Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

E-portfólió használatának tapasztalatai

Paradigmaváltás ONK2012
by

György Dr. Molnár

on 23 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of E-portfólió használatának tapasztalatai

Molnár György:
Új elemke a szakmai tanárképzésben Az új elemek modellje Egy empirikus vizsgálatról Hallgatói létszámok alakulása A felmérésről Az eredményekről Tevékenységek dokumentálása - portfólió főbb változások Féléves összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat Mi volt/nem volt bologna előtt? Tanárképző Szakmai tanárszakok A tanári szakképzettség elemei A tanárképzésről 1§. A felsőoktatási intézmény közismereti és szakmai tanárszakon folytathat tanárképzést.
Ha 2 szakosnál több a képzés - Tanárképző Intézet

2§. Szakmai tanárszak: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában, illetve az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon, a felnőttoktatásban több szakmai elméleti tantárgy oktatására készít fel a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint
b) a tanári munkához szükséges
ba) pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,
bb) szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség, és
bc) a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat, továbbá
c) a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat műszaki
közgazdasági
agrár
gyógypedagógiai
zeneművészeti
táncművészeti
videoművészeti
képzőművészeti
filmművézseti
egészségügyi
neveléstudományi Hagyományos vs. Bologna rendzserű 2 lényeges elem került az bologna típusba:

tanári portfólió
féléves összefüggő nevelési-oktatási gyakotlat I. A szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek
II. A szaktárgy tanításán kívüli tevékenységek
III. Az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése
IV.Az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat során teljesített tevékenységek dokumentálása I.Szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek
II.Szaktárgy tanításán kívüli tevékenységek
III.A szakképző intézmény, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése Online kérdőíves felmérés
http://appi.bme.hu/survey/admin/admin.php
N=18-ból 14 értékelhető válasz
24 itemből álló kérdőív
zárt és nyitott kérdések A korfa Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Műszaki Pedagógia Tanszék A 283/2012 (x.4.) Kormányrendelet a tanárképzés rendszeréről
valamint a felsőoktatásról szóló
2011.évi CCIV. törvény Hagyományos


Bologna rendszerű
1. generáció - 6fő (2009)
2. generáció - 18fő (2010)
3 generáció - 41 fő(2011)
4. generáció - 57 fő(2012) Az oktatásban eltöltött idő Iskolatípusok megoszlása Szakképzetségek Lakóhelyi régiók IKT eszközök használata Mennyire jelentett többletterhelést az képzés utolsó félévében teljesített összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat? Mi volt a legnehezebben teljesíthető ezen utolsó gyakorlati félév során? Melyik feladatot tartotta a legkönnyebben teljesíthetőnek az utolsó félév gyakorlatán? Mi okozott a legnagyobb nehézséget a tanári portfólió teljesítése során? Milyennek ítéli meg saját, a Mahara rendszer használatára vonatkozó ismereteit? Mi a véleménye magáról a Mahara rendszerről, mint e-portfóliót támogató környezetről a saját nézőpontjából? Milyen területen igényelne / igényelt volna támogatást a Mahara rendszer használatával kapcsolatban? Szeretné, ha a Mahara rendszer használata beintegrálódna a képzés valamely tantárgyi tematikájába? Használna-e a jövőben is Mahara rendszert az e-portfólió kezeléséhez? Néhány szöveges válasz Már az első félévben is nagy segítség lett volna mert a feltöltött anyagokat a csoport tagjai is láthatták volna, kár, hogy csak az utolsó félévben használtuk
Használata a záróvizsgára gyakorlatias legyen
Megkönnyítené a rendszer felhasználását és alkalmazását
A pedagógusi munka során a széleskörű használata egyre nélkülözhetetlenné válik
Szerintem a meglévő funkciók elégnek bizonyultak
Multimédiás alkalmazásokkal való bővítés
Kicsit nehéz volt megszokni a rendszert, de a végén belejöttem, átláttam a struktúráját
Ha már rájött az ember, hogy mit hogyan kell használni, akkor egész hasznos a rendszer
Túl bonyolult
Az elsődleges nehézségek után, jól működött a rendszer, nagyon hasznos, nem kell mindent nyomtatott formában beadni Összegzés - Következtetések A válaszadók több, mint fele vidéki lakóhellyel rendelkező
Legkönnyeb a záróvizsga és a szakdolgozat volt
A portfólió dokumentumainak rendezése volt a legnehezebb feladat
A hallgatók tudása, hozzáértése elegendőnek bizonyult ugyanakkor igénylik annak tantrágyon belüli oktatását
A portfólió szerkezetét egyszerűbbé és átláthatóbbá kell tenni A jövő lehetséges útjai Az állandó változások korát éljük
Tanárképző Intézet szerepe
Új tanárképzési modell
Új kérdések:
Hogyan kapcsolódik majd össze a mérnöki és pedagógiai kvalifikáció?
Lesz-e szakdolgozat/portfólió/e-portfólió
Mennyi időtartamú lesz a gyakorlati félév?.... Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Full transcript