Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3r d'ESO: sistemes de comunicació

No description
by

Ivan Castells

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3r d'ESO: sistemes de comunicació

TEMA 5
SISTEMES DE COMUNICACIONS 1. LA COMUNICACIÓ INFORMACIÓ: procés d'obtenció de dades que proporcionen coneixement COMUNICACIÓ: procés de transmissió d'informació entre EMISSOR i RECEPTOR Elements que intervenen en la comunicació:

EMISSOR: qui envia la informació (professor)
RECEPTOR: qui rep la informació (alumne)
MISSATGE: conté la informació (el que es vol explicar)
CODI: conjunt de símbols que representen la informació (català)
CANAL: medi per on passa la informació (aire) Informació xifrada: informació que es vol amagar

Usada a les guerres per evitar que els enemics s'enteressin
Un codi el pot desxifrar ENIGMA: màquina usada a la Segona Guerra Mundial pels alemanys pen enviar-se missatges Els Anglesos van acabar descodificant els missatges Com comunicar-se a distància: 1. El So 2. Senyals visuals 3. Senyals elèctrics Tambors senyals de fum senyals de banderes torres de comunicació telèfon fax televisió internet Activitats 1.1. Estàs parlant per telèfon amb un amic. Explica quins són els elements de la comunicació que intervenen en aquesta conversa


1.2. Busca i nomena processos de comunicació usats abans de l'aparició de l'electricitat, indicant qui els usaba.


1.3. El codi Morse és un dels més usats pels vaixells. Indica en què consisteix aquest codi i quants signes utilitza.


1.4. Quan el Titànic es va esfonsar, el capità va enviar un SOS per codi Morse. Sabies dir com s'evia un SOS per codi Morse? 1 2 4 3 2. EL TELÈGRAF 3. EL TELÈFON bip-bip-biiip 5 Antonio Meucci Graham Bell El telèfon el va inventar Antonio Meucci, però Graham Bell va ser el que el va patentar desprès de comprar-li la patent Tema 5: comunicacions El TELÈGRAF és un sistema de transmissió basat en l'obertura i tancament d'un circuit elèctric amb dos símbols, el punt i la ratlla Samuel Morse 1. el manipulador prem el polsador i envia senyals curtes (·) o llargues (-) 2. el senyal electric viatja cap al receptor 3. Un electroiman s'activa quan arriven els senyals elèctrics curts (·) i llargs (-) 4. L'iman fa moure una peça que marca sobre un paper els senyals curts (·) i els llargs (-) El codi Morse ··· --- ··· ··· --- ··· S O S Un SOS és un missatge de socor ràpid d'enviar i fàcilment identificable Parts d'un telèfon:

micròfon
auricular
sistema de marcatge numèric
avisador acústic.

Com funciona:

El micròfon converteix el so en un senyal elèctric. Les variacions de pressió produïdes pel so fan vibrar una membrana situada al micròfon que les converteix en variacions de tensió elèctrica que es transmeten a la xarxa de comunicació.
L'auricular fa la funció contrària: en rebre el senyal elèctric, el converteix en un senyal sonor.
L'avisador acústic de trucada consta d'un brunzidor electrònic que emet un so a intervals regulars.
Un teclat permet realitzar el marcatge del número del telèfon al qual es vol trucar. 6 TELEFONIA MÒBIL És un telèfon que envia la veu a través de les ONES ELECTROMAGNÈTIQUES riiiing!!! Ona electromagnètica: és una forma d'energia que viatga a la velocitat de la llum i ho fa en forma d'ona.

Aquesta ona transporta la veu con si fora un TAXISTA 1. Es marca el mòbil del qui vulguem parlar Com funciona 2. el mòbil envia un senyal a l'antena on està localitzat riiing!! 3. L'antena passa el senyal a una centraleta, que busca l'antena on és troba el receptor 4. La veu viatja a través de les antenes amb les ONES ELECTROMAGNÈTIQUES bla bla bla bla bla bla bla bla bla busca,
busca l'he trobada!! bla bla bla bla Morse va idear un codi amb combinacions de punts i ratlles per fer totes les lletres 7 8 FIBRA ÒPTICA FIBRA ÒPTICA CABLE ELÈCTRIC Cable per on circula llum en lloc d'electricitat com en els cables elèctric. La llum viatga molt més ràpid que els electrons dintre el cable de coure. llum electrons La llum circula per dintre el tub de vidre
rebota per les parets de vidre fins arribar al seu destí FIUU!!! Activitats 2.1 Passa a codi MORSE el següent missatge:
"LA CLASSE DE TECNO ÉS UN ROTLLO"

2.2. 9 10 EL FAX sistema per transmetre qualsevol tipus de document imprès a través de la línia telefònica i que pot ser rebut de manera impresa en el terminal receptor LA RÀDIO Guglielmo Marconi: primer en enviar un missatge amb les ones electromagnètiques ones electromagnetoquèeee??? Ones electromagnètiques:
Oscil·lacions periòdiques (que es van repetint) que tenen un component elèctric i un altre de magnètic. Exemples d'ones electromagnètiques:
La llum: cada color és una ona diferent.
Emissores de ràdio: cada emissora emet en ones diferents.
Microones: el form microones escalfa amb aquestes ones.
Raig X: usades per fer radiografies Les ones són el vehicle per transmetre informació a distància CARACTERÍSTIQUES DE LES ONES Cresta: punt més alt de l'ona
Longitud d'ona: distància entre crestes (metres)
Cicle: part de l'ona que es repeteix (en vermell)
Període (T): temps que tarda el fer un cicle (segons)
Freqüència (f): nombre de cicles en un segon (Hertz) T x f = 1 Freqüència: (Hz):
és un valor molt gran, pel que s'usen múltiples:
1.000 Hz = 1 KHz (quilohertz)
1.000.000 Hz = 1 MHz (megakertz)
1.000.000.000 Hz = 1 GHz (gigahertz) Longitud d'ona ( ) (m)= 299.792 Km/s
f (KHz) EXEMPLE 1:

Calcula el període i la longitud d'ona de les ones de ràdio FM de 108 MHz de freqüència.

Solució: 108 MHz = 108 000 kHz EXEMPLE 2:

Una ràdio emet amb una ona que té un període de 0.00005 segons. Calcula la freqüència i la longitud d'ona:

Busco la freqüència(f):
T x f=1 ----> f=1/T
f=1/0.00005 = 20.000 Hz = 20 KHz
longitud d'ona = 299.792/20 KHz = 19.989.6 m 11 LA RÀDIO Sistema de transmissió del so a través d'ones electromagnètiques emissor receptor bla, bla, bla bla, bla, bla ona electromagnètica PARTS DE LA RÀDIO
Micròfon: converteix el so en un senyal elèctric.
Oscil·lador: genera l'ona electromagnètica portadora.
Modulador: barreja el so del micròfon amb l'ona portadora
Antena: el senyal barrejat surt a l'aire per l'antena
Receptor: capta el senyal indicat pel circuit de sintonia.
Detector i Altaveu: el senyal es separa al detector i l'altaveu transforma el senyal elèctric en so COM FUNCIONA? MICRÒFON: transforma veu en electricitat hola, soc la veu electrificada OSCIL·LADOR: genera una ona electromagnètica sóc l'ona portadora MODULADOR: barreja el so amb l'ona brooooommmm!!!! RECEPTOR, detector i circuit de sinfonia: separen els dos senyals ALTAVEU: transforma el senyal elèctric de nou en so veu electrificada ona portadora bla, bla, bla bla, bla, bla 12 14 15 taxi!!!! MODULACIÓ DE LES ONES (analògic) Modificació de la freqüència o l'amplitud de l'ona portadora per facilitar el transport del so freqüència modulada (FM)

l'amplitud és la mateixa, la freqüència no.
Quan es barreja amb el so, l'ona canvia.
So més bo, però de curta arribada Amplitud modulada (AM)

el so fa variar només l'amplutud, la freqüència és la mateixa
SO més dolent, però arriba més lluny FM AM Dos tipus:
Freqüència modulada (FM)
Amplitud modulada (AM) Emisores de FM Catalunya Ràdio: 100.2 MHz
RAC 105: 105 MHz
Flaix FM: 99.2 MHz b) transmissió de so i d'imatges - A través d'ones electromagnètiques, d'una manera semblant a la ràdio l'amplitud és la mateixa la freqüència és la mateixa - Com en la ràdio, les ones electromagnètiques s'envien i reben a través de les antenes Com funciona una parabòlica: les ones arriben disperses del satèl·lit
La forma de paràbola les concentra totes quan reboten L'emissor emet el senyal cap al satèl·lit
El satèl·lit rebota el senyal, com si jugués a tenis
El senyal rebotat va a la parabòlica del receptor emissor receptor smuac!!! SATÈL·LITS DE COMUNICACIÓ Sputnik 1: primer satèl·lit enviat a l'espai (1957) bip-bip-bip Aparells que orbiten al voltant de la Terra encarregats de transmetre senyals electromagnètiques http://www.youtube.com/watch?v=MJsEr9T99Vk&feature=related Ones electromagnètiques http://www.youtube.com/watch?v=B5zppA-EikE&feature=related Fibra òptica http://www.youtube.com/watch?v=PGBmHdJCELs PATXIIIIIIII!!! http://www.youtube.com/watch?v=xpjH43StF7E Com funciona un telèfon GPS:(Global Position System)
Satèl·lits que orbiten la Terra i dónen la posició d'un punt
Creat pels Nord-Americans
GALILEU: versió europea del GPS http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2008/05/18/176991.php La Fibra òptica (Eroski) INTERNET Connexions amb velocitats de Milions de bits per segon (Mbps)

Tipus
ADSL
Fibra òptica Fan servir un aparell anomentat ROUTER (encaminador) per comunicar l'ordinador amb la línea de comunicació

La més senzilla és el bit(b) per segon (bps)
I els seus múltiples
El quilobit per segon (kbps): 1 024 bps
El megabit per segon (Mbps): 1 048 576 bps

També és fa servir el byte(B) per segon (Bps)

Per passar de bits a bytes Llavors:
1 kbps = (1024bps / 8) = 128 Bps
1 Mbps = (1.048.576 bps / 8) = 131.072 Bps EXEMPLE:

Quant de temps trigarem a descarregar un fitxer de 5 Megabytes (MB) utilitzant tecnologia ADSL d'1,5 Mbps?

1 MB és 1 MByte i són 8 Mb (8 Mbits), per tant 5 MBytes seran 5 x 8 Mbits = 40 Mb
1.5 Mbps són 1.5 Mbits per segon, o sigui en 1 segon es descarreguen 1.5 Mbits

1 segon ---------------- 1.5 Mbits
??? segons ---------------- 40 Mbits

i el temps de descàrrega serà igual a: LLENGUATGE usat pels ordinadors S'anomena protocol TCP/IP i és el llenguatge normalitzat comú per poder connectar ordinadors

TCP: divideix la informació en paquets per reconstruir-ho al lloc de destí
IP: identifica els ordinadors connectats a la xarxa amb un número, per exemple 89.154.251.123
HTML: Llenguatge intern usat pels navegadors per codificar les pàgines web
Activitats 16 3.1. Calcula la longitud d'ona i el període d'una ona de 105 KHz

3.2. Calcula la freqüència d'una ona que té un període de 0.005 segons

3.3. Volem descarregar un fitxer d'internet de 10 Mbytes amb un mòdem de 2 Mbps. Quan de temps trigarà

3.4. Hem descarregat un fitxer amb un mòdem de 1.5 Mbps amb 6 minuts. Calcula quina és la capacitat del fitxer

3.5. Per descarregar un fitxer de 20 Mbytes tardem 5 minuts. Calcula la velocitat del mòdem º - la transmissió (o modulació) de les senyals digitals poden ser per exemples amb modulació FM, AM, FASE a) captació de l'imatge - en estudis de TV amb videocàmeres - el seu funcionament es basa en un sensor CCD - un CCD és un xip format per uns elements fotosensibles anomenats píxels C) reproducció de l'imatge diferents tecnologies per reproduir la imatge CRT
(clàssic) Plasma LCD-LED OLED
LCD Diferents tecnolgies LCD per dins SENSOR
CCD ANALÒGIQUES DIGITALS - Hi ha un canvi en les senyals que s'envien Antenes parabòliques: reben senyals que reboten a un satèl·lit per exemple TDT LA TELEVISIÓ A) captació

b) transmissió

c) reproducció image + so com la ràdio qualitat de captació d'imatge SDTV
Tv estandard
720x576 píxels HDTV
TV alta definició
1280x720 píxels en aquest apartat veurem alguns conceptes lligats a internet Xarxes de BANDA AMPLA un bit
és un
0 o 1 Unitats de mesura de la VELOCITAT 1 byte = 8 bits 89.154.251.123 SEGURETAT i CERTESA informació d'internet tot el que trobem a internet és veritat?
què és la wikipedia?
qui fa les pàgines web?

és segur internet??
em poden o puc denunciar a algú per rebre amenaces intimidar… a través del correu electrònic, pàgines web, xats o fòrums?
Internet
ABSORBEIX el TELÈFON amb la VEU IP la RÀDIO n'hi ha que només estan a internet la TV amb la
visualització
de la mateixa per ordinador cartes convencionals per correu electrònic els missatges SMS amb el whatsapp, etc.
Full transcript