Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ungdomsmobilitet

Erasmus+ og Aktiv Ungdom
by

Live Schille

on 15 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ungdomsmobilitet

Utdanning og opplæring er den beste investeringen
vi kan gjøre for Europas fremtid.

EU/EØS-landene samarbeider derfor for å øke unge menneskers muligheter til å studere, få opplæring, arbeidserfaring eller arbeide frivillig i utlandet. Likevel er det få som benytter seg av mulighetene

Det er avgjørende at rådgivertjenesten har kompetanse på internasjonalisering. Hvilke muligheter finnes? Hvilken kompetanse gir et læringsopphold i utlandet?
Bli med på reisen:
Ut i verden?
Jobbe som frivillig/volontør

Jobb eller praksisplass
Utdanning
Spennende og utviklende erfaring
Kjennskap til andre kulturer
Gir muligheter i arbeidsmarkedet
Utvidet nettverk
Språkkunnskap
Økt selvtillitt
Et nytt blikk på Norge
For enkeltmennesket
Derfor er ungdomsmobilitet viktig:
Styrke ungdoms ferdigheter, språkkunnskaper og interkulturelle kompetanse
Stabilisere Europas økonomi
Bekjempe arbeidsledighet
Bidra til sosial utjevning
For samfunnet
Hvordan går du frem?
For å gjøre det enkelt for unge som ønsker å jobbe, studere eller jobbe som volontør/frivillig i utlandet har nasjonale myndigheter og EU-kommisjonen utviklet en rekke verktøy og støtteordninger som skal legge til rette for utdanning, opplæring, arbeid eller frivillig arbeid i utlandet. Vi gir deg en oversikt over hvilke verktøy du kan benytte for å øke kvaliteten på veiledningen om jobb og utdanning i Europa.

I denne presentasjonen vil du bli bedre bedre kjent med:
Erasmus+
Aktiv Ungdom
EURES
ANSA
Eurodesk
Europass
Euroguidance
Hun velger å jobbe i sju måneder som frivillig på et barnehjem i Hellas, i regi av Kirkens nødhjelp, og får støtte av Aktiv Ungdom.

All arbeidserfaring, språkkunnskap og kulturforståelse hun tilegner seg, registreres i hennes
Europass
-mappe.
Euroguidance
http://Euroguidance.eu
http://siu.no/Videregaaende-opplaering/Veiledning-for-videregaaende-opplaering/Euroguidance-karriereveiledning
Aktiv Ungdom er ungdomsdelen av Erasmus+ og fordeler hvert år mer enn 25 millioner til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.
Eurodesk er EUs inngangsport for deltakelse og mobilitet for ungdom i Europa. Via
Den europeiske ungdomsportalen
kan alle mellom 17-30 år få oppdatert og nøyaktig informasjon på mange språk om alt fra jobb, studier, stipender og støtteordninger i Europa til frivillig arbeid og rettigheter.

http://europa.eu/youth/evs_database_en
Her finner du også en database over organisasjoner som enten sender eller tar imot volontører.


https://europa.eu/youth/EU_no

Det europeiske jobbmobilitetsnettverket
ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet
Erasmus+ er verdens største program for internasjonalisering av utdanning.

Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder Euro for perioden 2014–2020:

77,5% til utdanning og opplæring
10% til ungdom,
1,8% til sport
3,5 % til en europeisk lånegarantiordning for masterstudenter

Fremme større mobilitet over landegrensene

Styrke ungdoms medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement

Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet

Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet


Formål
Unge mellom 13-30 år

De som jobber med ungdom

Ungdom med spesielle utfordringer er prioritert

Målgrupper
Gruppeutveksling

Politikkutvikling

Støtte til opplæring for ungdomsarbeidere
EVS er et gratis tilbud til deg mellom 17-30 år om å jobbe frivillig 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland.

Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra.

Det stilles ingen krav til karakterer, utdanning eller annen formell kompetanse og du får opplæring før du drar.
https://europa.eu/youth/evs_database
Et formelt samarbeidsnettverk mellom EU-kommisjonen og de nasjonale arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits.

Målet er å bidra til økt mobilitet av arbeidskraft over landegrensene.

I Norge er EURES en integrert tjeneste i NAV

Tjenester:
1000 rådgivere i EU/EØS/Sveits gir informasjon og veiledning om jobbmuligheter og bo- og arbeidsforhold i samarbeidslandene.

Bistår arbeidsgivere med å finne kandidater fra EU/EØS/Sveits.

Bistår arbeidssøkere med å finne en jobb i EU/EØS/Sveits

Råd og veiledning til arbeidstakere og arbeidsgivere i grenseområdene.

Digitale verktøy
Søkefunksjon for ledige stillinger over hele Europa

Mulighet for registrering av “Min Eures”: Opprett CV og gjør den tilgjengelig for arbeidsgivere over hele Europa og for EURES-rådgivere som hjelper dem med å finne gode kandidater.

Chat med rådgivere

https://ec.europa.eu/eures/public/no/homepage
Aktiviteter:
Spre informasjon om mobilitet i Europa, og bistand til de som veileder om dette

Svare på henvendelser fra veiledere i Norge og Europa

Arrangere kurs og seminarer med internasjonalt innhold, rettet mot veiledere

Eksempler på informasjon:
Hva bør du tenke på før, under og etter lærings opphold i Europa?

Hvilke støtteordninger finnes?

Hvordan finne partnere?

Hvordan sikre godt læringsutbytte?

Hvordan dokumentere kompetansen?

Et verktøy for dokumentasjon av læringsutbytte utviklet av EU-kommisjonen . Ved bruk av Europass kan kompetanse dokumenteres ved å beskrive det den lærende vet eller kan gjøre som resultat av en læringsprosess.

En mal - 27 språk
Brukes i 36 land
58 mill. Europass CVer lastet ned på 10 år
Fokus på læringsutbytte
Dokumentasjon av livslang læring - i ett dokument

Europass - Et europeisk kompetansepass
Europass CV
Kjernen i Europass. Alle de andre Europassdokumentene kan legges til CVen avhengig av erfarings- og utdanningsbakgrunn.
Europass Språkpass
Gir mulighet til å vurdere og beskrive språkferdigheter i tråd med standarder utviklet av Europarådet.
Europass Mobilitet
Beskriver kompetansen du har tilegnet deg gjennom et utdannings- eller opplærings-opphold i et annet europeisk land.
Europass Vitnemålstillegg
Blir utstedt sammen med vitnemål ved avslutningen av et studium og beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd.
Europass Fagbeskrivelse
Kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.
Europass CV
Europass Språkpass > Fylles ut av brukeren selv
Europass Mobilitet
Europass Fagbeskrivelse
Europass Vitnemålstillegg > Fylles ut av institusjonen

Hvordan få Europass?
ANSA infosenter er støttet av Kunnskapsdepartementet

Gratis og nøytral informasjon om studiemuligheter i alle land, om godkjening og finansiering

Hovedkontor i Oslo

Hva gjør ANSA?
Gratis veiledning og informasjon om studier i utlandet

Arrangerer faglige og sosiale aktiviteter over hele verden

Arbeider for at studiehverdagen og utenlandsoppholdet ditt blir så bra som mulig

Gir trygghet, råd og støtte til norske utenlandsstudenter


Tilbyr karrieredager og nettverk verden over under og etter studietiden

Jobber politisk og organisatorisk for at utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser skal bli ivaretatt

Skaper forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i form av sin internasjonale erfaring og kompetanse

Prosjektyper i Aktiv Ungdom
http://euroguidancemobility.wikispaces.com/
Euroguidance – et europeisk nettverk av nasjonale ressurssentre for deg som veileder om internasjonalisering i skole og opplæring
Adas reise
Ada drømmer om å bli psykolog, men har ikke karaktersnittet til å komme inn i Norge. Rådgiveren hennes forteller at det er fullt mulig å studere i utlandet og ber henne om å lese mer om mulighetene på
ANSA
sine hjemmesider.


ansa.no/psykologi
lærer hun at det er smart å studere dette faget i Europa. Hun bestiller veiledning hos ANSA og velger å studere faget i Tyskland, fordi utdanningen og kulturen ligner den norske.

Før hun drar tilegner hun seg kunnskap om landet, kulturen og språket på
Den europeiske ungdomsportalen
.

Dette er Ada
I Tyskland lærer hun språket og faget, og mye om hvordan det er å stå utenfor et system og måtte opparbeide seg et sosialt nettverk fra grunnen av. Hun lærer seg koder, å lese mellom linjene og å forstå humoren. Ada får et klart forhold til hvem hun er og hvordan hun selv ønsker å være i møte med andre mennesker.
Tilbake i Norge ønsker Ada å reise og erfare mer. Hun vil jobbe et år som volontør og kontakter
Eurodesk
som har overtsikt over sendeorganisasjoner. Eurodesk opplyser henne om at hun kan søke
Aktiv Ungdom
om å dekke reise og opphold, og tipser henne også om at hun som utdannet psykolog kan lete etter en ledig stilling eller praksisplass som psykolog på
EURES
- den europeiske jobbsøkerportalen.
Tilbake i Norge får hun jobb som psykolog hos UDI og jobber med flyktninger som sliter med å tilpasse seg livet i Norge.

Ada kan gjennom sin utenlandserfaring relatere seg til hvordan det er å være ny og alene i et land, og har slik et viktig redskap i jobben hun skal gjøre.

“En reise på
tusen mil
begynner med
ett skritt

europass.no
Europass
http://siu.no/Europass/Europass-CV
Erasmus+
http://erasmuspluss.no
EVS
https://europa.eu/youth/evs_database

Eurodesk
http://eurodesk.no

Den europeiske ungdomsportalen
https://europa.eu/youth/EU_no

http://ansa.no

ANSA
http://ansa.no
Eures
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
Aktiv Ungdom
http://www.aktivungdom.eu/
Digitale verktøy
Her kan man kontakte rådgivere i hele Europa og få oppdatert detaljert informasjon om alt man måtte lure på knyttet til jobb/studier/frivillig-arbeid i det aktuelle landet

https://eurodesk.eu
Dette kan du jobbe med:
barn
(eks. barnehage, barnehjem)

ungdom
(eks. fritidsaktiviteter, ungdomsinformasjon)

eldre
(eks. eldresenter, sosiale aktiviteter)

kunst
(eks. holde malekurs)

toleranse og antirasime
(eks. arbeid med flyktninger)

media
(eks. workshops innen avis/internett/radio/IT)

kulturarv
(eks. restaurere gamle hus, samle inn historisk materiale)

kultur
(eks. danse-, teater- eller musikkgrupper)

miljø
(eks. jobbe i naturreservat, arbeid med dyr)

idrett
(eks. organisere og instruere idrettsaktiviteter)

Dette får du som EVS-volontør:
reise og opphold

lommepenger

forsikring

mat og bolig

språkopplæring

mentor

https://eurodesk.eu/deadline-reminder
Her kan man også finne en oversikt over utlysninger av traineeships og annet sortert etter søknadsfrist

siu.no/euroguidance

13 heltidsansatte

10 000 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1 200 studiesteder i mer enn 90 land

Gir hjelp til selvhjelp

Andre nettressurser:
Nettportalen YFEJ:
http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home

EURES app:
Lastes ned på App-store

Droppin:
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en

Informasjon og chat via nav.no:
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/EURES-tjenesten+i+NAV


This presentation has received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020).

The information contained in this publication does not necessarily reflect the official positon of the European Commission.

For further information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi

Co-founded by
the European Union

Eurodesk
Europass
Euroguidance
EURES
ANSA
Lauras reise
Hun er fra Troms, men valgte å gå servitørlinjen på en videregående skole i Trøndelag, fordi de har et internasjonalt samarbeidsprosjekt gjennom
Erasmus+
.

Dette er Laura
Hun reiser til Frankrike hvor hun gjennom et tre måneders læreopphold ved en restaurant i Bordeaux, får innblikk i hverdagen på en fransk restaurant. Hun lærer mye nytt og får mange utfordrende oppgaver. Læringen dokumenteres gjennom
Europass Mobilitet
, et verktøy mange utdanningsinstitusjoner bruker.
Europass Mobilitet legger til rette for å dokumentere et bredt spekter av læringsutbytte, men kompetansen formuleres vanligvis veldig snevert. Siden rådgiveren på Lauras senderorganisasjon har vært på kurs i regi av
Euroguidance
og lært hvordan læringsutbyttet kan dokumenteres, får Laura utdelt et
Europass Mobilitetsdokument
med fokus på faglige, språklige kulturelle kompetanser, men også på personlige og sosiale ferdigheter. Dette gjør det mye lettere for arbeidsgiver å vurdere hvilken kompetanse hun egentlig har tilegnet seg.
Når Laura skal søke jobb legger hun ved
Europass Mobilitetsdokumentet
,
slik at arbeidsgiveren får større forståelse for den internasjonale kompetansen hun har.

Strategisk partnerskap

Ungdomsinitiativ i andre europeiske land

Frivillig arbeid i utlandet (EVS)
I stedet for at læringsutbyttet dokumenteres slik: «Laura utvidet sin kompetanse på service og forbedret franskkunnskapene sine.»

Bekrives det slik:

«Laura er i stand til å veilede kunder på fransk ved å ta i betraktning deres ønsker og forklare dagens meny på en selvsikker måte.»
Full transcript