Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nationella minoriteter i Sverige

No description
by

Helena Wallmon

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nationella minoriteter i Sverige

Nationella minoriteter i Sverige
Vad är kännetecknande (typiskt) för en nationell minoritet?
Gruppen har:
bott i landet (Sverige) länge
samma språk (inte dialekt), religion eller kultur

Ursprungsfolk har bott, försörjt sig och skapat en kultur i området innan staten bildades.
samer, indianer
Sverigefinnar
Flytt mellan Sverige-Finland i över 1000 år, var samma rike i över 600 år. 1809 blev Finland ryskt och gränsen drogs vid Torne älv.

Tornedalingar
Finns i norra delarna av Sverige, Finland och Ryssland.
Blandning av svensk, finsk, samisk och tornedalsk kultur
Historik
Tornedalen delades dels när Ryssland vann Finland 1809 och 1917 när Finland blev självständigt.
Fram till 1880 användes meänkieli i skolorna, sedan bestämdes att svenska skulle vara enda språket.
meänkieli = vårt (meän) språk (kieli), ett finsk-ugriskt språk
meänmaa = vårt land
Språk
Anledningarna till att flytta till Sverige har varit flera:
- 1500-talet arbeta i gruvorna i Bergslagen och Falun.
- svedjebruk i Värmland och norra Dalarna (Orsa finnmark)
- Krigsbarn 1939-1945
- flytt till arbete efter 1945

Evangelisk-lutherska kristendomen vanligaste tron.
Historik
Språket
Finska minst 800 år gammalt, hör till den finsk-ugriska språkgruppen
Sverigefinnarnas finska är i stort sett densamma som pratas i Finland med fler låneord från svenskan.
Historik
Samerna var länge halvnomader och flyttade efter årstid och fångstsäsong. När renarna bytte betesplats följde människorna efter.
Koloniserades av svensk myndighet för naturtillgångar, dammar och gruvor
Naturreligion till en början, började tvångkristnas på 1600-talet, i dag är många laestadianer, en gren av kristendomen.
Språk, renar och jojk
Samiskan = finsk-ugriskt språk (finska och estniska.
Det finns tre stora språkgrupper
Samiska dräkten, mönstren varierar mellan grupperna
C:a 3000 samer på renskötsel, men är bofasta
Jojken - både sång och signal på fjället. Troligtvis äldsta musikformen i Europa
Samer
Är både nationellt minoritetsfolk och ursprungsfolk, vilket ger dem fler rättigheter än andra minoritetsbefolkningar
Har levt i Norden och nordvästra Ryssland i tusentals år.
Sapmi - deras land
C:a 80 000, de flesta i Norge
Rött, blått, grönt, gult
Myndigheter skyldiga se till att samerna kan behålla sin kultur
Samiskt parlament i Sverige: sametinget. För att få rösta ska samiska vara hemspråk (eller mor-/farföräldrar som pratat samiska) och anse sig vara same.
Full transcript