Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kontanthjælpsreformen 2014

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 9 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kontanthjælpsreformen 2014

Kontanthjælpsreformen 2014
Hvorfor, hvem og hvad?
Reformer - kort fortalt til grønlænderentuaisterne
Udvalgte indsatser for
aktivitetsparate
ung
e
Koordinerende sagsbehandler
Sikre at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Kommunen har pligt til at tilbyde en koordinerende sagsbehandler umiddelbart når den unge visiteres som aktivitetsparat.

Mentor
Til særligt udsatte unge. I perioder, hvor kommunen ikke kan tilbyde den unge aktive tilbud - pligt til at iværksætte det.

Frivillige mentorer
Der etableres et forsøg, hvor fx frivillige seniorer skal være mentorer for unge uddannelseshjælspmodtagere
"Voksne" (over 30 år) og unge med uddannelse
Grundlæggende betingelse at man står til rådighed for arbejdsmarkedet:
Arbejde for kontanthjælp (nyttejob)
Sanktioner ved manglende rådighed

Ikke match, men ...

Jobparate
Personer, der vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder

Aktivitetsparate
Personer, der vurderes
ikke
at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde
Udvalgte indsatser for aktivitetsparate
Ret til koordinerende sagsbehandler.
Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer.
Gensidig forsørgerpligt
Over 25 år - samlevende par har pligt til at forsørge hinanden
Unge: 18-30 år
Lov om aktiv socialpolitik + Lov om aktiv beskæftigelsespolitik
" gennemføre en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet, som vil betyde, at alle ikke skæres over én kam, men i stedet mødes med klare krav og forventninger - unge om at tage en uddannelse og voksne om at komme i arbejde. Målet med reformen er hermed, at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet."
det ønskes at:
Ingen kontanthjælp men uddannelseshjælp (SU-niveau)
Kategorier:
Uddannelsesparat:
når det vurderes, at personen med den rette støtte og aktive indsats, kan påbegynde en (ordinær) uddannelse inden for ca. 1 år.
NB: hurtig visitation (1 uge)
Aktivitetsparate:
når det vurderes at personen har problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter - har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid (end 1 år)
aktivitetstillæg
mål: ordinær
uddannelse
"Aktiv indsats for alle"
....visitation
skal i arbejde ELLER arbejde for kontanthjælpen
Tidlig, helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate
Kommunen skal hurtigst muligt og senest efter seks måneder sikre, at personer med komplekse problemstillinger og aktivitetsparate påbegynder en helhedsorienteret indsats, der afspejler den enkeltes behov og sikrer en jobrettet indsats

Ret til mentor
Mentoren skal hjælpe og støtte borgeren mhp. stabilisere livssituation således at vedkommende kan deltage i arbejdsrettet indsats

Udskrivningskoordinator
Før, under og efter udskrivningen

Udslusningskoordinator
Før, under og efter løsladelse

(Der skal udvikles et digitalt screeningsværktøj)
Førtidspensionsreform
2013
Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv
Færrest muligt på passiv forsørgelse
Under 40 år...
... (som udgangspunkt) ingen førtidspension
Hvad skal de?
Behandler alle sager inden kommunen træffer afgørelse om ressourceforløb, felksjob og FØP:
Vurdering af hvilken indsats, der hensigtsmæssig og nødvendig
Koordinering af hvilke indsatser, der igangsættes/anbefales ift. uddannelse, beskæftigelse, det sociale og/eller sundhedsmæssige
Anbefaling af, hvorvidt borgeren bør overgå til ressourceforløb, fleksjog, førtidspension
Ressourceforløb
1-5 år
Kommunen skal tilrettelægge en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for den enkelte og få lagt en langsigtet plan for, hvad der skal til for at personen på sigt kan blive selvforsørgende
Kan bestå af alle former for tilbud eller anden hjælp, som har til formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet
men..

Ressourceforløb
Psst.. det handler også om fleksjob.
Mål
Indhold
Ressourceforløb
Rehabiliteringsteam og -plan.
Rehabiliteringsteam
Alle kommuner skal oprette et tværfagligt rehabiliteringsteam - som skal
sikre en tværfaglig koordinering og helhedsorienteret
indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder med fokus på beskæftigelse eller uddannelse.
Tværfaglig sammensætning:
- beskæftigelsesområdet
- sundhedsområdet
- socialområdet
- uddannelsesområdet

Med deltagelse af
- borgeren
- koordinerende sagsbehandler
+ sundhedskoordinator (regional)
Teamet afgiver anbefaling, men det er den enkelte forvaltning, der har kompetencen til at træffe afgørelsen.
Rehabiliteringsplan
del 1:
forberende del. Danner grundlag for behandling af sagen
del 2:
indsatsdelen. Beskriver indsatsen på baggrund af møder i rehab-team
Borgere, hvor det er overvejende sandsynligt at de i fravær af indsats vil få tilkendt FØP
Betydelige og komplekse problemstillinger, der ikke har kunnet løses gennem ordinær indsats
Også over 40 år (et ressourceforløb inden tilkendelse
Full transcript