Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thuyết trình: Đường lối công nghiệp Hóa của VN trước đổi mới 1960 - 1985

Bản full của Demo 1
by

Trần Cường

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thuyết trình: Đường lối công nghiệp Hóa của VN trước đổi mới 1960 - 1985

Đường lối Công nghiệp hóa của Việt Nam thời kỳ trước đổi mới

GIỚI THIỆU NHÓM
Gồm 10 thành viên:
Tóm tắt nội dung
Hội nghị lần 7 BCH Trung ương Khóa III
Đại hội Đảng lần IV
14 - 20/12/1976
Hoàn cảnh lịch sử trong giai đoạn 1960 - 1985
Đại hội Đảng lần III
5/9/1960 - 10/9/1960
Đại hội Đảng lần V
27- 31/03/1982
Đánh giá sai lầm và nguyên nhân
Nguyễn Ngọc Nam
1264102
1960 - 1975
Miền Bắc giải phóng và bước vào thời kì quá độ lên CNXH

Miền Nam tiến hành kháng chiến chống Mỹ

=> Đảng ta tiến hành công nghiệp hóa , xây dựng cơ
sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội phục vụ
cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1975
Nước nhà thống nhất sau Chiến dịch
Hồ Chí Minh vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc.

Cả nước nô nức bước sang giai đoạn tiến lên xã hội chủ nghĩa.
1975 - 1985
Thời kì bao cấp của nước ta
Cả nước tiến hành các kế hoạch 5 năm:
+ 1976 - 1980
+ 1981 - 1985
Nhưng lạm phát vẫn diễn ra nghiêm trọng
Bối cảnh lịch sử
Miền Bắc Việt Nam vừa hoàn thành khôi phục kinh tế sau kháng chiến chống Pháp, cải cách ruộng đất và công thương nghiệp

Ở miền Nam, phong trào chống Diệm và Mỹ đang diễn ra cuối năm 1959 và trở thành đồng khởi từ đầu năm 1960.
Nội dung chính
* Nội dung chính:
Bối cảnh
Năm 1961, cải tạo XHCN với thủ công nghiệp
và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa căn bản hoàn thành.

Tuy nhiên, nền kinh tế về cơ bản vẫn còn nông nghiệp lạc hậu, nhỏ yếu; Công nghiệp nặng rất nhỏ bé, cán bộ khoa học - kỹ thuật và công nhân lành nghề còn quá ít ỏi...
Nội dung
Cụ thể hóa kế hoạch 5 năm lần 1 (1961 – 1965):
Đảng ta ưu tiên phát triển Công nghiệp nặng hợp lí
Phát triển song song công nghiệp nặng với công nghiệp nhẹ, kết hợp phát triển công nghiệp và nông nghiệp
Ra sức phát triển công nghiệp trung ương
và đẩy mạnh công nghiệp địa phương.
Bối cảnh
Sau 1975, nước nhà thống nhất,
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội
Nội dung chính
Đảng ta ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
Phát triển công nghiệp nhẹ song song với nông nghiệp, tạo thành cơ cấu công – nông, vừa kinh tế trung ương lại vừa kinh tế địa phương, thành ra là kinh tế quốc dân rồi. Này nhé, còn nữa này, Đảng quyết định đưa nền kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa nhé.
Bối cảnh
Nội dung
Tập trung phát triển nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu

Tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng.

Kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng trong cơ cấu
công – nông hợp lí
Sai lầm và hạn chế
Mô hình còn quá khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng.
Nguồn lực chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, đất đai và viện trợ của các nước XHCN, chủ yếu là Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện, dựa trên cơ chế kinh tế tập trung, bao cấp không tôn trọng quy luật thị trường.
Quan niệm về công nghiệp hóa còn giản đơn, duy ý chí và chưa quan tâm hiệu quả kinh tế.

Nguyên nhân sai lầm
* Khách quan:
VN là một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn, chiến tranh kéo dài nên không thể tập trung sức người sức của cho công nghiệp hóa.
Việc phát triển công nghiệp nặng theo khuynh hướng tập trung bao cấp bắt nguồn từ bản thân về chủ nghĩa cộng sản và hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh khiến sự liên kết kinh tế giới hạn trong khuôn khổ các nước Xã hội chủ nghĩa của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

*Chủ quan:
Do sự hiểu biết chưa đầy đủ về thời kì quá độ lên CNXH
Không nhận thức đúng sự thay đổi của thế giới và trong nước
Thái độ chủ quan, duy ý chí về nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa làm các mục tiêu về xây dựng, cơ cấu kĩ thuật và
sản xuất còn sai lầm

FC 12CK4
Trần Vi Cường
1264005
Nguyễn Phạm
Minh Hiếu
1264010
Huỳnh Thanh Nhân
1264026
Nguyễn Công Sang
1264032
Đỗ Huy Bình
1264060
Bùi Khoa Nam
1264100
Ngô Thủy Cúc
1264066
Nguyễn Xuân Hải
1264072
Biện Khắc Tiến
1264142
Đại hội Đảng lần III
1992
2002
Hội nghị BCH TW Đảng Khóa III
1997
2007
Đại hội Đảng lần V
2012
1975
1960
1962
1976
1982
Hoàn cảnh lịch sử, xã hội
Nội dung chính
5/9/1960 - 10/9/1960
26/03 - 16/04/1962
Nội dung chính
Lý do họp hội nghị?
14 - 20/12/1976
Đại hội Đảng lần IV
Hoàn cảnh lịch sử
Nội dung chính
27- 31/3/1982
Hoàn cảnh lịch sử
Nội dung chính
Bối cảnh lịch sử
Trước 1975
Năm 1975
Sau 1975
05/09/1960 - 10/09/1960
Thời gian:
Gồm: 525 đại biểu chính thức và
51 đại biểu dự khuyết
Xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường kĩ thuật để tạo điều kiện cơ bản cho CNXH phát triển.

Vấn đề mang tính quyết định: là trang bị kĩ thuật, cơ giới hóa kinh tế quốc dân và nâng cao
năng suất lao động
26/03 - 16/04/1962
Đề ra kế hoạch 5 năm lần 1: 1961-1965
Sau khi kế hoạch 5 năm 1976 – 1980 đề ra không đạt được
Đánh giá
Hạn chế, sai lầm
Nguyên nhân sai lầm
(1960 - 1985)
1264142
Bính lính Mỹ càn quét miền Nam
(Ảnh chụp năm 1965)

Đ/c Nguyễn Chí Thanh cấy lúa cùng HTX Chiến Thắng
(Miền Bắc 01- 1962)
Đường lối Công nghiệp hóa trước đổi mới
Hội nghị lần 7 Ban Chấp Hành Trung Ương khóa III
Nội dung của
các sai lầm
Tổng kết phần thuyết trình
(1960 - 1985)
Trước 1975
Sau 1975
Hạn chế

Sai lầm
Nguyên nhân
Miền Bắc tiến hành công nghiệp hóa XHCN

Miền Nam thực hiện cuộc chiến chống Mỹ và tay sai thống nhất đất nước
Đại hội Đảng lần III
Đất nước độc lập, thống nhất
và tiến lên XHCN

Tiến hành phát triển nền
kinh tế theo cơ cấu quốc dân
rộng rãi
Đại hội Đảng lần IV
Đại hội Đảng lần V
Cám ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe !
Xin chúc sức khỏe dồi dào

xin kính chào :)
FC 12CK4
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(1975)

Mậu dịch thời bao cấp

Đội quân tóc dài biểu tình tại Giồng Trôm
(Tháng 6/1960)

Đại Hội Đảng lần V
Đại Hội Đảng lần IV
Full transcript