Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brainstorm voor Marketingcommplan Zwolle 2014-15

No description
by

rachel beker

on 5 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brainstorm voor Marketingcommplan Zwolle 2014-15

Omgeving - sterk (kans) en zwak (bedreiging)
leerlingen hebben zelf steeds meer invloed op schoolkeuze (‘vriendjes gaan ook’)
schitteren in Zijn licht - profilering identiteit als onderscheidend vermogen
geref onderwijs is geen automatische keuze meer
focus kwaliteit als onderscheidend vermogen; kind is project: ouders focussen meer op kwaliteit en willen kind in zo hoog mogelijke onderwijsrichting
steeds meer concurrentie van andere regionale (christelijke) middelbare scholen; aanbod door specialisatie en professionele communicatie, huisvesting
veranderingen in gereformeerde denken: kerken verschillen minder en mensen binnen kerken meer
reiskosten en -afstand: keuze uit randgemeenten, zoals Dronten, Lelystad, Emmeloord enzo, neemt af (oplossingen zoals bus voorzien hierin)
imagoproblemen': vervelende ervaringen in het verleden met broertjes en zusjes die zijn voorgegaan, negatieve publiciteit/mond-tot-mond reclame, gereformeerd vrijgemaakte school, ouders die zelf op greijdanus hebben gezeten nemen die ervaring als referentiekader, onbekendheid activiteiten, ...
verbreed beleid: intern en extern onbekendheid wie is doelgroep
onbenut potentieel cgk en ngk (door vrijgemaakte school)
onbenut potentieel protestants christelijk onderwijs
onbenut potentieel doelgroep pieter zandt
minimale relatie met primair onderwijs door personeelsverloop, omvang toeleverende scholen en beperkte capaciteit/tijd (+ hoe stellen we ons op?)
behoefte professioneel voorlichtings- en promotiemateriaal (looks, inhoud, modern) die goed beeld geven van de school en aansluiten bij doelgroepen
kerken zijn onbenut gebleven als intermediair


intern – sterk (kans) en zwak (bedreiging)
goede naamsbekendheid, maar onduidelijkheid positionering (plus = identiteit, min = onderwijsaanbod, activiteiten)
‘vermarkten’ (waarin onderscheidend?) - onderwijsaanbod, activiteiten, zorg
organisatorische druk; weinig tijd pr/marketing
gebrek (marketing)kennis
intern gericht; van binnen naar buiten ipv van buiten naar binnen denken
go|on: po-vo project doorgaande leerlijnen - relaties met GBS
....
Theorie
Schitteren in Zijn licht
- identiteit
- onderwijsaanbod
(richtingen en begeleiding/zorg)
- activiteiten

Wat beloven we? Hoe doen we dat?
Wat is meerwaarde?
Waarin zijn we onderscheidend?
wie willen we bereiken?
primair: potentiële leerlingen & ouders
secundair (intermediair) basisscholen en kerken
Boodschap
Doelgroep
Ideeën voor activiteiten & middelen
Marketing
communicatieplan

Wat wilen we bereiken?
bekendheid irt identiteit
werven nieuwe leerlingen
Doelstelling
Sterk en zwak (intern)
Kansen en bedreigingen (extern)

Waar staan we nu?
Waar willen we heen?
Analyse
Onderzoek:
- demografisch
via welke scholen
welke regio woonachtig
- kenmerken doelgroep
kerkelijk lidmaatschap
- concurrentie
Hoe vertellen?
Let op toonzetting, luister
Gebruik ambassadeurs (leerlingen, ouders, docenten)
Laat zien dat we leerlingen centraal stellen, geef hen rol in voorlichting en open dag
Doelgroepgericht, vanuit klant denken en aansluiten op referentiekader, taalgebruik en behoefte
Rekening houdend met verschillende besliscriteria, maar vanuit uitgangspunt dat keuze voor gereformeerd onderwijs de belangrijkste is/zou moeten zijn
In samenwerking met basisschool
Afzetten ten opzichte van concurrentie zonder afkraken
....
En in die volgorde ...
Identiteit irt beleid inschrijving en positionering zorgt dat we mensen zoeken die bij ons willen horen. Die zijn welkom, dat bijt met keiharde target % nieuwe nieuwe leerlingen
Vraag:
door werving bekendheid
voor positionering of door positionering werving?
Marketing is het proces van bedenken en uitvoeren van het ontwerp, de prijszetting, de promotie en de distributie van ideeën, goederen en diensten om zo een uitwisseling te creëren die de realisatie van doelen van zowel individuen als organisaties mogelijk maakt
product (dienst), prijs, plaats, promotie, personeel
Marketingcommunicatie is communicatie met je doelgroepen
tbv van je marketingstrategie (promotie): merk, product/dienst
segmentation, targetting,
positionering
Strategie
WAT GAAN WE DOEN,
VOOR WIE, HOE EN
WANNEER OM DE DOEL-GROEPEN TE BEREIKEN, DE BOODSCHAP EFFECTIEF OVER TE BRENGEN OM DE DOEL-STELLINGEN TE REALISEREN?
Merkpositionering is lading geven van merk met waarden (identiteit).
Wie ben je en welke positie wil je innemen voor je afnemers?

Merk is onderscheidend vermogen concurrentie,
zorgt voor binding met afnemers

Merkimago is het beeld (associaties) dat de
(potentiële) doelgroepen hebben van het merk
Doelen van marketingcommunicatie:
het creëren en onderhouden van een relatie (PR) op basis van merk/product
tbv afname van product of dienst
Kennis, houding, gedrag
Marketingstrategie:
inzicht in ...
a. omgeving
b. behoefte of mogelijkheid creëren vraag bij doelgroepen en
c. organisatiekenmerken (usp).
Door die aspecten -vraag en aanbod- goed op elkaar af te stemmen (continue proces) en dit effectief te communiceren kun je optimaal je doelstellingen realiseren
Hoe bereiken we hen?
- via scholen
- via kerken
- via ambassadeurs
- christelijke media
- regionale media
- online
- ....
- ....
merkbekendheid genereren 'schitteren in Zijn licht' (positionering)
vermarkten onderwijsaanbod
medium is the message

voorlichtingsactiviteiten organiseren voor ouders en leerlingen
indirecte werving via activiteiten groep 7 en 8
leerling centraal, ook als medewerker tav promotie
doelgroepgericht communiceren
inzet van ambassadeurs
relatie opbouwen primair onderwijs (dienstverlenend)
inzet van kerk(media)
regionale massa-communicatiemiddelen
christelijke media en regionale onderwijs specifieke media
focus op goede begeleiding overstap po - vo
professionaliteit, kwaliteit en moderne activiteiten & middelen
afstemming activiteiten/middelen met andere vestigingen tbv uniformiteit (een greijdanus) en efficiency (organisatie en kosten)
Via basisscholen:
- oudervoorlichtingsavond
- folder voor leerlingen + gadget
- krant met info school
- activiteiten voor gr 7/8
- relatiegeschenk docent
- warme overdracht
- documentatie en instructie docent
als schoolkeuze adviseur + inschrijfproces
(nieuwsbrieven)
- overstaportfolio
- chatsessie of bezoek
brugklasleerling aan klas (mas??)
- proefles van een vo-docent
....
....

Media:
- adverteren positionering
- adverteren open dag
* Christelijke media (nd, eo visie, ...)
= greijdanus
* regionale media (toren, stentor, meppeler courant)
= vestiging
- persberichten wervingsactiviteiten
- algemene pr profileren school
Massamedia:
- abriposters in de stad
- lichtborden
- banner (soort spandoek) langs de weg
Website & social media:
- pagina voor nieuwe leerlingen, met oa filmpje, info, voorlichtingsactiviteiten, foldermateriaal, referentstories,
- aparte website maken voor nieuwe leerlingen, met info specificeren per doelgroep
- inzet social media, van campagne tot pr
- ...
- ...
Op school:
- open dag
- inhoud programma; route, activiteiten
- professionele folders,
routeboekje/prgramma, etc
- promotiemateriaal
- bewegwijzering
....
- voorlichtingsavonden voor ouders
- activiteiten voor leerlingen gr 7/8 zoals
techniek
- thema-avond voor ouders
mbt christelijke opvoeding
Via kerken:
- adverteren kerkblad
- ophangen posters open dag
- themadienst verzorgen door
leerlingen
- vragen om gebed
- activiteit voor een goed doel
Schematische indeling maken met planning in tijd, verantwoordelijkheid, taakverdeling, kosten, ...
Uitvoer
plan maken incl tijdsplanning
doorspreken ideeën en uitvoering met stafdienst communicatie, afspraken maken wie doet wat (wat gezamenlijk) en planning
plan delen intern en zoeken mensen die ondersteunen uitvoering (rollen, taken, deadlines geven)
Uitgangspunt: inhoud, regie en verantwoordelijkheid bij vestiging, in (nauw) overleg met stafdienst communicatie die adviseert, uitvoer ondersteunt en faciliteert (tekst, opmaak, pers) en tevens coporate doelstellingen bewaakt en verantwoordelijk is voor gezamenlijke activiteiten.
Discussie:
hoe werken we samen?
- staf versus vestiging
- vestigingen onderling?
BRAINSTORM!!
Hoe kunnen we onze wervingsdoelstelling
het beste realiseren?
Nadenken:
wat vertellen we dan, als dit de uitgangs-punten zijn?
Samen doen:
Kijken naar onze doelgroepen en omgeving
- statistieken
- data
- wat horen en
weten we?
Marketing is het voorzien in een behoefte
Communicatie volgens Van Dale: ‘kennisgeving, verbinding, uitwisselen van gedachten’.
Belangrijk bij communicatie is de tweezijdigheid, de wisselwerking tussen twee eenheden: zender die een boodschap, al dan niet via een medium, overbrengt naar ontvanger (en andersom, luistert naar reactie).
Merk (branding) is 'trekpaard' voor marketing. Product of dienst wordt versterkt door merk/imago
checkvragen:
draagt het bij aan 'schitteren in Zijn licht'?
vermarkten we ons onderwijs (concept)?
is het 'medium the message'?
Doelgroepanalyse Zwolle
Conclusies analyse Zwolle - SWOT
kansen in de randgebieden: Emmeloord, Urk, Lelystad, deventer, ....
huidige leerlingen 55% traditionele doelgroep, kansen bij nieuwe doelgroepen: evangelisch, NGK, CGK, Reform
trekkingspercentage GBS is gedaald, nog wel wat winst te behalen - insteken op PO-VO project en relatie accretio/goon
relatie PC basisscholen nog meer vorm geven
goede profilering activiteiten en onderwijsaanbod (strikken) biedt kansen (kijk naar concurrentie en behoeften doelgroepen)
reisafstand (bussen, ebikes?)
1. regio
2. religie
3. gereformeerd vs GBS
Wat zijn signalen uit onze omgeving?
Waarom kiezen voor Greijdanus Zwolle?
Ouders: 1. identiteit, 2. veiligheid, 3. school goed bekend staat (open dag op 4e plaats: sfeer en goede info!)
Bron: tevredenheidsonderzoeken, 2013

Waarom kiezen ze voor andere school (niet voor Greijdanus)?
reisafstand/kosten, als identiteit geen rol speelt (soms bewuste keus), omvang school, onderwijsaanbod (springt er niet uit, of ivm speciaal aanbod concurrentie zoals sportklas), negatieve ervaringen
Bron: onderzoek gr 8 docenten, 2012

Wat horen we van familie, vrienden, ouders, basisscholen, in kerken? Hoe staan we bekend?

TIP kijk ook nog eens naar:
onderzoek over werving onder basisschooldocenten
tevredenheidsonderzoeken
Concurrentie
Wie zijn onze concurrenten?

Waar onderscheiden die zich mee? Waarom kiezen onze potentiële ouders/leerlingen voor die scholen?

TIP kijk eens naar hoe concurrentie zich profileren, bv op hun website

Ga eens naar de open dag van een concurrent
Zweten
op een SWOT :)
Via netwerken:
- personeel en ouders tot ambassadeur maken
- pr
- social media
- ....
SAMEN ACTIVITEITEN- EN MIDDELENPLAN INVULLEN!!
Full transcript