli, bunalımlı ve kendini güvende hissetmeyen bireyleri tanımlayan bir kişilik boyutu.
deneyime
açıklık
İŞ YAŞAMINDAKİ DAVRANIŞLAR
BÜYÜK BEŞ KİŞİLİK

ÖZELLİK
LE İLGİLİ NASIL TAHMİNDE BULUNUR?
Hayal gücü, duygusallık ve meraklılık açısından bireyleri değerlendiren bir kişilik boyutu.
A TİPİ KİŞİLİK
Saldırgan bir tutumla kronik bir şekilde sürekli daha ve daha az zamanda, daha ve daha fazla başarmak ve gerekiyorsa, diğer şeylerin ona engel oluşuna veya diğer kişilerin ona karşı çabalarına da karşı koymak için bir çaba içinde bulunmaktır.

B Tipi ise;
Hiçbir zaman, zaman zamana karşı yarışıyormuş hissi ve o hissin yanında gelen sabırsızlık duygusundan dolayı ıstırap çekmezler, suçluluk duymadan rahat davranabilirler ve buna benzer tutum ve davranışları vardır.
RİSK ALMA

Risk alma isteği içinde olma halidir.Büyük kuruluşlardaki yöneticiler risk almaya girişimcilerden daha isteklidirler.

ÖZ-DENETİM
Bir bireyin kendi davranışlarını dışsal, durumsal etkenlere göre ayarlayabilme kabiliyetini ölçü alan bir kişilik özelliğidir.

Yüksek öz-denetimci yöneticiler, kariyerlerinde daha hareketli olmaya eğilimli, daha fazla terfi alma ve bir kurum içerisinde merkezi konumlar edinmeye yatkındırlar.
NARSİSİZM
Kendini beğenmiş, muazzam bir kendini önemseme hissine sahip, aşırı derecede hayranlık beklentisi içinde ve bir çeşit yetkilendirilmişlik hissine sahip olmaya eğimlilik halidir.

"Tanrı ile Larry arasındaki fark Tanrının kendinin Larry olduğuna inanmamasıdır."

Oracle CEO'su

MAKYAVELİZM
Bir bireyin pragmatik olma, duygusal mesafeyi koruma ve sonuçların araçları mübah kıldığına inanma derecesidir.

Yüksek makyavelistler, pragmatik ve duygusal olarak mesafeli olurlar.

ÖD İLE İLGİLİ DİĞER KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
PROAKTİF
KİŞİLİK
Fırsatları belirleyen, inisiyatif gösteren, eyleme geçen ve anlamlı bir değişim oluşana dek azmeden insanlardır.
ÇEKİRDEK
ÖZ-DEĞERLENDİRME
Bir bireyin kendini sevme veya sevmeme, kendini yeterli ve etkin görüp görmeme ve çevresinin kontrolünün elinde olduğunu veya çevresinin kontrolü üzerinde kendini güçsüz hissetme derecesidir.

Pozitif çekirdek öz-değerlendirmesi olan kişiler kendilerini severler ve iş yerinde kendilerini yetenekli ve etkili görürler.
A TİPİ KİŞİLERİN ÖZELİKLERİ NELERDİR?
Her zaman hareket halindedirler, yürürlerve hızlı yerler.
İşlerin çoğunun ilerleme hızı konusunda sabırsız hissederler.
Aynı iki veya daha fazla şeyi düşünmeye ve yapmaya çalışırlar.
Boş zamanlarıyla başa çıkamazlar.
Sayılara takıntılıdırlar, edindikleri her şeyin kaç tane veya ne kadar olduğu üzerinden başarılarını ölçerler.
Bu kişiler; iş ortamlarını kendi lehlerine uygun olarak seçerler, yaratırlar ve etkilerler. İş ve örgütsel bilgileri araştırırlar, yüksek konumlarla bağlantılar kurarlar, kariyer planlaması ile ilgilenirler ve kariyer engelleri karşısında azim gösterirler.
DEĞERLER
Belirli bir davranış biçiminin veya bir duruşun kişisel veya zıt bir davranış biçimine veya duruşa tercih edilmesine sebep olan temel inançlardır.
Değerler,
değişken ve esnek midir?
Değerler, hem içeriğe hem de yoğunluğa atıfta bulunur:
İçerik– davranış tarzlarının kendisinin önemi

Yoğunluk– davranış tarzlarının nasıl önemli olduğu

BİR BİREYİN DEĞERLERİNİ YOĞUNLUKLARI AÇISINDAN DERECELENDİRDİĞİMİZDE
O KİŞİNİN
DEĞERLER SİSTEMİ
Nİ ELDE EDERİZ.


DEĞERLERİN
ÖNEMİ
Arzulanan sonuçlar; bir bireyin hayatı boyunca başarmayı istediği hedeflerdir.
ARAÇ DEĞERLER
Değerler, insanların davranışlarını ve motivasyonlarını anlamamız için gerekli temeli belirler ve algılarımızı etkiler.

Değerler, nesnelliği ve akılcılığı gölgeler; tutum ve davranışları etkiler.
AMAÇ DEĞERLER
ROKEACH DEĞER ANKETİ
Rahat bir yaşam (refah hayat)
Heyecan veren bir yaşam (ilham veren, hareketli bir yaşam)
Başarı duygusu (uzun süreli katkı)
Dünya barışı (savaşsız dünya)
Dünya güzelliği (doğa ve sanat güzelliği)
Eşitlik (kardeşlik, herkese eşit fırsatlar)
Aile güvenliği (sevdiklerinizle ilgilenme)
Özgürlük (bağımsızlık, özgür seçim)
Mutluluk (memnuniyet)

İç uyum (iç çatışmalardan özgürlük)
Olgun sevgi (cinsel ve ruhsal yakınlık)
Ulusal güvenlik (saldırılara karşı korunma)
Zevk (hoş ve sakin yaşam)
Kurtuluş (kurtulmuş, sonsuz yaşam)
Öz-saygı (kendine saygı)
Sosyal kabul (saygı, takdir)
Gerçek arkadaşlık (yakın
dostluk)
Bilgelik (olgun bir yaşam
anlayışı)

Amaç değerlere ulaşmada tercih edilen davranıştır.
Hırslı (çok çalışkan, istekli)
Geniş fikirli (açık fikirli)
Kabiliyetli (yetenekli, verimli)
Neşeli (şen, sevinçli)
Temiz (muntazam, düzenli)
Cesur (inançlarını savunma)
Affeden (diğerlerini
bağışlamaya istekli)
Yardımsever (diğerlerinin
refahı için çalışan)
Dürüst (samimi, gerçekçi)


Hayal gücü kuvvetli (cüretkar, yaratıcı)
Bağımsız (kendine güvenen, kendine yeten)
Aydın (kültürlü, düşünen)
Mantıklı (tutarlı, akılcı)
Sevgi dolu (sevecen, şevkatli)
İtaatkar (sorumluluk sahibi, saygılı)
Nazik (kibar, terbiyeli)
Sorumlu (güvenilir, inanılır)
Kendine hakim (ölçülü, disiplinli)


EMEKTARLAR (GELENEKSELCİLER)
BEBEK PATLAMASI ÇOCUKLARI
X'ler
MİLENYUM ÇOCUKLARI (SONRAKİLER, Y'ler)
1950 veya 1960'ların başında doğup şimdilerde 65 yaş üstü olanlar
Çok çalışan, tutucu, topluluğa uyan; organizasyona sadakat
BEBEK PATLAMASI ÇOCUKLARI
X'ler
1985-2000 yılları arası doğup şimdilerde 20'lerin sonunda ve 40'ların başında olanlar
İş-yaşam dengesi, takım, kuralları sevmeme; ilişkilere sadakat
MİLENYUM ÇOCUKLARI
2000'den şimdiye kadar olan süreçte olanlar (30 yaş altı)
Kendinden emin, mali başarı, özgüvenli ama takım odaklı; kendine ve ilişkilere sadakat
EMEKTARLAR
(GELENEKSELCİLER)
1965-1985 yıllar arası doğan ve şimdilerde 40-60 yaş aralığında olanlar
Başarı, kazanç, hırs, otoriteden hoşlanmama; kariyerine sadakat
BİREYİN
KİŞİLİĞİ VE DEĞERLERİNİ İŞ YERİ İLE NASIL İLİŞKİLENDİREBİLİRİZ
KİŞİ-İŞ UYUMU
Altı kişilik tipini tanımlayan ve tatmini ve iş gücü devrini kişilik tipi ile iş ortamı arasındaki uyumun belirlediğini öneren bir teoridir.
Kişilik ve iş uyumlu olduğunda tatmin en yüksektir ve iş devir oranı en düşüktür.
Teoriye göre;
Modelin anahtar noktaları:
Bireyler arasında kişilik açısından içsel farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Farklı tip meslekler bulunmaktadır.
Kişilikleri ile uyumlu işlerde bulunan kişiler daha fazla tatmin olacaklar ve uyumsuz işlerdeki insanlardan daha az ihtimalle işlerini bırakacaklardır.
HOLLAND'IN MESLEKİ KİŞİLİK ALTIGENİ
GERÇEKÇİ
Çekingen, samimi, kalıcı, sabit, gruba uyan, pratik
ARAŞTIRMACI
Analitik, orijinal, meraklı, bağımsız
GELENEKSEL
Gruba uyan, verimli, pratik, hayal kurmayan, esnek olmayan
ARTİSTİK
Yaratıcı, düzensiz, idealist,duygusal, pratik
GİRİŞİMCİ
Özgüvenli, hırslı, enerjik, baskın
SOSYAL
Sosyal, arkadaş canlısı, işbirlikçi, anlayışlı
KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU
Taraflardan birinin diğer tarafın istek ve ihtiyaçlarını karşılaması halinde veya örgüt ve çalışanın benzer karakteristik özelliklere sahip olduğu zaman belirlenebilen uyumluluk halidir.

KİŞİLİK
Büyük Beş Modeli gibi kişilik çerçeveleri farklı kültürlerde de geçerli olur mu?
KÜRESEL ETKİLER
Çinli yöneticiler ABD'li yöneticilerden sorumluluk kategorisini daha sık ve uyumluluğu daha seyrek kullanmaktadır.
Bireyselci kültürler toplulukçu
kültürlerden daha öngörülüdür.
Gelişmiş ülkelerde bireyler arasında uyumluluk daha yüksektir.
DEĞERLER
HOFSTEDE'NİN KÜLTÜRLERİ
DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ
KÜLTÜRLERİ DEĞERLENDİRMEDE
GLOBE ÇERÇEVESİ
HOFSTEDE'NİN KÜLTÜRLERİ
DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ
Güç Mesafesi
Bireyselciliğe Karşı Toplulukçuluk
Erilliğe Karşı Dişilik
Belirsizlikten Kaçınma
Uzun Vadeye Karşı Kısa Vadeye
Dönüklük
1)

Güç Mesafesi (Power Distance),
2)
Belirsizlikten Kaçınma (Uncertainty Avoidance),
3)
İnsancıl Odaklılık (Humane Orientation),
4)
Kurumsal Toplumculuk (Institutional Collectivism),
5)
Grup içi Toplumculuk (In-Group Collectivism),
6)
Kendine Güven (Assertiveness),
7)
Cinsel Eşitlik (Gender Egalitarianism),
8)
Gelecek Odaklılık (Future Orientation)
9)
Performans Odaklılık (Performance Orientation).
KÜLTÜRLERİ
DEĞERLENDİRMEDE
GLOBE ÇERÇEVESİ
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Full transcript