Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ekosistemi kopnenih voda: zagađenje i mogućnosti zaštite

Prezentacija iz biologije za 8, razred Osnovne škole
by

Luka Krickovic

on 25 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ekosistemi kopnenih voda: zagađenje i mogućnosti zaštite

Luka Kričković,
Đorđe Gajer Sadržaj Kopnene vode razlikuju se po ekološkim faktorima. Većina voda su po hemijskom sastavu slatke. U rekama je temperatura vode najniža na izvoru, a najviša na ušću i kod svih zavisi od godišnjeg doba, geografskog položaja i dubine vode.
Sa dubinom opada količina svetlosti.
Kopnene vode su uopšteno manje prozračne od morskih. Kopnene vode i vrste i njihovi ekološki faktori
Živi svet kopnenih voda
Zagađivanje kopnenih voda
Mogućnosti zaštite kopnenih voda Kopnene vode čine ukupno 3% ukupne količine vode na zemlji. Dele se na:
Podzemne
Površinske
Površinske mogu biti stajaće i tekuće
Ekosistemi stajaćih voda su jezera, bare i močvare i u njima nema vidljivog kretanja vode. Razlikuju se po količini vode, po dubini i po sastavu biljnog i životinjskog sveta.
Najpliće su močvare koje su zarasle vodenom vegetacijom. Pri prirodnoj sukcesiji jezera prelaze u bare, a zatim bare u močvare. Tekuće vode su izvori, potoci, vodopadi i reke u kojima se voda brže ili sporije kreće. U njima se voda kreće zbog razlike u nadmorskoj visini i što je veći nagib terena voda se brže kreće.
Izvor je mesto gde podzemna voda izvire na površinu i to je početni deo rečnog toka. Korito potoka je široko do pet metara, a korito reke od pet metara. Kada se voda preliva preko stenovite podloge i pada nastaje vodopad. Mesto gde se spajaju dva potoka ili dve reke ili se reka uliva u jezero ili more naziva se Ušće. Ekološki faktori Ekosistemi kopnenih voda,
Zagađenje i mogućnosti zaštite U kopnenim vodama proizvođači su:
Alge
Vodene mahovine
Cvetnice ( vaskularne biljke)
Mikroskopske alge koje su u površinskom sloju vode čine fitoplanktoni.
U brzim potocima i rekama alge i vodene mahovine naseljavaju kamenite obale.
Dno vodenih ekosistema čini zajednica vodenih biljaka- fitobentos.
Cvetnice mogu biti pričvršćene za dno ili slobodno plivaju u plitkim delovima jezera, bara i močvara. Potrošači su raznovrsni.
Mikroskopski organizmi koji se hrane fitoplanktonom, naseljavaju površinski sloj vode nazivaju se zooplankton ( račići, trepljari, amebe i dr.). Potrošači su i ribe, rakovi, školjke, puževi, plosnate gliste, pijavice, larve insekata, vodeni pauci i dr.
Dno potoka reka i jezera čini zoobentos.
Životinjski prganizmi koji su dobri plivači čine nekton.
Članovi vodenih biocenoza ( i lanca ishrane) su i organizmi koji žive u priobalju:
Žabe
Mrmoljci
Zmije
Crna/bela roda
Labud
Kormoran
Čaplja
Vidra
Dabar Razlagači su bakterije i gljive koji se hrane uginulim organizmima i razlažu organsku materiju do neorganskih jedinjenja i elemenata. Zagađivanje kopnenih voda Direktno: kada se štetne supstance unose u vodeni ekosistem.
*
Industrijske otpadne vode
Komunalne otpadne vode
Indirektno: unošenje štetnih supstanci iz drugih ekosistema.
*
Spiranje otpadnih supstanci sa okolnog zemljišta, posebno iz poloprivrede: Veštačka đubriva, pesticidi; hormoni
Putem zagađenih padavina iz atmosfere.
* Zaštita kopnenih voda Putem zakona- zabrane ili ograničavanja korišćenja rezervi vode
Regulisanjem štetnih uticaja direktnih i indirektnih zagađivača
Kontrolom korišćenja štetnih materija u poljoprivredi i prelaz na ekološke sisteme poloprivrede ( organska poljoprivreda) ostvarivati zaštitu kopnenih vodenih ekosistema i stalno praćenje ( monitoring) kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Čovečija ribica u reci Postojnske pećine
Full transcript