Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fashion law

No description
by

Martin Leskovjan

on 14 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fashion law


Nová oblast práva
vznikla v roce 2005: blog http://counterfeitchic.com/ americké advokátky Susan Scafidi, kde začala publikovat o právních otázkách v módě

2011: New York City Bar Association zřídila Fashion Law Committee

2013: Fashion Law Institute na Loyola Law School (LA)

Fashion law zahrnuje:

autorské právo
právo ochranných známek
právo průmyslových vzorů (trade dress)
právní ochrana know-how
soutěžní právo
pracovní právo- Minimum formálních náležitostí

- Nevzniká nová osoba – jedná vlastním jménem

- Nutno získat
živnost
- tj. oprávnění k určitému druhu podnikání
-
Volná živnost
výroba textilních, oděvních výrobků
výroba obuvi, brašnářské výrobky
návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
zprostředkování obchodu a služeb
poradenská a konzultační činnost
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, atd.

OSVČ není vhodná:

- pro společné podnikání více osob
- pro investiční projekty
- podnikání pod značkou, která je odlišná od jména OSVČ


Ručení celým svým majetkem
Lze i před dosažením věku 18 let

právnická osoba, kapitálová společnost
podniká pod vlastním jménem - firmou
sama jedná a nese závazky
formálně i finančně náročnější proces vzniku (ale základní vklad min. 1 Kč)

nově zesílené ručení společníků (i osobním majetkem)
Obchodní korporace
Osobní nebo kapitálová?
Osobní:
komanditní společnost
veřejná obchodní společnost

Kapitálová:
akciová společnost
společnost s ručením omezeným
družstvo

Realizace projektu / vklad do rozvoje podniku / stabilizace trhu / expanze společnosti na zahraniční trhy

Výnos z investice se zpravidla očekává v horizontu roku a více

Investice do podniku:
Venture Capital
Private equity

Specializované fondy podle tipů investic

Komanditní společnost (k.s.) a veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

- nikoliv častá forma, specifičtější situace použití
- vhodné vždy konzultovat s advokátem

Družstvo

Může sloužit jak k podnikání, tak zajišťování potřeb svých členů
Správná volba právní formy pro vaše podnikání
OSVČ nebo společnost (obchodní korporace)?
Faktory ke zvážení:
Způsob a rozsah ručení (riziko)
Oprávnění k řízení a zastupování
Počet zakladatelů
Náročnost na vstupní kapitál
Administrativní náročnost
Přístup k cizím zdrojům (investicím)
Daňové otázky
Ochranné známky a další prostředky ochrany značky
Autorské právo vs. průmyslové vzory

Výhodou autorskoprávní ochrany je
bezformálnost
jejího
vzniku
(není třeba registrace) a
bezplatnost

Nositel práv disponuje:
- majetkovými a
- osobnostními právy

Lze je uplatňovat nezávisle na právech průmyslových

- jedinečné dílo
- výsledek tvůrčí činnosti autora
- vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě
nápady (perfectcrowd.cz)
peníze (hithit, kickstarter)
peníze a služby (everfund)
mezinárodní (IndieGoGo, Kickstarter)

Existuje mnoho investičních nástrojů:

Podíl na společnosti (akce
Profit-share


Crowdsourcing
Míra a podmínky převodu práv duševního vlastnictví

omezená vs. neomezená
výhradní vs. nevýhradní

Těchto práv se nelze vzdát jednostranně - vždy nutná smlouva

Licenční ujednání do každé smlouvy, která se dotýká samotných návrhů / výrobků / parametrů výrobku a pod.

Veřejné licence: Creative Commons
Pracovní smlouva
Pracovní poměr
Práce konané mimo pracovní poměr:
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti

Švarc systém

Smlouva o uměleckém výkonu?
Prodej a reklama
Vlastní nájem vs. multibrand
Distribuční smlouvy
E-commerce
Reklama, prezentace, přehlídky, PR
Umožňuje neomezeně šířit a obohacovat návrhy
Sdílení "zdrojového návrhu" s uvedením jména autora
Odvozené verze

Posilování komunity klientů
Decentralizace módního průmyslu

Nový rozměr brandingu?
3D tisk

Creative commons

Módní výrobek jako autorské dílo
Pronájem vlastních nebytových prostor

Prodej prostřednictvím jiných obchodníků (multibrand):
a) komisní prodej
b) dodavatelský systém

Obchodní podmínky prodeje
e-commerce: Marketing a prodej prostřednictvím internetu

Ověření poskytovatele služby
Přesná definice strategie
Pozor na agresívní postupy - spam, kontextové odkazy, vyjížděcí bannery
Obchodní strategie značky se nemusí shodovat se strategií distributora
Dlouhodobé závazky: PR agentury, komunikační strategie

Krátkodobé: kampaně, dnotlivé performace, veletrhy

Reklama v médiích
Ochranné známky
označení schopné grafického znázornění
identifikace výrobce
nechrání myšlenky nebo výrobky jako takové
registrace na 10 let - lze opakovaně obnovit a získat časově neomezenou platnost
nutno užívat
ochranné známky slovní
ether
ochranné známky kombinované
ochranné známky obrazové
Průmyslové vzory
chrání vzhled výrobku nebo jeho části
novost a individuální povaha
registrace na 5 let s možností opakované obnovy, a to vždy o 5 let, až na celkem 25 let
nezapsaný vzor Společenství – ochrana trvá 3 roky
Patenty
Vynálezy, které jsou
nové
, jsou výsledkem
vynálezecké činnosti
a jsou
průmyslově využitelné
registrace na 20 let
Zápisné řízení
Přihláška
Průzkum
Zveřejnění
Námitky - 3 měsíce
Zápis
Zrušení / Neplatnost
Právní regulace označování
povinné náležitosti

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
vyhláška MPO č. 265/2000 Sb. - značky a informace na obuvi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků
Mezinárodní otázky
Evropská unie – ochranná známka a vzor Společenství (OHIM), jednotný patent
Evropa – evropský patent (EPO)
Benelux (BOIP)
Afrika – OAPI a ARIPO
Mezinárodní ochrana – PCT, Haagský systém a Madridský systém (WIPO)
Národní ochrana v jednotlivých zemích
Jak zajistit prostředky pro své podnikání?
Licence
Zaměstnávání
Open source fashion, Openwear
3D tisk
Vše je otázka licence
Open source
CC
Copyleft
Prodej kódu ("iTunes")
On-line
Přímý prodej
Distributorský systém

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
nákladné zřízení, podílníci neručí majetkem, ale povinné kapitálové rezervy
Akciová společnost (a.s.)
Autorské dílo
:

Zuzana Šimonovská
zuzana@simonovska.com

Martin Leskovjan
martin.leskovjan@fairart.cz

Děkujeme za pozornost!
Fashion law = právo módního průmyslu
Právní forma pro podnikání v módě
Osobní společnosti
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Právo duševního vlastnictví

Koncept pochází z přelomu 19. a 20. století


"
Duševní vlastnictví je vlastnictví k nehmotnému statku, které se na základě obecného souhlasu považuje jak za duševní svou povahou, tak i zasluhující ochrany.
" (WIPO, 1967)
průmyslová práva
(patenty, vynálezy, vzory, ochranné známky)

autorská práva

výkony výkonných umělců
Duševní vlastnictví zahrnuje:
Autorskoprávní aspekty oděvnictví
13. 5. 2015
FASHION TALK ROOM Bratislava
Průmyslová práva
Autorské právo -
jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
- neformální princip
vzniku díla

vs.

Průmyslové právo -
technické řešení, provedení
- registrační princip

Foto: Kristen Turner
Děkuji za pozornost
Martin Leskovjan
martin.leskovjan@fairart.cz
Fashion Law
Termín "fashion law" byl poprvé použit v roce 2000 v akademické práci La Droit International de la Mode

2006: Susan Scafidi - první kurz Fashion Law
Full transcript