Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хууль санаачлагч гэж хэн вэ

No description
by

Otgonbayar Navchaa

on 23 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хууль санаачлагч гэж хэн вэ

Хууль санаагчлах эрх гэж хууль санаачлах эрх бүхий этгээдээс тодорхой хууль батлахаар санал санаачлага гаргаж уг хуулийн төслийг мэргэжлийн түвшинд боловсруулж хэлэлцэж батлах эрх бүхий субьектэд өргөн мэдүүлэхийг хэлнэ.Хуулийн төсөл боловсруулах болсон үндэслэл, шаардлага: 1992 онд Ардчилсан шинэ Үндсэн хууль батлагдсанаар Монгол
Хуулийн төсөлд зарчмын шинжтэй дараах зохицуулалтыг тусгана. Үүнд:
Хууль санаачлагч Монгол Улсын Үндсэн хуулиар харьяалуулснаас бусад
асуудлаар хууль санаачлах, төсөв, татвар, өршөөл, Монгол Улсын олон улсын
гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу батлах шаардлагатай хуулийг гагцхүү Засгийн газар
үндсэн бүрэн эрхийнхээ дагуу санаачлахтай холбоотой зохицуулалт тусгах.
Нийгмийн харилцааг зохицуулах хуулийг гаргахдаа шинээр гаргах уу эсхүл дагаж мөрдөж байгаа хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах уу хүчингүй болгох уу зэрэг эрхийг хэрэгжүүлэх боломжтой субьектийг хуул санаачлагч гэж хэлж болно.Аливаа улсын Үндсэн хуульд хууль санаачлах эрх хэнд байх тухай асуудлыг зохицуулсан байдаг.
Манай улсад монгол улсын ерөнхийлөгч. УИХ-н гишүүн. ЗГ хууль санаачлах эрхтэй байдаг. Иймээс энэ 3 субьектийг хууль санаачлагч гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ 3 субьектийн хэн нэгнээс тодорхой хууль гарагх хэрэгтэй байгаа талаар санал дэвшүүлж тухайн хуулийнхаа төслийг мэргэжлийн түвшинд боловсруулан эцэст нь хянаж түүнийгээ УИХ-д өргөн мэдүүлдэг байна.
Улсын хууль тогтоомжийг шинэ Үндсэн хуульд нийцүүлэн боловсруулах эрх зүйн томоохон шинэтгэлийн ажлыг 1992-1996, 1996-2000 оны Улсын Их Хурал эхлүүлсэн байдаг.Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа бие даасан 428 хууль, олон улсын гэрээ конвенци 369, Улсын Их Хурлын тогтоол 2472,хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 1998 байна.
Хуулийн төслийн ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ:
Хуулийн төсөл нь хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг санаачлах
тэдгээрийн төсөл боловсруулах, магадлан шалгах, хэлэлцүүлэх, Улсын Их Хуралд
өргөн мэдүүлэх, батлагдсан хууль тогтоомжийг хэвлэн нийтлэх, мэдээлэх,
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхтэй холбогдсон
харилцааг зохицуулна.
Хууль санаачлагчаас мэргэжлийн түвшинд боловсруулан УИХ-д өргөн мэдүүлж байгаа уул төслийн эх бичвэрийг хуулийн төсөл гэнэ. УИХ-д өргөн мэдүүлж байгаа хуулийн төслийг дотор нь
Анхдагч хуулийн төсөл
Хуульд нэмэлт өөчлөлт оруулах
Хуулийн шинэчлэсэн найруулгын хуулийн төсөл.
Хууль санаачлах,хуулийг төсөл боловсруулах
bjbjjbkbkbbjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ccccccxxxxxxxxx
Full transcript